• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Fizyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Zazdrość - zawiść

Zazdrość - zawiść Zazdrość/zawiść Zazdrość to uczucie przykrości i żalu spowodowane czyimś powodzeniem czy sukcesem. Jednocześnie może być to także niepokj co do wierności osoby ukochanej i dążenie do wyłączno...

Rozmieszczenie zasobw ropy naftowej na świecie.

Rozmieszczenie zasobw ropy naftowej na świecie. Drugim surowcem energetycznym (po weglu kamiennym) jest ropa naftowa. Jej rozmieszczenie na świecie jest nierwnomierne: - około 65% zasobw ropy naftowej znajduje się w basenie Zatoki Perskiej. Największe złoża ropy zalęgają...

Biografia - Sławomir Mrożek

Biografia - Sławomir Mrożek Ur. 1930 - jeden z wybitniejszych wspłczesnych polskich pisarzy, dramaturg, satyryk, prozaik, rysownik. W 1950 debiutował jako dziennikarz reportażem w "Przekroju". Pracował w redakcji krakowskiego "Dziennika Polskiego", od 1956 do 1958 w tygodniku "Ży...

Historia wychowania-oświata w krlestwie polskim w drugiej połowie XIX w

Historia wychowania-oświata w krlestwie polskim w drugiej połowie XIX w Władze carskie dążyły do rusyfikacji społeczeństwa polskiego, w głwnej mierze poprzez szkolnictwo. Realizatorem tej polityki stał się kurator warszawskiego okręgu naukowego w latach 1879-1897 Al...

Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej.

Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej. Literatura parenetyczna obejmuje utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych rl społecznych. Każda epoka tworzy własne, zgodne ze swą ideologią, wzory zachowań ludzkich i ...

Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK

Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, obecnie podlega sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności. NIK kontrolując działalność organw administracji rzą...

Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa pokonała miłość rzymskiego patryciusza Marka Winicjusza do zakładniczki, krlowej ligijskiej, Ligii.

Jakie przeszkody i niebezpieczeństwa pokonała miłość rzymskiego patryciusza Marka Winicjusza do zakładniczki, krlowej ligijskiej, Ligii. Pewnego razu, gdy młody patryciusz, Marek Winiciusz ranny wracał z wojny. Aulus postanowił przyjąć go do siebie do czasu aż w pe ...

Kordian – Juliusza Słowackiego jako bohater romantyczny.

Kordian – Juliusza Słowackiego jako bohater romantyczny. Kordian – Słowackiego jako bohater romantyczny Kordian to typowy bohater romantyczny dramatu Juliusza Słowackiego o tym samym tytule. Jest on 15-letnim chłopcem, ktry cierpi na tzw. chorobę wieku, ktra powoduje niezdolnoś&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry