• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografie

Nawigacja

Przykadowe prace

Humanizm, reformacja, kalwinizm

Humanizm, reformacja, kalwinizm Humanizm: -''Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce"- Terezjusz (Homo sun) -"Do źrdeł" (Ad fontes) = powrt do kultury antycznej -"Człowiek jest kowalem swojego losu"- Mirandola -"Człowiek jest miarą wszechrzeczy"- Protagolas =Człowiek ...

W literaturze francuskiej dziewiętnastowieczny romantyzm

W literaturze francuskiej dziewiętnastowieczny romantyzm W literaturze francuskiej dziewiętnastowieczny romantyzm został poprzedzony przez pewne zjawiska zrodzone jeszcze w epoce klasycyzmu. Szczeglnie bliski romantykom był Jan Jakub Rousseau (1712-1778), autor sentymentalnej powieści Julia, czyli Nowa...

Unia Europejska - geneza i cele

Unia Europejska - geneza i cele UNIA EUROPEJSKA Geneza Unia Europejska (UE) to termin określający wsplnotę 25 państw członkowskich połączonych jednolitym systemem wartości, akceptujących określony porządek społeczno gospodarczy. Tendencje zjednoczeniowe Europy...

Obraz ogrodu przedstawiony w Panu Tadeuszu.

Obraz ogrodu przedstawiony w Panu Tadeuszu. Przyroda jest integralnym i znaczącym tłem dla rozgrywających się w poemacie wydarzeń. W jej opisie posługuje się poeta syntezą zjawisk wizualnych, dźwiękowych, słuchowych, a nawet dotykowych. Angażuje on wszystkie zmysł...

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne Węglowodory aromatyczne 1. Oglne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o charakterze aromatycznym. Podstawniki zarwno a...

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych 1). POJĘCIE I FORMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zabezpieczenie społ.- system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek określonego zdarzenia (ziszczanie się określonego ryzyka- śmierci, choroby, starości). Zabezpieczenie spo&#...

Jan Paweł II życiorys, historia pontyfikatu

Jan Paweł II życiorys, historia pontyfikatu Jesteśmy świadkami najdłuższego pontyfikatu XX wieku, a jak Bg pozwoli, drugiego co do czasu trwania w dziejach papiestwa. Mowa tu o długości posiadania władzy kościelnej przez wielkiego Polaka- Karola Wojtyłę czyli Jana Paw&...

Recenzja

Recenzja Cezary Masztalerz Rec., Marta Glegoła, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Platona Recenzowana praca składa się z trzech rozdziałw: Rozważania nad terminem natura, Natura jako świat zmysłowy, Dusza jako zasada ruchu. Zawiera rwnież wstęp i zakoń...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry