• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Pedagogika

Nawigacja

Przykadowe prace

Bg i Szatan

Bg i Szatan Niestety, zdarza się nam, że zrzucamy winę na samego Boga. Do Niego adresujemy swoje cierpienia, ubolewania, uważamy, że to przez Niego ten świat nie ma sensu - jest niesprawiedliwy. Nie Bg, lecz szatan zaczął działać, aby w świecie pojawiło si...

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby. Uregulowane jest ono w ksiedze IV k.c. "Spadki". Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej prawa osobiste oraz prawa rodzinne o charakterze niemajątkowym...

Źrdła prawa administracyjnego

Źrdła prawa administracyjnego Źrdła prawa administracyjnego Pojęcie źrdeł prawa nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu rżne znaczenia. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania pr...

Antyk i biblia - opracowanie.

Antyk i biblia - opracowanie. 1. Mity i mitologia. Kulturotwrcza rola mitw. Mity i mitologia jako źrdła inspiracji dla literatury i sztuki. Mitologiczne motywy i toposy. Mitologia - To zbir mitw, czyli opowieści Grekw (potem także Rzymian) wyrażających wierzenia tej społecznoś...

Tragizm w dramacie Szekspira - "Makbet"

Tragizm w dramacie Szekspira - "Makbet" TRAGIZM W DRAMACIE SZEKSPIRA – MAKBET Tragizmem nazywamy splot nieszczęśliwych okoliczności stwarzających sytuację bez wyjścia, ktrą charakteryzuje zaskakująca dysproporcja między problematyczną winą a straszliwą kar...

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Z praktyki i obserwacji życia codziennego wiem, że znaczna liczba dzieci przejawia cechy wzmożonej pobudliwości. Są to dzieci niespokojne, nadmiernie ruchliwe, o zmienn...

Kształtowanie się państwowości Słowian

Kształtowanie się państwowości Słowian Słowianie to jeden z ludw indoeuropejskich, ktry wraz z Bałtami stanowił ostatnią falę migracji na kontynencie europejskim. Kształtowanie się państwowości Słowian zależnie od obszaru miało miejsce ...

Pojęcie rewalidacji. Charakterystyka metod rewalidacji osb niepełnosprawnych.

Pojęcie rewalidacji. Charakterystyka metod rewalidacji osb niepełnosprawnych. I. Rewalidacja dzieci we wczesnym wieku. Według danych Biura Wykonawczego UNICEF-u z roku1980, spośrd 140 milionw dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 15, jakie żyją w świecie, około 80%...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry