• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Przykadowe prace

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik Według badań dotyczących pochodzenia rodu Kopernikw, wywodzi się on ze Śląska. W czternastym i piętnastym wieku pojawiają się wzmianki o rodzie Kopernikw zamieszkującym w miastach śląskich, a potem i innych. Dziadek astronoma Jan był zamo&...

Administracja zespolona i niezespolona w wojewodztwie

Administracja zespolona i niezespolona w wojewodztwie Przywrcenie w 1990 r. samorządu terytorialnego wymagało dokonania nowych uregulowań prawnych dotyczących administracji rządowej w terenie. Od 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rządo...

Sollte man Rauchen in ffentlichen Gebuden (z.B. Bahnhfen, Restaurants, Flughafen) und am Arbeitsplatz generell verbieten? Errtern Sie das Fr und Wider eines solchen Verbots, und machen Sie eigene Lsun

Sollte man Rauchen in ffentlichen Gebuden (z.B. Bahnhfen, Restaurants, Flughafen) und am Arbeitsplatz generell verbieten? Errtern Sie das Fr und Wider eines solchen Verbots, und machen Sie eigene Lsungsvorschlge. Heute ist das Rauchen die populrste Sucht neben Alkohol und Drogen. Die Tabakbranche entwickelt sich sehr schnell un...

Omw warunki urzycia broni i innych środkw przymusu bezpośredniego

Omw warunki urzycia broni i innych środkw przymusu bezpośredniego Podstawę prawną stosowania środkw przymusu bezpośredniego stanowi ustawa "O ochronie osb i mnienia" z dnia 22 sierpnia 1997r, oraz Rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 30 czerwca 1998r. "w sprawie szczegłowych w...

Głwne religie świata - materiał z zajęć

Głwne religie świata - materiał z zajęć W doktrynie można wyrżnić trzy składniki : teologię, kosmologię i antropologię. Składnik teologiczny – bogami mogą być ludzie, zwierzęta, przedmioty oraz zjawiska. Składnik kosmopologiczny &...

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze PRAWO GOSPODARCZE Prawo gospodarcze nie jest wyodrębnione jako prawo. Prawo cywilne reguluje całość obrotu i stosunkw cywilno-prawnych. Stosunek cywilno prawny to takie stosunki, ktre dotyczą praw z zakresu prawa cywilnego. W K.C. zawarte są podstawowe przepisy, a...

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach M I T O L O G I A I B I B L I A Literatura mitologiczna prezentuje bogw greckich, ktrzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sob...

Podstawy prawoznastwa

Podstawy prawoznastwa Rozrżniamy prawo: - w ujęciu podmiotowym- uprawnienia danej jednostki, podmiotu, osoby fizycznej - jakie przysługują prawa na dany dzień. - w ujęciu przedmiotowym- zespł norm wydanych bądź usankcjonowanych przez państwo, zagwarantowanych przy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry