• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Matematy...

Nawigacja

Matematyka w Gimnazjum

Brak udostępnionych artykułów.

Przykadowe prace

Gramatyka - czasownik

Gramatyka - czasownik Części mowy: *odmienne: *nieodmienne: -czasowniki -przysłwek -rzeczownik -przyimek -przymiotnik -partykuła -liczebnik -spjnik -zaimek -wykrzyknik Czasownik: -formy osobowe - np. piszę ( ja ) - np. p...

Kubizm

Kubizm Sztuka od czasw renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości. Miała naśladować naturę–swj niedościgniony wzr, być jej iluzją. W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odtwarzania do tworzenia....

Jak się odkochać postepując jak Jzio z "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Jak się odkochać postepując jak Jzio z "Ferdydurke" W. Gombrowicza Jak się odkochać? Wielu ludzi ktrzy cierpieli z powodu niespełnionej miłosci nieraz zastanawialo się nad odpowiedzią na to pytanie. W takiej samej sytuacji jest Jzio bohater powieści Witolda Gombrowicza pt. "Fe...

II wojna światowa - Przebieg działań militarnych

II wojna światowa - Przebieg działań militarnych Niemcy zachęcone bierną postawą państw zachodnich kontynuowały swoją agresywną politykę wobec sąsiadw. W 1938 r. Hitler realizując swoją koncepcję budowy Wielkiej Germanii podjął działania...

System lenny we wczesnym średniowieczu

System lenny we wczesnym średniowieczu Lenno, pierwotnie ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi (lennikowi), pźniej całokształt stosunkw między seniorem i wasalem. W szerokim znaczeniu było to prawo, na mocy ktrego w epoce feudalnej nadawano komuś (wasalowi) określone...

Układ Słoneczny

Układ Słoneczny Nasz układ słoneczny znajduje w galaktyce Drogi Mlecznej, w ramieniu Oriona. Składa się z gwiazdy - Słońca oraz dziewięciu planet. Planety te możemy podzielić na dwie grupy: planety wewnętrzne i planety zewnętrzne. Do planet wewnętrznych zalic...

Wzory ideowe epoki Średniowiecza.

Wzory ideowe epoki Średniowiecza. Każda epoka tworzy własne , zgodne ze swoją ideologią wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać . Mogą one mieć charakter oglny , powszechny , bądź elitarny czy klasowy . W średniowieczu wykształciły się ...

"Dziady jako dramat narodowy i romantyczny ( II III IV część).

"Dziady jako dramat narodowy i romantyczny ( II III IV część). Dziady Mickiewicza to najbardziej znany polski dramat romantyczny. To utwr o problematyce narodowej i historycznej, a zarazem mitycznej. Dziadw część II i IV powstała w latach 1821-22 w Kownie. Te części dramatu zrodzi&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry