• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Logistyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Sokrates

Sokrates Sokrates /470 - 399 r.p.n.e./ to pierwszy z wielkich filozofw greckich, ktry nie tylko nauczał w Atenach, ale był Ateńczykiem z dziada pradziada. Specyficzna postać brzydkiego dziwaka żyjącego w niedostatku, nauczającego na ulicach. W podartym odzieniu, ze świtą ucz...

Prba interpretacji wiersza Marii Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej pt "Laura i Filon".

Prba interpretacji wiersza Marii Jasnorzewskiej- Pawlikowskiej pt "Laura i Filon". Laura i Filon ... na pierwszy rzut oka, tytuł kojarzy mi się z bajką, ale czy utwr ten rzeczywiście jest bajką? Trudno jest to rozstrzygnąć jednoznacznie. Wiersz ten jest nawiązaniem do sielanki ...

Hołd pruski - sukces czy porażka?

Hołd pruski - sukces czy porażka? Tematem mojej pracy jest rozważenie konsekwencji hołdu lennego złożonego przez Albrechta Hohenzollerna, mistrza zakonu krzyżackiego, Zygmuntowi Staremu, aby jednak mistrz mgł to uczynić musiał stać się władcą świeckim, p...

Biografia - Mikołaj Kopernik - biografia i dokonania

Biografia - Mikołaj Kopernik - biografia i dokonania Mikołaj Kopernik był człowiekiem szeroko wykształconym, zajmował się astronomią, matematyka, medycyną, ekonomią, kartografią, a także prawem kanonicznym. Przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku przy uli...

Charakterystyka Ani z Zielonego Wzgrza

Charakterystyka Ani z Zielonego Wzgrza Głwną bohaterką powieści Lucy Mond Montgomery pt.''Ania z Zielonego Wzgrza" była jedenastoletnia dziewczynka o imieniu Ania. Ania po śmierci rodzicw wychowywała się w sierocińcu, skąd wzięli ją na wychowanie Mary...

Jakie uniwersalne postawy, wartości i uczucia przydatne człowiekowi XXI wieku znajdziemy w biblii?

Jakie uniwersalne postawy, wartości i uczucia przydatne człowiekowi XXI wieku znajdziemy w biblii? Biblia, czyli pismo święte, jest to wielka opowieść o Bogu i człowieku. Zawiera ona w sobie treści ponadczasowe, płynące z nich nauki można przypisać ludzkości w ka&#...

Ideał osobowy Średniowiesza a postawa człowieka Renesansu

Ideał osobowy Średniowiesza a postawa człowieka Renesansu W Polsce ?redniowiecznej literatur? zajmowali si? niemal wy??cznie duchowni, oni bowiem posiadali odpowiedni stopie? wykszta?cenia i kultury literackiej oraz znali sztuk? pisania. Zasadniczym rysem literatury ?redniowiecznej by? alegoryzm. Epok? t? bowie...

Substancje chemiczne i ich przemiany

Substancje chemiczne i ich przemiany Substancje chemiczne dzieli się na proste, czyli pierwiastki, i złożone, czyli związki chemiczne oraz mieszaniny. Pierwiastki dzielą nie na metale i niemetale. 90 pierwiastkw występuje w przyrodzie, a pozostałe zostały otrzymane sztucznie, drogą ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry