• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Przykadowe prace

Biografia Mikołaja Kopernika

Biografia Mikołaja Kopernika Polski astronom, urodzony w 1473r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503r. doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał...

Przyroda w oczach sentymentalistw, romantykw i dzisiaj.

Przyroda w oczach sentymentalistw, romantykw i dzisiaj. Natura jak podaje Słowik wyrazw obcych to: 1. istniejący od początku stan rzeczy; pierwotny układ wszechświata, świat niezmieniony przez człowieka. 2. charakterystyczne cechy zjawiska, przedmiotu, procesu ich istota. Relacj...

Ojciec i syn - "Nad Niemnem".

Ojciec i syn - "Nad Niemnem". Nad Niemnem to powieść realistyczna autorstwa Elizy Orzeszkowej. Powstała ona w epoce pozytywizmu. O losach bohaterw opowiada czytelnikom narrator trzecioosobowy. Akcja powieści rozgrywa się w latach osiemdziesiątych XIXw. na ziemiach leżących nad r...

Powieść fantastyczno-naukowa

Powieść fantastyczno-naukowa Fantastyka naukowa, ukształtowała się w pełnie w wieku XX. Jej genezy należy szukać w potrzebach i zainteresowaniach człowieka, żyjącego w erze cywilizacji naukowo-technicznej. Tym bardziej, że spełnia te same funkcje, do ktrych kiedy...

Husaria

Husaria BATOH miejsce przegranej bitwy (1-2 VI 1652) wojsk polskich pod dowdztwem hetmana Marcina Kalinowskiego z wojskami kozacko-tatarskimi pod wodzą Bohdana Chmielnickiego i Nuradyana sułtana, w pobliżu obecnej wsi Czetwertynwka na Ukrainie. Wojsko polskie zostało rozbite , obz zdobyty, a około 5 t...

Kurtz z Jądra ciemności

Kurtz z Jądra ciemności Kurtz to człowiek wybitnie zdolny, wysłannik litości i nauki, i postępu. Poszczeglne fragmenty życia składają się na taki wizerunek. W oczach innych ludzi Kurtz jawił się jako wielka jednostka, geniusz i najniebezpieczniejszy przeciwnik. Relacj...

Biografia - Henryk Sienkiewicz - życiorys.

Biografia - Henryk Sienkiewicz - życiorys. Henryk Sienkiewicz (1846-1916) Życiorys: Henryk Sienkiewicz, pseud. Litwos - pisarz i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy polskich w skali światowej. W latach 1869-72 był publicystą "Przeglądu Tygodniowego", od1872 r. wspłredaktor...

Społeczeństwo Prus za panowania Fryderyka II (1740-1786)

Społeczeństwo Prus za panowania Fryderyka II (1740-1786) Za panowania Fryderyka II umocnił się konserwatywny, szlachecki charakter monarchii, rwnocześnie udoskonalone zostały mechanizmy absolutyzmu. Fryderyk II w większym jeszcze stopniu niż jego ojciec przejawiał skłonno...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry