• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Fizyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze PRAWO GOSPODARCZE nie jest odrębną gałęzią prawa gdyż zawiera normy charakterystyczne dla rżnych wyodrębnionych gałęzi prawa. W tym zakresie prawo gospodarcze to tzw. gałąź kompleksowa. Wyodrębnienie prawa gospodarczego w systematyce...

Wynik finansowy

Wynik finansowy 1.Opisz i scharakteryzuj wynik finansowy netto i jego rozliczenie. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo może osiągnąć dodatni (pozytywny) wynik finansowy, kiedy przychody będą wyższe od kosztw lub też może osiąg...

Młoda polska - opracowanie epoki.

Młoda polska - opracowanie epoki. 62. RAMY CZASOWE Początek: 1890 r. Koniec: 1918 r. 63. OGLNA CHARAKTERYSTYKA MŁODEJ POLSKI 63.1 SYTUACJA KRAJU Po zrywie wolnościowym w epoce romantyzmu, zmęczony nard skierował się ku filozofii pozytywistycznej. Epoka spokoju i łagodno...

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie 1. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego? 2. Jakie czynniki są charakterystyczne dla procesu powstawania społeczeństwa obywatelskiego? 3. Na czym polega istota polskiego społeczeństwa obywatelskiego? Koncepcja społecze ...

Rżnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Arkadii, wyspy Eldorado, krainy Nipu, Soplicowa, szklanych domw

Rżnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Arkadii, wyspy Eldorado, krainy Nipu, Soplicowa, szklanych domw Rżnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Ar...

Prba analizy psychiki Wertera, postaci z utworu Jana Wolfganga Goethego.

Prba analizy psychiki Wertera, postaci z utworu Jana Wolfganga Goethego. Werter jest głwnym bohaterem utworu Jana Wolfganga Goethego pt. "Cierpienia młodego Wertera". Nie znamy jego imienia, jedynie nazwisko. Werter jest młodzieńcem mającym jeszcze wiele lat życia przed sobą. Posiad...

"Czy my jestesmy ludzie dobrzy?" - odpowiedz na pytanie, ktre padło w opowiadaniu "Prosze państwa do gazu". Odwołaj się także do innych (niekoniecznie wspłeczesnych) ut

"Czy my jestesmy ludzie dobrzy?" - odpowiedz na pytanie, ktre padło w opowiadaniu "Prosze państwa do gazu". Odwołaj się także do innych (niekoniecznie wspłeczesnych) utworw. Od zarania dziejw, jak świat światem, ludzie zastanawiali się nad sensem ludzkiej egzystencji. Człowie...

Dom i jego funkcje w wybranych utworach literackich z rżnych epok.

Dom i jego funkcje w wybranych utworach literackich z rżnych epok. Temat: Motyw domu i jego funkcja w utworach literackich rżnych epok. Omw na podstawie wybranych utworw. Wybrany przeze mnie temat dotyczy domu i funkcji, jakie przyjmuje w utworach literackich w rżnych epokach. Motyw domu jest ba...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry