• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Fizyka w ...

Nawigacja

Fizyka w Gimnazjum

Brak udostpnionych artykuw.

Przykadowe prace

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA Tlenki węgla, azotu, lotne węglowodany i inne zanieczyszczenia powietrza 1. Tlenki azotu 2. Dwutlenek siarki 3. Tlenek węgla. 4. Wielopierścieniowe węglowodany aromatyczne (WWA) 5. Związki siarki 6. Fluorowodr 7. Ae...

Demonologia i wierzenia słowiańskie

Demonologia i wierzenia słowiańskie Demonologia i wierzenia słowiańskie Świat dawnych Słowian: niezmierzone puszcze, rozległe mokradła, rozlewiska rzek, niedostępne pasam grskie, Dom – twierdza i ostoja, symbol bezpieczeństwa: skrzaty, kr...

Traktat amsterdamski -1997r.

Traktat amsterdamski -1997r. Traktat amsterdamski z 2 października 1997 roku w sprawie prowadzenia polityki zewnętrznej Unii Zasadnicze rozbieżności między państwami członkowskimi doprowadziły do przyjęcia projektu nowelizacji Traktatw Założycielskich Wsplnot ora...

Marcin Luter- biografia

Marcin Luter- biografia Dnia 31 października 1517 r. profesor uniwersytetu, mnich zakonu augustianw, dr Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze swoje Tezy", czyli twierdzenia, wzywając uczonych teologw do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpus...

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO.

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO. Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały rżne plemiona słowiańskie , ktre tam przybyły w dobie Wędrwki Ludw. Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , ktre zostało pokonane przez p....

Inżynieria genetyczna.

Inżynieria genetyczna. Co to jest inżynieria genetyczna? Pojęcie inżynieria genetyczna ma bardzo krtką historię. Pojawiło się dopiero w połowie lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stało się możliwe ukierunkowane przerabianie genw. Podstawą rozwoju tej dziedzi...

Subkultury

Subkultury Subkultura (z łac. podkultura) ma wiele synonimw.. można ją nazwać, po prostu kulturą, środowiskiem, mini społeczeństwem czy nawet utopią.. SUBKUTURA to nieformalna grupa osb działająca według odrębnych wzorw i zasad postępowania. Jej czł...

Bieszczady

Bieszczady Bieszczady są jedynym obszarem w granicach Polski leżącym w Karpatach Wschodnich. Są bardzo atrakcyjnym regionem o stosunkowo niskim zaludnieniu (najmniej zaludnione i najmniej zagospodarowane gry Polski, gęstość zaludnienia to około pięć osb na kilometr kwadratowy)....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry