• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ekonomia

Nawigacja

Przykadowe prace

Renesans- oglny opis epoki

Renesans- oglny opis epoki Renesans, inaczej odrodzenie- jest to epoka w dziejach kultury europejskiej, trwająca od XV do XVI wieku (we Włoszech już od XIV wieku. Termin odrodzenie został użyty po raz pierwszy przez Vasariego w celu scharakteryzowania tendencji w malarstwie włoskim. Literatura ...

Cytaty.

Cytaty. CZŁOWIEK: “ Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą... Blaise Pascal “ Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem Horacy “ Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by by...

"Rozwj poglądw na budowę Wszechświata"

"Rozwj poglądw na budowę Wszechświata" Tales z Miletu ur. ok. 627, zm. ok. 546 p.n.e. Według jego teorii tą pierwotną materią była woda. Ona to istniała na początku świata, a świat kiedyś do niej powrci, czyli wszystko stanie się wodą. Pitagoras ur. ...

Praworządność formalna i materialna.

Praworządność formalna i materialna. Wstęp W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosaska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela przed despotyzmem i arbitralno&...

Cywilizacja minojska.

Cywilizacja minojska. Najwcześniejsze neolityczne osiedle na wyspach egejskich znajdowało się w Knossos na Krecie. Za pomocą promieniotwrczego izotopu węgla daluje się je w przybliżeniu na rok ok. 6100 p.n.e. Osadnicy przynieśli ze sobą dobrze opanowane rzemiosło garncarskie. Po...

Die Winterferien Perfekt

Die Winterferien Perfekt Die Winterferien haben vom achtundzwanzigsten Januar bis zum achten Februar gedauert. Sie sind zu kurz gewesen. Ich habe die Winterferien sehr interessant verbracht. Am Aufgang bin ich Karpacz gewesen. Ich habe in der Jugendherberge gewohnt. Ich habe die Landschaft bewundert. Trotz groer Kalte habe ic...

Pojęcia prawa cywilnego- ściąga

Pojęcia prawa cywilnego- ściąga 1. Pojęcie prawa cywilnego, jego źrdła Prawo cywilne - zespł norm prawnych regulujących stosunki (cywilnoprawne) o charakterze majątkowym i niemajątkowym pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.. Źrdła prawa cywiln...

Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w "Żeńcach" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w "Pieśni świętojańskiej o Sobtce"

Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w "Żeńcach" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w "Pieśni świętojańskiej o Sobtce" "Żeńcy" Szymona Szymonowica to sielanka. Jej treść, z punktu widzenia cech gatunku, jest nietypowa, przedstaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry