• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Matematy...

Nawigacja

Matematyka w Gimnazjum

Brak udostępnionych artykułów.

Przykadowe prace

Spźnieni konkurenci do podziału świata: Niemcy i Włochy u progu XX wieku.

Spźnieni konkurenci do podziału świata: Niemcy i Włochy u progu XX wieku. Kolonializm (łac.) - proces opanowania i utrzymania w stanie zależności obszarw słabiej rozwiniętych przez kraje lepiej rozwinięte, prowadzony od XVI-XX wieku. Do kolonializmu skłaniały: &...

Ściąga z mikroekonomii.

Ściąga z mikroekonomii. 1.Scharakteryzuj typy rynku monopolistycznego. Rynek monopolistyczny dzielimy na: Monopol absolutny – występuje tam, gdzie istnieje niedostatek konkurencji i produkcja jest zdominowana przez jedną firmę. Może on przybrać formę monopolu naturalnego – wyst&...

Historia doktryn

Historia doktryn 1. Podział społeczny Sparty. Była to polis o timokratycznej formie rządu. Początki wiąże z podbojem Dorw. Dorowie stali się grupą panującą. Sparta kojarzy się ze spartańskim wychowaniem. STRUKTURA SPOŁECZNA 1) Spartiaci –wo...

List otwarty do rodzicw, etc.

List otwarty do rodzicw, etc. Rodzice, opiekunowie, potencjalni czytelnicy! Swj apel kieruję do wszystkich rodzicw, ktrzy zaniedbują swoje dzieci, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wciąż zabiegani, nie poświęcacie swoim pociechom wystarczającej ilości c...

Zastosowanie izotopw

Zastosowanie izotopw PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE IZOTOPW PROMIENIOTWRCZYCH Aby mc pisać o zastosowaniu izotopw powinno się najpierw wyjaśnić pojęcie izotopu. Izotopy (z greckiego isos – rwny, topos – miejsce) są to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego o takiej samej ...

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933)

Światowy kryzys gospodarczy (1929-1933) Źrdła kryzysu i jego przebieg Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. W latach 1925 – 1929 kraje europejskie pożyczyły o...

Rola ławnikw sądowych

Rola ławnikw sądowych Ławnikiem może być wybrany ten, kto: • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, • jest nieskazitelnego charakteru, • ukończył 30 lat, • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kan...

Budowa i funkcje cytoszkieletu.

Budowa i funkcje cytoszkieletu. Cytoszkielet jest to sieć włknistych i tubularnych struktur mających formę polimerw białkowych, występująca w cytoplazmie komrek eukariotycznych; struktury te łączą się ze sobą oraz z innymi składnikami komrki, tworząc dynam...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry