• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Matematyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Zagadnienia z Pedagogiki Resocjalizacyjnej- część I

Zagadnienia z Pedagogiki Resocjalizacyjnej- część I ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ- część 1 1.WYMIEŃ ETAPY RESOCJALIZACJI: 1)nawiązanie kontaktu i wytworzenie więzi uczuciowej z wychowankiem; w tym celu należy wykorzystać zestaw nagrd psychologiczny...

Analiza socjologiczna państwa wg. Turowskiego

Analiza socjologiczna państwa wg. Turowskiego Turowski Wielkie struktury społeczne Rozdział V Analiza socjologiczna państwa 1. KONCEPCJE PAŃSTWA Wyrżniamy trzy teoretyczne koncepcje państwa: ? Teoria umowy społecznej Poglądy, iż p...

Prawo wyznaniowe w UE

Prawo wyznaniowe w UE Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej Aby mwić o prawie wyznaniowym w UE moim zdaniem należałoby zacząć od definicji prawa wyznaniowego. Jak czytamy w Wielkiej Encyklopedii: Prawo wyznaniowe jest to gałąź prawa, ktra reguluje prawa i obowiązki ...

Odezwa do społeczeństwa polskiego w XIII w. nawołująca do działania na rzecz zjednoczenia kraju.

Odezwa do społeczeństwa polskiego w XIII w. nawołująca do działania na rzecz zjednoczenia kraju. Szanowni książęta dzielnicowi, Szanowne duchowieństwo, Szanowni możnowładcy, Szanowne rycerstwo, Szanowni mieszczanie I...Chłopi Nasza ojczyzna z po...

Wpływ alkoholu na rozwj dziecka-przeciwdziałanie

Wpływ alkoholu na rozwj dziecka-przeciwdziałanie Trzeba wiedzieć, że alkoholizm dotyka nie tylko alkoholikw. W rodzinie może być jeden alkoholik, ale wszyscy cierpią z powodu alkoholizmu! Nałg ten z natury zmusza swoją ofiarę do stawiania rodziny na ostatnim miejscu – ...

Jdro ciemnoci Josepha Conrada - streszczenie.

Jdro ciemnoci Josepha Conrada - streszczenie. Akcja opowiadania rozpoczyna si na aglowcu Nellie, ktrym pitka przyjaci wyruszya w rejs po Tamizie, niedaleko miejscowoci Gravesend. Jednym z uczestnikw wyprawy i jednoczenie gwnym bohaterem, penicym funkcj narratora w tym utworze, jest Charles Marlow- marynarz. W ...

Charakterystyka rządw sanacji w latach 1930-1939

Charakterystyka rządw sanacji w latach 1930-1939 Sanacja jest topotoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego rzadzącego w latach 1926-1939, powstała w związku z głoszonym przez Jzefa Piłsudskiego hasłem sanacji moralnej życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w ok...

Rachunek zyskw i strat

Rachunek zyskw i strat Rachunek zyskw i strat jest jednym ze składnikw sprawozdania finansowego jednostki, w ktrym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy . Rachunek ten może...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry