• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Prawo

Nawigacja

Przykadowe prace

Spłka partnerska

Spłka partnerska Aby założyć własna firmę, przede wszystkim trzeba ustalić, w jakiej formie będzie prowadzona działalność gospodarcza, tzn. czy jako osoba fizyczna, czy osoba prawna, czy też jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawn...

Rachunkowość

Rachunkowość Spis treści str. Wstęp ............................................................................................................ 3 Rozdział I Znaczenie depozytw w polityce zarządzania pasywami banku ............ 5 komercyjnego. 1. Bank jako przedsiębiorstwo ...

Norma prawna

Norma prawna Norma prawna-to wynikająca z przepisw reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma dzieli się na trzy części: 1.Hipoteza-określa rodzaj sytuacji w przypadku ktrej zaistnienia norma znajdzie zas...

Wyjaśnij wybrany fragment wiersza "Pamiętajcie o ogrodach"

Wyjaśnij wybrany fragment wiersza "Pamiętajcie o ogrodach" Wiersz Jonasza Kofty pt. "Pamiętajcie" o ogrodach zna wielu z nas, ponieważ jest on utworem przewodnim odbywającego się corocznie festiwalu piosenki aktorskiej. Wiersz ten jest wyrazem tęsknoty za spokojem, ciszą i wytchnieniem, j...

Tragedia rodzin katyńskich zesłanych na nieludzką ziemię po 17 września 1939.

Tragedia rodzin katyńskich zesłanych na nieludzką ziemię po 17 września 1939. Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek, już tego dowieść nie zdąży . Miał być lepszy ale faktem jest, że nie był. Stulecie to przyniosło wiele blu, cierpienia,...

Układ słoneczny

Układ słoneczny Układ Słoneczny jest układem ciał astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca, związanych wsplnym pochodzeniem. Składa się ze Słońca, dziewięciu planet, naturalnych satelitw (ksi...

"Bogurodzica" - krtkie opracowanie

"Bogurodzica" - krtkie opracowanie "Bogurodzica" jest to najstarsza polska pieśń religijna. Jej najdawniejszy przekaz pochodzi z 1407 r., ale czas powstania jest sporny. Analiza tekstu, budowy stroficznej i języka pozwala stwierdzić, że pochodzi ona z XIII w. Treścią pierws...

Narzędzi i maszyny ciągarskie

Narzędzi i maszyny ciągarskie Narzędzia ciągarskie Do procesu ciągnienia wykorzystuje się ciągadła konwencjonalne, składane, rolkowe posobne, obrotowe oraz hydrostatyczne bądź hydrodynamiczne. Konwencjonalne ciągadła do ciągnienia drutw, prętw i r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry