• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Chemia w ...

Nawigacja

Chemia w Gimnazjum

Brak udostpnionych artykuw.

Przykadowe prace

Uprzedzenia i stereotypy - ich rola i funkcje w życiu człowieka.

Uprzedzenia i stereotypy - ich rola i funkcje w życiu człowieka. UPRZEDZENIA I STEREOTYPY Uczestnictwo w grupie daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozycję oraz wiele innych rzeczy, ktrych potrzebujemy dla przetrwania i pełnego rozwoju. Jednak czasami zidentyfikowanie nas jako członkw pew...

Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w hymnie "Czego chcesz od nas panie" i trenie XVII Jana Kochanowskiego

Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w hymnie "Czego chcesz od nas panie" i trenie XVII Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski to niewątpliwie najwybitniejsza postać polskiego renesansu. Jest autorem znakomitych fraszek, pieśni czy trenw, o ktrych mwi się, że to najwięk...

Podmioty gospodarcze - spłki.

Podmioty gospodarcze - spłki. Podmiot gospodarczy ( przedsiębiorca ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej sp...

Nowa Fala - pokolenie.

Nowa Fala - pokolenie. NOWA FALA Nowa Fala skupiała poetw debiutujących w połowie lat 60., dla ktrych przeżyciem pokoleniowym był Marzec 1968 i Grudzień 1970. Czasami bywa nazywana także Pokoleniem '68. O środkiem, wokł ktrego zaczęło się skupiać ś...

Św. Anzelm z Canterbury

Św. Anzelm z Canterbury POGLĄDY. 1. WIARA i ROZUM. Na stosunek wiary i rozumu, Pisma i dialektyki Anzelm sformułował pogląd, ktry stał się miarodajny dla filozofii średniowiecznej. Według niego chrześcijanin powinien przez wiarę dojść do zrozumienia, a nie prze...

Spektrofotometria UV, VIS

Spektrofotometria UV, VIS Spektrofotometria, dział fotometrii obejmujący: a) pomiary natężenia linii widmowych widm rżnych substancji, b) wyznaczanie krzywych absorpcji lub transmisji (przepuszczania) charakterystycznych dla substancji (jakościowa, i ilościowa analiza związkw org....

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich. - konspekt

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich. - konspekt 1. WSTĘP a) co to jest bunt – sprzeciw, protest, opr, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko władzy. Bunt może być jednostkowy lub zbiorowy. Może być przeciwko władzy, autoryteto...

Jzef Piłsudski biografia

Jzef Piłsudski biografia Jzef Piłsudski JAKO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH POSTACI HISTORYCZYNCH W DZIEJACH POLSKI Krzysztof Kozłowski KL 2LOA nr 8 WPROWADZENIE Jzef Klemens Piłsudski ? Urodzony 5 grudnia 1867 roku w Żuławie pod Wilnem, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Polski dzia&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry