• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Logistyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Streszczenie - ABC Eliza Orzeszkowa

Streszczenie - ABC Eliza Orzeszkowa Głwną bohaterką opowiadania "ABC" Elizy Orzeszkowej jest Joanna Lipska , crka zmarłego nauczyciela. Bohaterka to skromna i uboga dziewczyna mieszkająca z bratem-urzędnikiem w starostwie , ktry za skromną pensję musi utrzymać rodzinę. Joann...

Obozy koncentracyjne w Polsce podczas II wojny światowej

Obozy koncentracyjne w Polsce podczas II wojny światowej Obz koncentracyjny, hitlerowski -miejsce więzienia i odosobnienia, przymusowej i niewolniczej pracy oraz masowej zagłady ludzi, organizowane przez władze hitlerowskie na terenie III Rzeszy (Niemcy) oraz krajw przez nią okupowanych. ...

Więź społeczna w grupie

Więź społeczna w grupie Na wstępie mojej pracy postaram się wytłumaczyć pojęcie więzi społecznej. Otż więź społeczna to ogł stosunkw, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. ...

Wiersz Do Postuma

Wiersz Do Postuma Mwi o śmierci, o tym, co dzieje się z duszą podczas podrży do Hadesu. Poeta zauważa, iż nikt nie jest w stanie ubłagać Plutona [boga śmierci i Podziemia], aby ten dał mu życie wieczne, Śmierć odnajdzie wszystkich, ktrzy są płodami z...

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410r. Na polach pod Grunwaldem stoczono największą w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestnikw), bitwę między siłami Zakonu krzyżackiego (ok. 21 tys.), pod dowdztwem Wielkiego Mistrza U...

Europejski system bankowy

Europejski system bankowy S p i s t r e ś c i: I System bankowy w Unii Europejskiej 1. Wstęp 2. Europejskie systemy bankowe 3. Podstawy utworzenia Unii Walutowej i Gospodarczej 4. Rola Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejski System Bankw Centralnych 5. Nowa waluta EURO II. Polski sektor ba...

Programowanie obiektowe w C++

Programowanie obiektowe w C++ PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Klasa jest typem danych, będącym czymś w rodzaju struktury rozbudowanej o funkcje składowe. Obiektem nazywamy konkretny egzemplarz danej klasy. W skład klasy wchodzą: dane (zmienne) składowe, funkcje składowe (metody), w tym kons...

Wspłczesne problemy Europy

Wspłczesne problemy Europy Europa jest kontynentem starym, już w III tysiącleciu p.n.e. na jej obszarze pojawiły się pierwsze cywilizacje. Od początku swego istnienia kontynent europejski boryka się z wieloma specyficznymi problemami związanymi z rżnymi dziedzinami życia. Dzisi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry