• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Geografia

Nawigacja

Przykadowe prace

Hasła programowe pozytywizmu i ich odbicie w literaturze.

Hasła programowe pozytywizmu i ich odbicie w literaturze. Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, ktrego podstawy sformuł...

Rola wody w życiu człowieka

Rola wody w życiu człowieka Wstęp Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie. Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Astrofizycy odkryli obłoki wodne w przestrzeniach kosmicznych. Masy wd oceanw i mrz stanowi rodzaj regulatora klimatu, powoduj...

OPAKOWANIE PRODUKTU JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OPAKOWANIE PRODUKTU JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Ważnym elementem obok ceny, promocji i produktu jest jego opakowanie. Dobrze zaprojektowane opakowania ułatwiają korzystanie z produktu i promują producenta. Wprowadzenie dobrego opakowania dla produktu wymaga kilku decyzji. Po...

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej

Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej Historia Integracji Europejskiej - Narodziny integracji europejskiej MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO . IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE. Następcą Pepina Krtkiego był Karol Wielki, ktry był dziedzicem posiadłości swego ojca. Obją...

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę. Spis treści: 1) Definicja promieniotwrczości. 2) Głwne typy promieniowania. a) Promieniowanie alfa b) Promieniowanie beta c) Promieniowanie gamma 3) Pozostałe rodzaje promieniowań. a) Promieniowanie rent...

Walory turystyczne i historia białegostoku

Walory turystyczne i historia białegostoku Krtka historia miasta Białystok... Mieszkańcom i turystom znane są dwie interpretacje nazwy naszego miasta. Jedna z nich jest pochopnie wiązana z białym stokiem, rozumianym jako wzniesienie. Jednak słowo stok oznaczało rzekę (od "stac...

Energia potencjalna

Energia potencjalna Kiedy ciało posiada energie potencjalną? Jesli będzie sie znajdowało na pewnej wysokości względem punktu zerowego. Dla naszych rozważań za punkt zerowy przyjmujemy punkt rwny z powierzchni ziemii. Jednak punkt zero jest punktem umownym i możemy- jeśli jes...

Zagadnienia z Miedzynarodowych stosunkw gospodarczych

Zagadnienia z Miedzynarodowych stosunkw gospodarczych Zagadnienia z Międzynarodowych Stosunkw Gospodarczych Instrumenty polityki handlowej: a) cła, b) środki parataryfowe, c) środki pozataryfowe. Środki parataryfowe działają podobnie jak cła a więc służ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry