• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Politologia

Nawigacja

Przykadowe prace

Wolność wyznania i sumienia

Wolność wyznania i sumienia Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, usankcjonowanym dokumentami międzynarodowymi, w tym m.in. w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwenc...

Prawo gospodarcze - 11 zagadnień

Prawo gospodarcze - 11 zagadnień 1. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego. Naczelne zasady konstytucyjne prawa gospodarczego (działalności gospodarczej) mają na celu ochronę przedsiębiorstw. Stanowią zasady postępowania administracji rządowej i sądownictwa w procesac...

Korozja metali - Referat (dostałem z niego 5)

Korozja metali - Referat (dostałem z niego 5) Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi poważny, oglnopaństwowy problem gospodarczy. ...

Denis Diderot- życiorys, twrczość.

Denis Diderot- życiorys, twrczość. Denis Diderot (1713 – 1784) to jeden z najbardziej wyrżniających się francuski encyklopedysta. Kształcił się wśrd Jezuitw. Odmawiając pracy w wyuczonym zawodzie sprzeciwił się woli ojca, co spowodowało konflikt, kt...

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady) Źrdła poznania prawa – informacje o tym co jest treścią prawa, np. dokumenty, akty: 1. kryterium czasu wydania źrdła: źrdła poznania prawa, ktre obowiązuje aktualnie: (dziennik ustaw – oficjalny dziennik promulg...

Charakterystyka Pawełka Nowackiego z "Kłamczuchy"

Charakterystyka Pawełka Nowackiego z "Kłamczuchy" Jednym z głwnych bohaterw książki M. Musierowicz pt. Kłamczucha był Paweł Nowacki. Chłopak pochodził z bogatej rodziny mieszkającej w Poznaniu. Do Łeby przyjechał na dwa tygodnie ze względu na swoje zd...

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej. Instytucja polityczna to wyodrębniony zespł osb dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w ...

Świat czucia i wiary czy też szkiełka i oka? Czego oczekujesz od literatury? Fantazji i zapomnienia, czy też racjonalnych odpowiedzi na nękające człowieka problemy?

Świat czucia i wiary czy też szkiełka i oka? Czego oczekujesz od literatury? Fantazji i zapomnienia, czy też racjonalnych odpowiedzi na nękające człowieka problemy? Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do 2 – 3 utworw literackich. Czucie i wiara silniej mwi do mnie / N...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry