• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Logistyka

Nawigacja

Przykadowe prace

Recenzja "Chłopw" Jana Rybkowskiego

Recenzja "Chłopw" Jana Rybkowskiego W roku 1973 powstała kinowa wersja serialu telewizyjnego, opartego na epopei z życia wsi polskiej końca XIX wieku w reżyserii Jana Rybkowskiego. Premiera odbyła się w grudniu tegoż roku W dużym skrcie treść filmu przedstawia s...

Człowiek w labiryncie życia - "Proces" Kafki.

Człowiek w labiryncie życia - "Proces" Kafki. Proces należy do najwybitniejszych dzieł czeskiego pisarza żydowskiego pochodzenia – Franza Kafki. Powieść ta ma paraboliczny charakter. Kafka zastanawia się w niej nad podstawowymi problemami egzystencji obywatela w ramach wspłczes...

Życie zwykłych obywateli PRL-wywiad

Życie zwykłych obywateli PRL-wywiad życie zwykłych obywateli PRL W komunistycznej Polsce panowal ustrj wzorowany na ZSRR. Mimo, ze prawa takie jak: nietykalnosc osobista, wolnosc slowa i wyznania oraz prawo do posiadania wlasnosci prywatnej byly umieszczone w konstytucji nie byly przestrzegane. -C...

Wyjaśnienie problemw: typizacja, normalizacja, unifikacja- przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

Wyjaśnienie problemw: typizacja, normalizacja, unifikacja- przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r. Isem) w Centrum Edukacji Kadr... Typizacja – polega na opracowaniu procesu technolo...

Palenie- skutki, szkodliwośc itp.

Palenie- skutki, szkodliwośc itp. W Polsce każdego dnia zaczyna palić papierosy około 500 nieletnich - chłopcw i dziewcząt. Mimo prawnego zakazu sprzedaży papierosw osobom poniżej 16 roku życia, a także prowadzenia programw edukacyjnych, palenie tytoniu przez młodych lud...

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? – MODEL RWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? – MODEL RWNOWAGI IS-LM HALL (rysunki w załączniku!) Podstawowe zależności makroekonomiczne Zmienne endogeniczne Zmienne egzogeniczne Dochd Y Zakupy rządowe G Konsumpcja C Podaż pieniądza M Inwestycje I Eksport netto X...

Alotropowe odmiany węgla

Alotropowe odmiany węgla ALOTROPOWE ODMIANY WĘGLA Alotropia- jest to występowanie tego samego pierwiastka chemicznego dwch, lub kilku formach krystalicznych (np. węgiel w postaci grafitu, diamentu, lub fullerenw) lub cząsteczkowych (tlen O i ozon O ), zwanych odmianami alotropowymi. Znamy o...

Procesy wielkopiecowe

Procesy wielkopiecowe Żelazo jest najbardziej rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej metalem ciężkim . Na powierzchni ziemi nie znajdujemy nigdzie czystego żelaza , za to liczne są jego rudy. Są to głwnie tlenki . Najważniejszą i najbogatszą rudą żelaza jest magnetyt ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry