• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Angielski

Nawigacja

Przykadowe prace

Człowiek nie może żyć bez miłości. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworw literackich i własnych przemyśle&

Człowiek nie może żyć bez miłości. Rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się do znanych ci utworw literackich i własnych przemyśleń Choćbym mwił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią...

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze Normy Prawa Gospodarczego mają charakter: 1. cywilno-prawny albo 2. administracyjno-prawny Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie gospodarczym (zasada rwnouprawnienia stron). Ad.2) Normy o cha...

Funkcje płac

Funkcje płac W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, ktre jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robt czy usług. Wśrd wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczeg...

Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem TQM ...

Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem TQM ... NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSWEM- KEIZEN,TQM SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. DEFINIOWANIE JAKOŚCI 2. HISTORIA JAKOŚCI 3. W. EDWARDS DEMING ? ANGAŻOWANIE SIĘ ROBOTNIKW ? CZTERNAŚCIE WSKAZA...

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze

Kwasy karboksylowe, aminy, amidy, mydła, tłuszcze KWASY KARBOKSYLOWE Związki o wzorze oglnym R-COOH gdzie R to grupa alkilowa lub arylowa. Wyjątkiem jest kwas mrwkowy, w ktrym grupą R jest atom wodoru. Grupą funkcyjną jest grupa karboksylowa (złożona z grupy karbonylowej i hydr...

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Rodzicom".

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Rodzicom". Krzysztof Kamil Baczyński wybitny polski poeta ktrego twrczość przypadła na okres trwania II wojny światowej. Był głwnym przedstawicielem pokolenia Kolumbw-młodych ludzi dla ktrych konsekwenc...

Grecja - matką teatru.

Grecja - matką teatru. Pierwszy teatr powstał XXV w. temu w starożytnej Grecji poprzez przekształcenie pewnych obrzędw religijnych w widowiska. Na samym początku swojego istnienia znajdował się na wolnym powietrzu , mieszcząc się w budowli otwartej, bez dachu. Pozwalał na t...

Oczyszczanie ściekw

Oczyszczanie ściekw Ocenę stanu jakości wd powierzchniowych wyraża się zakwalifikowaniem odcinkw badanych rzek do poszczeglnych klas czystości. W Polsce wyrżnia się 3 klasy czystości wd: I - wody czyste , nadające się do picia , do korzystania przez przemysł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry