• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ekonomia

Nawigacja

Przykadowe prace

Prawo okresowosci Mendelejewa

Prawo okresowosci Mendelejewa Prawo okresowości Mendelejewa. Wspłcześnie znanych jest 118 pierwiastkw, z ktrych 88 występuje w przyrodzie w łatwo wykrywalnych ilościach. Kilka następnych otrzymano za pomocą reakcji jądrowych w analitycznie oznaczalnej ilości, a ostatni...

Wpływ metanolu, etanolu, glikolu i gliceryny na organizm czlowieka.

Wpływ metanolu, etanolu, glikolu i gliceryny na organizm czlowieka. Alkohole to związki organiczne, zawierające w swych cząsteczkach przynajmniej jedną grupę hydroksylową -OH. Alkohole powszechnie występują w przyrodzie i mają one bardzo wiele zastosowań farmaceutycznych i ...

Wsplne rachunki sumienia w duszpa-sterstwie wiernych szczeglnie w reko-lekcjach szkolnych.

Wsplne rachunki sumienia w duszpa-sterstwie wiernych szczeglnie w reko-lekcjach szkolnych. Wstęp O sakramencie pokuty dokumenty kościoła Formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania Nabożeństwa pokutne Wsplny rachunek sumienia w nabożeństwie pokutnym Zakończenie W...

Sprawozdanie, gęstość, gęstośc pozorna itp

Sprawozdanie, gęstość, gęstośc pozorna itp Badanie gęstości metodą kolby Le Chatelier’a przeprowadzamy w celu obliczenia gęstości materiałw porowatych. Zmielenie materiału do odpowiedniej frakcji daje nam możliwość oznaczenia jego objętoś...

Leasing. Rodzaje leasingu.

Leasing. Rodzaje leasingu. Leasing to forma najmu lub dzierżawy ruchomych środkw trwałych albo nieruchomości, stwarzająca korzystającemu z nich przedsiębiorstwu, możliwość użytkowania bez konieczności nabycia danych dbr. Forma tej działalności ukształto...

Napisz krtką notatkę o wierszu Wisławy Szymborskiej "Wrażenia z teatru"

Napisz krtką notatkę o wierszu Wisławy Szymborskiej "Wrażenia z teatru" Wiersz pt. "Wrażenia z teatru", autorstwa Wisławy Szymborskiej, mwi o przeżyciach w teatrze, gdzie widz uczestniczy w przedstawieniu. Bardzo podobają mu się sztuki, a najważniejszy jest w nich akt szsty, ...

Bank centralny

Bank centralny Bank centralny Bank centralny – jest instytucją publiczną, ktra w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną. Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje: 1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pieniądza) 2. Jest bankiem bankw 3. ...

Biografia Williama Szekspira

Biografia Williama Szekspira William Szekspir został ochrzczony 26 kwietnia 1564 roku. Przyszedł na świat w niewielkiej miejscowości Stratford-on-Avon w środkowej Anglii. Jego ojciec – John Szekspir, był zamożnym rzemieślnikiem i radnym, a matka – Mary, crką miejsco...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry