• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Zarządzanie

Nawigacja

Przykładowe prace

Stosunki społeczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

Stosunki społeczne w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. Wesele zostały przedstawione stosunki społeczne pomiędzy przedstawicielami dwóch ważnych grup, jakimi jest inteligencja i chłopi. Bezpośrednim impulsem do stworzenia utworu pod tym...

Psychologia Kliniczna "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionym od środków psychoaktywnych"

Psychologia Kliniczna "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionym od środków psychoaktywnych" Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionych od środków psychoaktywnych I – Zapoznanie uczniów z rodzaja...

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, które formułują zdolności życiowe (fizyczne, emocjonalne, intelektualne i s...

Wybrane pary małżeńskie w literaturze. Oceń jak wzajemnie partnerzy oddziałują na swoje postawy i psychikę.

Wybrane pary małżeńskie w literaturze. Oceń jak wzajemnie partnerzy oddziałują na swoje postawy i psychikę. Ślub, małżeństwo zwykle kojarzą się nam się z ogromnym szczęściem i radością. Jest ono drogą życiową, ważnym za...

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. Pojęcie stosunki międzynarodowe używamy w podwójnym znaczeniu, nazywając pewną dziedzinę między ludźmi a także naukę zajmującą się badaniem tej dziedziny. Obejmują one stosunki pomiędzy narodam...

Etyka bez kodeksu

Etyka bez kodeksu ETYKA BEZ KODEKSU Leszek Kołakowski Świat jako przedmiot zgody Akt afirmacji świata Istnieją pewne czynności, które można wykonać częściowo, a częściowo nie wykonać: częściowo wypalić papierosa, spłaci...

Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej W 18 wieku był coraz silniejszy obóz postępowy w Polsce, który zmierzał do gruntownej reformy ustaw (ustroju RP). Zmierzał do przeciwdziałania anarchii magnackiej, zniesienia liberum weto", odnowy roli sejmu. Dążono do zerwania z wychowaniem kościelnym, zakonnym ...

XX-lecie

XX-lecie Dwudziestolecie Międzywojenne - Zaobfitowało osiągnięciami techniki, rozwojem nauki: fizyki, medycyny, przemysłu na wielką skalę i rozwojem dwóch mocarstw: Ameryki i Związku Radzieckiego. Wśród ideologii epiki odegrał rolę pragmatyzm, czyli przeświadczenie o pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry