• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Biologia

Nawigacja

Przykadowe prace

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika. Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, ktrzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twrczość, energię. Do najisto...

Charakterystyka kanalizacji

Charakterystyka kanalizacji 1.Wstęp Kanalizacja jako nauka o projektowaniu, budowie, eksploatacji oraz jako zespł wzajemnie powiązanych urządzeń i budowli inżynierskich tworzących określony system w głwnej mierze ma za zadanie odprowadzenie z obszaru zabudowanego wszystkich rodza...

Gramatyka - czasownik

Gramatyka - czasownik Części mowy: *odmienne: *nieodmienne: -czasowniki -przysłwek -rzeczownik -przyimek -przymiotnik -partykuła -liczebnik -spjnik -zaimek -wykrzyknik Czasownik: -formy osobowe - np. piszę ( ja ) - np. ...

Chemia

Chemia 1) Co to jest alkohol etylowy??: Według Multimedialnej Encyklopedii PWN 2000 alkohol etylowy to: ETYLOWY ALKOHOL, etanol, pot. alkohol, C 2H5OH, związek org., pochodna etanu; ciecz o charakterystycznym zapachu, temp. wrz. 78,4C, miesza się z wodą, łatwo się pali (niebieskim płomieniem),...

Analiza i interpretacja sonetu "Widok gr ze stepw Kozłowa".

Analiza i interpretacja sonetu "Widok gr ze stepw Kozłowa". Widok gr ze stepw Kozłowa jest piątym z sonetw krymskich Adama Mickiewicza. Jest to sonet nietypowy. Autor nie zastosował w nim podziału na dwie strofy opisowe i dwie strofy refleksyjne, wykroczył też poza tradycyjne czt...

Wpływ Uv na włosy

Wpływ Uv na włosy Popularność kosmetykw do opalania rośnie. To znak, że mamy świadomość negatywnych skutkw opalania dla naszej skry. A co z włosami? Ten temat jest wciąż traktowany nieco po macoszemu. Opalanie ma niekorzystny wpływ na włosy - zarwno opa...

Dwa obrazy piekła - dwa sposoby mwienia o nim. Dante i Rabelais (analiza porwnawcza)

Dwa obrazy piekła - dwa sposoby mwienia o nim. Dante i Rabelais (analiza porwnawcza) Wyobrażenie piekła i życia po śmierci zmieniało się na przestrzeni epok. Ludzie średniowiecza nieustannie poszukiwali odpowiedzi na pytanie ubi sunt? . Zastanawiali się, czy istnieje życie poza...

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego. Wobec całkowitej przewagi wojsk amerykańskich i sowieckich atakujących japończykw 14 VIII 1945 Cesarstwo Japonii podjęło decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Według ustaleń z państwami atakującymi, Rosjanie ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry