• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawo

Nawigacja

Przykadowe prace

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia Autorem wiersza jest Julian Przyboś, a tyutł to "Świt kwietniowy". Już na wstępie możemy przewidzieć, że w utworze chodzi o wydarzenia mające miejsce w wiosenny poranek. Wiersz jest zbudowany z 2 strof, w każdej po...

Poezja awangardowa a awangardowa sztuka.

Poezja awangardowa a awangardowa sztuka. Dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający epokę {Jzef Czechowicz) słowa te wskazują niejako na przynależność twrczości artystycznej do okresu, w jakim się ona rozwija. Sztuka jest pojęciem bardzo szerokim obejmującym swym zn...

Demografia- Czym spowodowane są zmiany w strukturze demograficznej?

Demografia- Czym spowodowane są zmiany w strukturze demograficznej? Czym spowodowane są zmiany w strukturze demograficznej? Demografia ? jest to dyscyplina nauk, ktra podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzających do wykrycia prawidłowości, ktrym te zjawiska podlegają. Prz...

Rozwj handlu detalicznego

Rozwj handlu detalicznego Analiza rozwoju systemw handlu detalicznego i jego transformacji odpowiadającej zmianom w gospodarce kraju, nowym technologiom sprzedaży, wymaganiom konsumentw i wyzwaniom konkurencyjnym, potwierdza potrzebę uwzględniania w konstytuowaniu tego systemu okoliczności sformułow...

Internet jako nowoczesne medium wpływu na zachowanie się człowieka

Internet jako nowoczesne medium wpływu na zachowanie się człowieka Internet - oglnoświatowa sieć komputerowa - nowoczesne medium spełnia następujące funkcje: informacyjną – przekazuje masowemu odbiorcy informacje; opiniotwrczą – kształtuje opinię o...

Istota sporu o inwestyturę.

Istota sporu o inwestyturę. Inwestytura to uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, karania, i pobierania podatkw (rdzeń inwestytury ). Konf...

Poezja Horacego wyrazem radości życia

Poezja Horacego wyrazem radości życia Horacy w odzie Exegi monumentum – wybudowałem pomnik – porwnuje swj dorobek literacki do budowanych przez ludzi potężnych monumentw, ktrych nie jest w stanie nic zniszczyć. Stwierdza, że jego utwory będą trwalsze od krlewskich pir...

Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związkw uczuciowych.

Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związkw uczuciowych. Psychologia społeczna. Temat: Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związkw uczuciowych. Literatura: 1. E.Aronson Psychologia społeczna. Serce i umysł. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry