• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Przykadowe prace

Plan działania rodziny na wypadek klęski żywiołowej

Plan działania rodziny na wypadek klęski żywiołowej RODZINA: Ojciec- 40 lat, pracuje Matka- 40 lat, pracuje Syn- 16 lat, uczeń liceum Syn- 14 lat, uczeń gimnazjum MIEJSCE ZAMIESZKANIA- Dzielnica dziesiąta, mieszkanie w bloku na 4 piętrze Dzielnica rozlokowana jest ...

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten?

Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Magdalena Izydorczyk Kl. II c nr 7 Was finden Sie im Beruf am wichtigsten? Die Berufswahl ist die erste groe Entscheidung im Leben junger Menschen. Es gibt viele verschiedene Berufsmglichkeiten, die die Menschen whlen knnen. Sie mssen wissen, was fr Sie am wichtigste...

Biografia - Lucy Maud Montgomery

Biografia - Lucy Maud Montgomery Lucy Maud Montgomery urodziła się w 1817 roku. We wczesnym wieku straciła rodzicw. Mieszkała na Wyspie Księcia Edwarda. Wychowywali ją wymagający dziadkowie, ktrzy nie rozumieli potrzeb dziewczynki. W szkole czuła się brzydka i źle...

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej 1.Założenie projektu Sieć, ktrej strukturę przedstawiamy poniżej ma znaleźć swoje zastosowanie w całkiem sporym budynku (z wieloma pomieszczeniami). Można założyć, że jest to biurowiec lub hotel . Serwer znajdować się b&...

Machiavelli, More i Grotius

Machiavelli, More i Grotius NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527) Machiawelizm- synonim polit. bezwzględności, okrucieństwa. Dążenie do celu bez względu na środki . Rozgłos przez traktat Książę . Potrzebny jest czynnik dyscyplinujący (władza) i regulujący ...

Zagadnienia z ekonomii- opracowane

Zagadnienia z ekonomii- opracowane ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Z ZAKRESU PRZEDMIOTU MIKRO I MAKROEKONOMIA 1.Ekonomia- nauka zajmująca się badaniem zachowania podmiotw gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środkw, ktre mogą być w rozmaity sposb zastosowane w sferze: produkcji,...

Kary i środki karne przewidziane w kodeksie karnym.

Kary i środki karne przewidziane w kodeksie karnym. I. Karą jest orzekany przez sąd wobec sprawcy przestępstwa środek przymusu państwowego, stwarzający dla niego osobistą dolegliwość i wyrażający społeczne potępienie dla popełnionego przestęps...

Wszystko o decentralizacji

Wszystko o decentralizacji Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w zaplanowanym układzie hierarchicznym stanowisk jest na tyle ważne, że rozpatruje się je jako odrębną cechę struktury organizacyjnej, tj. stopień centralizacji-decentralizacji. Centralizację i decentralizacj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry