• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Marketing

Nawigacja

Przykadowe prace

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie w gospodarce człowieka

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie w gospodarce człowieka W języku potocznym słowo sl ma tylko jedno znaczenie: oznacza sl kuchenną. W chemii nieorganicznej oprcz kwasw, wodorotlenkw i innych substancji są sole, i to one dominują ilościowo. Liczba soli przekracza znacz...

Treny Jana Kochanowskiego jako realistyczny i artystyczny obraz blu ojcowskiego.

Treny Jana Kochanowskiego jako realistyczny i artystyczny obraz blu ojcowskiego. Tren jest to gatunek poezji żałobnej,ukształtowany w starożytnej Grecji.Jest to pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci,napisana na czesć zmarłego,rozpamiętuj&...

Struktura systemu szkolnictwa cywilnego w USA

Struktura systemu szkolnictwa cywilnego w USA Szkolnictwo jest niezwykle ważnym elementem w systemie każdego kraju. Od tego czynniku w dużym stopniu zależy przyszłość danego państwa – Takie będą losy Rzeczypospolitej jakie jej młodzieży chowanie – napisa ...

Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody

Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody Zagrożenia człowieka spowodowane działaniem sił przyrody to w języku potocznym zagrożenia naturalne, zwane też klęskami żywiołowymi lub kataklizmami. Są to zjawiska przyrody trudne do przewidzenia ...

Streszczenie - Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem

Streszczenie - Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem - Powstanie Pierwotny tytu Wilcze gniazdo, powie oparta na studiach walk polsko-kozackich. Drukiem powie ukazaa si wpierw na amach krakowskiego Czasu i warszawskiego Sowa od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazaa si w 1884 r. - Fabua Pod ko...

Biografia - Daniel Naborowski

Biografia - Daniel Naborowski Daniel Naborowski urodził się w 1570 roku najprawdopodobniej w Krakowie. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej wyznania kalwińskiego. Najprawdopodobniej w miejscu swojego urodzenia pobierał pierwsze nauki.Między styczniem 1590 roku a majem 1591 studiowa...

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworw.

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworw. Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposb myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumiel...

Berkeley-poglądy

Berkeley-poglądy George Berkeley urodził się i większą część życia spędził w Irlandii. Studia odbywał w Dublinie, w latach 1701-1707 ,i wkrtce po ich ukończeniu , w bardzo jeszcze młodym wieku, wydał swe głwne dzieła filozoficzne. Jako ducho...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry