• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Politologia

Nawigacja

Przykadowe prace

"Dziady" cz. III - krtkie opracowanie.

"Dziady" cz. III - krtkie opracowanie. Wieść o wybuchu powstania listopadowego zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830, ale dopiero w kwietniu następnego roku wyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety, nie udało mu się...

Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek

Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek Książki: Podstawy ekonomii R. Milewski System rynkowy M. Nasiłowski Zagadnienia: 1. Rynek-gospodarka rynkowa. 2. Prawo popytu i podaży. 3. Podstawy strukturalne rynku. 4. Teoria produkcji. 5. Dochd narodowy. 6. Podstawy zale&...

Metody organizacji i zarządzania

Metody organizacji i zarządzania Metody organizacji i zarządzania Podstawowe błędy menadżerw: 1. Niewykorzystywanie możliwości – myślenie w kategoriach zagrożeń a nie szans 2. Syndrom warsztatu – Brak ekspansji firmy, trwanie przy nieaktualnych formach zarz&...

Biografia - Wisława Szymborska - życie i twrczość.

Biografia - Wisława Szymborska - życie i twrczość. Wisława Szymborska (1923-) Polska poetka, krytyk literacki. Laureatka Nagrody Nobla w 1996. Urodzona w 1923 w Bninie pod Poznaniem, związana całe życie z Krakowem, gdzie mieszka od 1931 roku do dziś. W latach 1945-1948 studiowa&...

Klasyfikacja papierw wartościowych i ich rola w finansowaniu podmiotw gospodarczych

Klasyfikacja papierw wartościowych i ich rola w finansowaniu podmiotw gospodarczych Papiery wartościowe są to dokumenty, stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego, ktrego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentw bądź ich zwrot. Maja one przed...

Prawo administracyjne. Wykład

Prawo administracyjne. Wykład Prawo administracyjne - wykład Administracjno- prawna reglamentacja niektrych swobd wolności jednostki. 1. Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia. Art. 58 Konstytucji stanowi, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Zakazane s&...

Wpływ promieniowania radioaktywnego

Wpływ promieniowania radioaktywnego Promieniotwrczość atmosfery to aktywność promieniotwrcza spowodowana obecnością w atmosferze ziemskiej naturalnie i sztucznie stworzonych ciał promieniotwrczych. Substancje radioaktywne dostają się do środowiska w wyniku wybuchw te...

Postępowanie sądowo-administracyjne

Postępowanie sądowo-administracyjne 1. Geneza postępowania sądowo-administracyjnego. 2. Zasady postępowania sądowego. 3. Tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego. 4. Badanie dopuszczalności skargi. 5. Przypadki wszczęcia postępowania sądowego na...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry