• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Historia...

Nawigacja

Historia w Gimnazjum

Brak udostępnionych artykułów.

Przykadowe prace

Higiena psychiczna człowieka.

Higiena psychiczna człowieka. Higiena psychiczna to działania zmierzające do ochrony zdrowia psychicznego, także nauka zajmująca się badaniem czynnikw, ktre powodują zakłcenia zdrowia psychicznego i popularyzująca zalecenia przeciwdziałające powstawaniu nerwic i i...

Krtkoterminowe papiery dłużne.

Krtkoterminowe papiery dłużne. Papier wartościowy to dokument stwierdzający przysługujące jego właścicielowi prawo majątkowe . Papier wartościowy jest pojęciem dosyć szerokim , a same papiery wartościowe są na wiele sposobw klasyfikowane. Krtkoterminowe papie...

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska ALTERNATYWNE ŹRDŁA ENERGII Alternatywne źrdła energii to źrdła inne niż paliwa kopalne, możliwe do przekształcenia w użyteczne formy energii, np. energia wietrzna, geotermalna, słoneczna, jądrowa, wodna. ZANIECZYSZCZENIA WD Woda ...

Lektury - ściąga

Lektury - ściąga ANTYK – 2000 lat p.n.e – 476 (upadek Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego) Biblia – jako źrdło kultury europejskiej (księga Hioba wystawionego na prbę) Antygona Sofoklesa – (Antygona,Kreon,ciało Polinejkesa) wybr czy pochować ciało brat...

Der saure Regen

Der saure Regen In den sechziger Jahren wurde Schwerden durch das Entdeken toter Fische in den Seen beunruhigt. Es wurde kein Gift im Wasser entdeckt. Die See waren immer noch sauber und unverseucht. Als die Wissenschaftler Tests durchfuhrten, haben sie festgestellt,daB das Wasser in den Seen saurer als gewohnlich war. Manche S...

Rozwj poznawczy eg piageta, rżnice, moralność, wygocki, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja rysunku

Rozwj poznawczy eg piageta, rżnice, moralność, wygocki, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja rysunku 1. ROZWJ POZNAWCZY WG PIAGETA w tym: stadia rozwoju; ich charakterystyka; ważne pojęcia na poszczeglnych stadiach Stadia rozwoju poznawczego – zasadniczą cechą...

Ropa naftowa i zastosowanie polimerw

Ropa naftowa i zastosowanie polimerw Po wydobyciu ropy naftowej jest ona poddawana procesowi destylacji. Ropę wprowadza się do pieca destylacyjnego, ktry pokazany jest na rysunku obok , i podgrzewa do ok. 350oC. Dzięki rżnicom temperatur wrzenia poszczeglnych substancji ropy rozdzielają się one...

Romantyzm

Romantyzm ROMANTYZM (Od 1789r - Wielka Rewolucja Francuska - do 1848r - Wiosna Ludw. Od 1822r - wydanie Ballad i romansw" - do 1863r) •Gatunki jako wyraz zmian świadomości estetycznej •Cechy dramatu romantycznego •Oda do młodości" i Romantyczność" jako utwory programowe &...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry