• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Plastyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Przyczyny bierności człowieka zlagrowanego. Rozważ je, odwołuj się do podanych fragmentw ?Opowiadań? Tadeusza Borowskiego i znajomości problematyki utworu.

Przyczyny bierności człowieka zlagrowanego. Rozważ je, odwołuj się do podanych fragmentw ?Opowiadań? Tadeusza Borowskiego i znajomości problematyki utworu. ?Najpotężniejsza broń ciemiężcy to umysł ciemiężonego?, Steve Biko. Największy dramat ...

Pojęcie substancji u Arystotelesa

Pojęcie substancji u Arystotelesa Arystoteles - najwybitniejszy z uczniw Platona, ale być może rwnież jego największe rozczarowanie. Arystoteles nie kontynuował platońskiej nauki o "ideach". Odrzucił ja i stworzył własną, stwierdzając podobno: "Przyjacielem P...

Pan Tadeusz - recenzja filmu

Pan Tadeusz - recenzja filmu Pan Tadeusz, ktrz tej lektury nie czytał? Każdy Polak ją w swym sercu zawsze nosi. Chciał żyć, iść śladami Tadeusza czy Zosi Nie tylko ze względu jaką rolę odgrywał Ten utwr w dawnych Miczkiewiczowskich latach, ...

Charakterystyka twrczości Tomasza Manna.

Charakterystyka twrczości Tomasza Manna. Twrczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. "Zaokrąglony", zamknięty kształt utworw, narracja płynąca spokojnym, obiektywizującym nurte...

Rzne oblicza bohatera "Sonetw Krymskich".

Rzne oblicza bohatera "Sonetw Krymskich". "Sonety krymskie" Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem grskim. Kultura orientalna była dla romantykw tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie ...

Pojęcie budżetu państwa.

Pojęcie budżetu państwa. W literaturze finansowej istnieje wiele definicji budżetu. Wiekszośc z nich akcentuje tylko pewną stronę określonego zjawiska, jakim jest budżet. Natomiast określenie budżet może być używane w trojakim znaczeniu: 1) jako zasb pieni&...

Zależność oporności ciał stałych od temperatury

Zależność oporności ciał stałych od temperatury 1. Zasada pomiaru: Celem doświadczenia jest sprawdzenie eksperymentalnych zależności oporności właściwej od temperatury metali, płprzewodnikw i konstantanu. Oporność właściwa metali ro...

Recyrkulacja odpadw tworzywowych

Recyrkulacja odpadw tworzywowych Recyrkulacja odpadw tworzywowych Większość tworzyw stanowi dość widoczne zanieczyszczenie środowiska, ponieważ są one trudno rozkładalne, tzn. nie ulegają szybko rozkładowi, są przez długi czas widoczne. Rodzi to zrozumiał...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry