• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Religia

Nawigacja

Przykadowe prace

Nauka administracji

Nauka administracji NAUKA ADMINISTRACJI 1. Co jest przedmiotem badań nauki administracji? Nauka administracji bada administrację w danym ustroju a więc przedmiotem jej badań są: ? wpływ ustroju państwa na kształt administracji ? sprawy środowiska, w ktr...

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania. Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna. Ekonomia to nauka o gospodaro...

Eucharystia, Ostatnia Wieczerza, Komunia święta

Eucharystia, Ostatnia Wieczerza, Komunia święta Eucharystia, Ostatnia Wieczerza, Komunia święta, z greckiego ?????????? (eucharista) czyli "dziękczynienie". Termin "komunia" pochodzi z greckiego ?????? koinos (wsplny) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "uczt&...

Finanse publiczne

Finanse publiczne POZYCJA, ROLA I ZNACZENIE SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W SYSTEMIE FINANSOWYM System finansowy jest to mechanizm przepływu środkw pieniężnych (jako podstawa siły nabywczej) pomiędzy produktami funkcjonującymi na rynku (w gospodarce). Składa się z: 1. Pod...

Ustroje w Atenach

Ustroje w Atenach VII w. p.n.e. - ARYSTOKRACJAW Atenach w VII w. p.n.e. niepodzielnie rządziła arystokracja. Zgromadzenie ludowe wybierało co prawda najwyższych urzędnikw - archontw, ale musieli oni wywodzić się z arystokracji. Archonci po ukończeniu trwającego rok urzędowania ...

Socjologia jako dyscyplina naukowa

Socjologia jako dyscyplina naukowa Socjologia- zajmuje się życiem społecznym, bada życie społeczne. Przedmiotem badań socjologii są: 1)zjawiska i procesy tworzenia się rżnych form życia zbiorowego ludzi, 2) struktury zbiorowości (np. rodzina, armia), 3) zjawiska i...

Służyć temu, cż Ci jest w niebie (legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej

Służyć temu, cż Ci jest w niebie (legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej SŁUŻYĆ TEMU, CŻ CI JEST W NIEBIE (LEGENDA O ŚW. ALEKSYM) JAKO DEWIZA SZTUKI I LITERATURY ŚREDNIOWIECZNEJ. W bardzo słownikowy sposb średniowiecze...

Rżne postawy religijne na podstawie tekstw średniowiecza

Rżne postawy religijne na podstawie tekstw średniowiecza Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodkw. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat czasu, odkrywa przed nami prawdziwe piękno tej epoki...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry