• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia

Nawigacja

Przykadowe prace

Romantyczna koncepcja poety jako przywdcy narodu, na podstawie III części Dziadw.

Romantyczna koncepcja poety jako przywdcy narodu, na podstawie III części Dziadw. Poeci romantyczni prezentowali rżne poglądy na temat roli poezji i poetw w życiu narodu. Adam Mickiewicz uważał, że poeta powinien być przywdcą, przewodnikiem. Bardzo dokładnie przedstawia...

Rodzaje umw o pracę

Rodzaje umw o pracę Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania prac...

Idee platońskiej jaskini i jej wspłczesne interpretacje

Idee platońskiej jaskini i jej wspłczesne interpretacje Platon urodził się w Atenach w roku 427 p.n.e. Nadano mu to imię z powodu masywnej budowy ciała. Poprzednio po dziadku nazywał się Aristokles. Po matce i po ojcu pochodził ze starej ateńskiej arystokracji. Ze strony ojca ...

Wyrżnienie i omwienie elementw komicznych i absurdalnych w Teatrzyku Zielona Gęś pt. Żarłoczna Ewa K. J. Gałczyńskiego i zastanowienie się, czy znajomo

Wyrżnienie i omwienie elementw komicznych i absurdalnych w Teatrzyku Zielona Gęś pt. Żarłoczna Ewa K. J. Gałczyńskiego i zastanowienie się, czy znajomość treści Księgi Rodzaju jest konieczna do właściwego zrozumienia tekstu. Konstanty Ildefons Gałc...

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 - 1935 w Stanach Zjednoczonych i Europie. Kryzys ekonomiczny ktry spowodował globalną katastrofę gospodarczą, nastąpił w Stanach Zjednoczonych Ameryki, po dniu zwanym ?czarnym czwartkiem?, w ktrym to miała miejsce panika na giełdzie nowojorsk...

Janina Krechowicz - informacje potrzebne do napisania charakterystyki

Janina Krechowicz - informacje potrzebne do napisania charakterystyki W powieści Małgorzaty Musierowicz zatytułowanej "Opium w rosole" przejawia się wiele sympatycznych postaci, ale najbardziej zaimponowała mi Kreska - Janina Krechowicz, wnuczka profesora Dmuchawca. Niby zwykła dziewczyna bor...

J. St. Milla teoria ekonomii

J. St. Milla teoria ekonomii Panuje przekonanie, że twrczość J. St. Milla zamyka dzieje szkoły klasycznej. Można powiedzieć, że dokonał on ostatniej prby wyjaśnienia przemian ustrojowych w ramach paradygmatu klasycznego, odsłaniając jego słabe strony, ale i przygotowuj&#...

Aparat ruchu

Aparat ruchu Aparat ruchu:a)część bierna-szkielet, funkcja:stalowe rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie ciała, stanowi rusztowanie aparatu ru- chu(umożliwia poruszanie), chroni narządy wewnętrzne, wytwarza krwinki ? jest krwio twrczy; b)część czynna-mięsnie.Koś&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry