• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Religia

Nawigacja

Przykadowe prace

Oczekujesz miłości, a możesz otrzymać rozczarowanie

Oczekujesz miłości, a możesz otrzymać rozczarowanie Oczekiwanie, to coś, czego się pragnie lub spodziewa. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania. Jedne są małe, inne wielkie. Oczekujemy pewnych zachowań, reakcji, zdarzeń? Nasz umysł przygotowuje się na nadejś...

Związki frazeologiczne związane z Biblią

Związki frazeologiczne związane z Biblią 1. Chodzić od Annasza do Kajfasza - brak porozumienia. 2. Arka przymierza - Arka zaginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II na Palestynę w 586 p.n.e. i zburzenia pierwszej świątyni. Stanowiła ona ce...

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej. Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wiekw w koncepcjach filozofw i programach politykw. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych to politycy wysuwali co jakiś czas propozycje zjednoczen...

Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim?

Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim? "Dziadw" cz. II ma formę ludowego obrzedu, polegającego na wywaoływaniu duchw, z ktrych ciepień zebrani wyciągają nauki moralne. Jako pierwsze w...

Filozofie renesansu

Filozofie renesansu Przełom w filozofii dokonał się na przełomie wiekw XIII i XIV, ktre przyniosły myśli Zachodu odrodzenie logiki, oraz w wieku XVII, ktry przynisł charakterystyczny dla filozofii nowożytnej "przełom epistemologiczny", zmianę nacisku w badaniach z z...

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i crki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wy&...

Starożytność - opracowanie epoki.

Starożytność - opracowanie epoki. Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Wyraz filozofia pochodzi od dwch słw phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła...

Węgle kopalne

Węgle kopalne Historia powstawania Za początek historii powstawania węgli kopalnych uważa się karbon – okres geologiczny w erze paleozoicznej. Era ta zaczęła się około 360 mln lat temu, trwała około 70 mln lat. W tym czasie zaczęły osadzać się n...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry