• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Administr...

Nawigacja

Przykadowe prace

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego.

Świat zepsucia w satyrach Ignacego Krasickiego. Ach ja pamiętam te czasy, kiedy do ojczyzny, Pierwszy raz zawitała moda francwszczyzny, Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajw, Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajw, Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodkw wiar...

Charakterystyka ryb trzonopłetwych

Charakterystyka ryb trzonopłetwych Ryby trzonopłetwe (Crossopterygii) Tworzą one podgromadę ryb, uważaną dotychczas za wymarłą. Jej przedstawiciele zamieszkiwali na przełomie paleozoiku i mezozoiku morza i wody słodkie. Nazwa trzonopłetwe pochodzi od tego ,iż ich...

Zmiany ustrojowe i polityczne po przewrocie majowym.

Zmiany ustrojowe i polityczne po przewrocie majowym. W połowie 1926 r. Jzef Piłsudski był niewątpliwie najpopularniejszym politykiem w kraju. Poparcie dla Marszałka i przewrotu, ktrego dokonał, wyraziły liczne grupy społeczne i partie polityczne. Związani z Piłsudskim oficerowi...

Zapotrzebowanie na węglowodany (cukry) związane z wiekiem i wysiłkiem fizycznym.

Zapotrzebowanie na węglowodany (cukry) związane z wiekiem i wysiłkiem fizycznym. Węglowodany to inaczej cukry proste i złożone. Stanowią głwne źrdło energii dostarczanej organizmowi ( 1g cukru = 4 kcal ). Zalecana ilość węglowodanw dla przeciętnej osoby dor...

Opłaty miejscowe i podatki lokalne

Opłaty miejscowe i podatki lokalne Podatek rolny. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Podatek obciąża osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ktre są właścicielami, samoistnymi posia...

Studium indywidualnego przypadku

Studium indywidualnego przypadku STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU Problem dotyczy choroby alkoholowej I. Opis problemu Karolina ma 40 lat, crkę- Ewę( 17 lat), syna Kamila( lat 10) obecnie nigdzie nie pracuje. Od 10 lat przebywa na rencie socjalnej. Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu. Crka Ewa uczy s...

Renesans a średniowiecze:

Renesans a średniowiecze: Horacy – poeta rzymski piszący pieśni, satyry, listy poetyczne, eposy; urodzony w Wenuzji; żyjący od 65 r. p. n. e. – 8 r. n. e.; syn niewolnika; uczył się retoryki, a następnie wyjechał do Aten, aby poznać literaturę grecką; zainte...

Czyniąc punktem wyjścia Śpiew Nieznajomego i Grb Agamemnona, określ stosunek Juliusza Słowackiego do sprawy narodowej.

Czyniąc punktem wyjścia Śpiew Nieznajomego i Grb Agamemnona, określ stosunek Juliusza Słowackiego do sprawy narodowej. Zryw narodowowyzwoleńczy w roku 1830 zakończył się klęską. Powstanie, ktre miało szanse triumfować, oswobodzić Polską spod jarzma cara...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry