• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Logistyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Podział ziem Polskich

Podział ziem Polskich Podział ziem polskich między III Rzeszę i Związek Radziecki został już wstępnie dokonany przez przedstawicieli tych państw w tajnym protokole ustanowionym na zawartym 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie pakcie Ribbentrop - Mołotow. 28 września 1939 roku rz&...

Wspłczesne problemy Europy

Wspłczesne problemy Europy Europa jest kontynentem starym, już w III tysiącleciu p.n.e. na jej obszarze pojawiły się pierwsze cywilizacje. Od początku swego istnienia kontynent europejski boryka się z wieloma specyficznymi problemami związanymi z rżnymi dziedzinami życia. Dzisi...

Życie gwiazd

Życie gwiazd Materia międzygwiazdowa i ewolucja gwiazd Materia międzygwiazdowa: 99% gazu i 1% pyłu. Ewolucja gwiazd Przebieg ewolucji gwiazdy zależy jedynie od jej masy w momencie rozpoczęcia reakcji termojądrowych w jej wnętrzu (w niewielkim stopniu zależy też od sk&#...

Papiestwo w Średniowieczu -Blaski i Cienie

Papiestwo w Średniowieczu -Blaski i Cienie Papiestwo to instytucja najwyższej władzy w Kościele rzymskokatolickim, sprawowanej przez biskupa Rzymu, zw. papieżem. Tytuł ten używany jest od VI w.; od XI w. papież wybierany jest przez kolegium kardynałw, zw. konklawe. Ojciec ...

Prawne formy działania administracji publicznej

Prawne formy działania administracji publicznej Podział organw administracji publicznej na kolegialne, jednoosobowe, centralne i terenowe. Oraz na organy o kompetencji oglnej lub szczegłowej. Prawne formy działania administracji publicznej Administracja (zarząd, zarządzanie...

Dlaczego Karola Wielkiego nazywa się dziś Ojcem Europy?

Dlaczego Karola Wielkiego nazywa się dziś Ojcem Europy? Pierwszym zjawiskiem, ktry daje nam widzieć Karola Wielkiego jako jednego z twrcw Europy Łacińskiej jest terytorialny zasięg jego panowania oraz typ jego władzy zwierzchniczej ktrą sprawował po odrodzeniu cesarstwa na zachodz...

Okres stalinowski w Polsce

Okres stalinowski w Polsce System Stalinowski to forma dyktatury komunistycznej zapoczątkowana ok. 1929roku w ZSRR przez jednego z rządzących Rosją, od ktrego wzięło się słowo stalinizm Jzefa Stalina. Jego prawdziwe imię brzmi Losif Wissarionowicz Dżugaszwili z pochodzenia Gruz...

Zagadnienia Pedagogika Opiekuńcza

Zagadnienia Pedagogika Opiekuńcza Egzamin z pedagogiki opiekuńczej 1. Przedmiot i podstawowe zadania pedagogiki opiekuńczej. Pedagogika opiekuńcza ściślej mwiąc pedagogika opieki jest to nauka o opiece międzyludzkiej, a zwłaszcza o opiece nad dziećmi, oraz jej aspektach ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry