• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rachunko...

Nawigacja

Przykadowe prace

Jaki wpływ według mnie mają normy i wartości społeczeństwa polskiego na kulturę organizacyjną polskiech przedsiębiorstw.

Jaki wpływ według mnie mają normy i wartości społeczeństwa polskiego na kulturę organizacyjną polskiech przedsiębiorstw. Kultura, w wielu bardzo ostatnio popularnych badaniach porwnawczych nad organizacjami ( tzw. "cros - national research" lub "comparative management"), byla...

Oświecenie - pojęcia.

Oświecenie - pojęcia. bajka – jeden z podstawowych gatunkw literatury dydaktycznej, krtka powiastka wierszem lub prozą, ktrej bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedmioty, zawierająca moralne pouczenie, wypowiedziane wprost lub dobitnie zasugerowane. Jest rodzajem p...

Le discours indirect

Le discours indirect I. Que disent-il? 1. “Je suis contente dit Rosalie. 2. “J’irai au cinema, dit Louis. 3. “Je veux aller a la montagne dit Genenieve. 4. “Nous avons des examenes, dissent les etudiants. 5. “En avril, je vais marcher dans les Pyrenees, dis-tu. 6. Nous allon...

Ideały humanizmu

Ideały humanizmu Jan Kochanowski urodził się w Sycynie, w wojewdztwie małopolskim. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. W wieku 14 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej. Dokładny czas pobytu Kochanowskiego w Krakowie nie jest znany. Wiadomo natomiast, &#...

Chemia - dzieje.

Chemia - dzieje. Początki chemii jako samodzielnej dyscypliny nauk. przypadają na 2 poł. XVII w. W miarę rozwoju i rozszerzania się zakresu nauk chem. wyodrębniły się poszczeglne działy: chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia oglna, chemia fizyczna, che...

Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotw gospodarczych.

Pojęcie i cechy przedsiębiorstw. Klasyfikacja podmiotw gospodarczych. 1. Podmioty gospodarujące to wszystkie jednostki organizacyjne i gospodarstwa domowe istniejące w Polsce. 2. Podmioty gospodarki narodowej to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej o...

Człowiek pod władzą despotyzmu

Człowiek pod władzą despotyzmu Despotyzm jest to forma nieograniczonej i bezwzględnej władzy jednostki opierającej się na przemocy i terrorze wobec przeciwnikw, sprawowanie rządw przez władcę i jego najbliższe środowisko, oznaczające także samowolę w st...

Tydzień Misyjny

Tydzień Misyjny Niedzielą w ostatniej dekadzie października rozpoczyna się w Kościele tydzień misyjny. Jest to kolejna okazja do modlitwy i ofiary mającej na celu pomoc misjonarzom i ludziom ubogim w krajach misyjnych. Szczeglnym polem do tej pomocy jest Afryka - kontynent ogromnych obszarw ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry