• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Przykadowe prace

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorw

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorw Aminokwasy - związki organiczne o charakterze amfoterycznym, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową i grupę aminową. Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z aminokwasw, będące podstawowym skł...

Proces ewolucji modelu polityki rolnej i wiejskiej Unii Europejskiej

Proces ewolucji modelu polityki rolnej i wiejskiej Unii Europejskiej Spis treści: Rozdział 1. Przesłanki i powstanie wsplnej polityki rolnej Rozdział 2. Założenia i cele wsplnej polityki rolnej Rozdział 3. Podstawowe założenia organizacji rynkw rolnych Rozdział 3.1 Inst...

In einer WG oder alleine?

In einer WG oder alleine? In einer WG oder alleine? In den heutigen Zeiten ist die Wohnungsgemeinschaft immer populrer. Man wohnt in einer Wohnung zusammen mit den anderen Leuten bzw. Studenten. Manche wollen aber alleine ein Haus mieten. Jede solche Wohnungsart hat sowohl ihre Vorteile als auch Nachteile. Ich persnlich wr...

Młoda Polska - skrypt.

Młoda Polska - skrypt. Młoda Polska 1. Oglne wiadomości o epoce Granice chronologiczne: 1890 - 1918 (inne periodyzacje: początek: 1887 - objęcie przez Z. Przesmyckiego tygodnika Życie; 1884 - data opublikowania II serii Poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera; koniec: 1901 - rok wystawieni...

Podaż i czynniki kształtujące podaż

Podaż i czynniki kształtujące podaż Podaż i czynniki kształtujące podaż!!! Podaż jest to ilości dbr, ktre producenci gotowi są zaoferować do sprzedaży przy rżnych alternatywnych cenach, w określonym miejscu i czasie i przy zało&...

Biologia - skład chemiczny komrki

Biologia - skład chemiczny komrki BIAŁKA: Białka składają się z C,H,O,N.S,P.Poddają się denaturacji(wys.temp.,alkohole,kwasy),koagulacji(zol-żel)i peptyzacji(żel-zol). Podział:1.Proste(porteiny):rozp.w wodzie(steroproteiny)-albuminy,globuliny,histony;nierozp.w wodzie(skle...

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne Materiały, ktrych podstawowym składnikiem s naturalne lub syntet. polimery; tworzywa sztuczne mog być otrzymywane z czystego polimeru (np. poli(metakrylan metylu), polistyren, polietylen), z kopolimerw lub z mieszanek polimerw. Często otrzymuje się je z polimerw modyfikowanych meto...

Jezuici

Jezuici Założyciel zakonu św. Ignacy Loyola (1491-1556), JEZUICI [Towarzystwo Jezusowe] -- skrt polski: TJ, łac.: SI [Societas Iesu] -- zakon w kościele katolickim, założony przez hiszpańskiego Baska, św. Ignacego Loyolę (1491-1556), a zatwierdzony przez papieża Paw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry