• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Historia ...

Nawigacja

Przykadowe prace

Welcher Einfluss hat Computer und Internet auf unser Leben?

Welcher Einfluss hat Computer und Internet auf unser Leben? Die Rolle des Computers ist zur Zeit immer grer. Die Datenverarbeitung mit Hilfe des Computers entlastet den Menschen von den schweren und monotonen Arbeit. Der Computer arbeitet schnell, ist zuverlssig und genau. Der grte Vorteil ist der Preis von den Computers, sie...

Biografia - Biografia Gabriela Daniela Fahrenheita

Biografia - Biografia Gabriela Daniela Fahrenheita Fahrenheit urodził się w niemieckojęzycznej rodzinie Fahrenheitw, osiadłej w Gdańsku w roku 1650. Był synem kupca, Daniela Fahrenheita, oraz pochodzącej ze znanego rodu gdańskich przedsiębiorcw, Schummanw, Concordii Fahrenhei...

Arystoteles

Arystoteles ARYSTOTELES Arystoteles urodził się w 384 r. p.n.e. w niewielkim mieście Stageira położonym we wschodniej części płwyspu Chalcydyckiego. Płwysep ten był już od dawna skolonizowany przez Grekw, ktrzy przybyli tutaj jako emigranci z głwnego miast...

Budowa i nomenklatura alkanw

Budowa i nomenklatura alkanw 1. Węglowodory to związki chem zbudowane z at węgla i wodoru. Można je podzielić na: alkany, cykloalkany alkeny, alkiny oraz węglowodory aromatyczne 2. Alkany to węglowodory nasycone zawierające tylko wiąz pojędym międzyatomami węgla ...

Gospodarka komunalna - zagadnienia podstawowe

Gospodarka komunalna - zagadnienia podstawowe GOSPODARKA KOMUNALNA Definicja gospodarki komunalnej ? z ustawy: 1) usługi administracyjne, np. wydawanie dokumentw na życzenie klientw, wprowadzanych do rejestrw, wydawanie zezwoleń, decyzji amin., 2) usługi społeczne: ochrona zdrowia, kultura...

Oczyszczalnie ściekw

Oczyszczalnie ściekw I Spis treści I Spis treści str.2 II Wstęp str.3 III Przydomowe oczyszczalnie ściekw w zarysie str.4-11 a) budowa str.5-6 b) zalety tr.6-7 c) sposoby doczyszczania ściekw str.7-9 d) sposoby zagospodarowania ściekw str. 9 e) niezb&...

Charakterystyka porwnawcza rycerzy ploskich i krzyżackich na podstawie książki "Krzyżacy"

Charakterystyka porwnawcza rycerzy ploskich i krzyżackich na podstawie książki "Krzyżacy" W książce Henryka Sienkiewicza Krzyżacy występują rycerze polscy oraz ci z Zakonu krzyżackiego. Niemcy są ukazani jako zupełne przeciwieństwo Lechw. Zakon powsta&#...

Liberalizm - wolność.

Liberalizm - wolność. Podstawę ustroju liberalnego stanowi zasada tolerancji. Aby liberalizm miał rację bytu w społeczeństwie, potrzebny jest szereg ustępstw ze strony pojedynczych jednostek na rzecz ogłu. Liberalizm w rozumieniu Słownika wspłczesnego języka polskie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry