• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Statystyka

Nawigacja

Statystyka

Brak udostpnionych artykuw.

Przykadowe prace

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworw

Światopogląd Kochanowskiego na podstawie jego utworw Rzecz Czarnoleska – przepływa, otacza Nawiedzonego niepokoi dziwem. Słowo się z wolna w brzmieniu przeistacza, staje się tym prawdziwem... Tak oto pisze o poezji Jana Kochanowskiego inny uznany poeta – Julian Tuwim. Wier...

"Stwrca i jego dzieło" Jan Kochanowski

"Stwrca i jego dzieło" Jan Kochanowski Autorem wiersz pt. "Stwrca i jego dzieło" jest Jan Kochanowski. W utworze tym podziwia gwiazdy "wyhaftowane" na niebie, ziemię i rośliny. Poeta podziwia rwnież wody, w postaci morza, rzek. Pisze o dniu i nocy, ktre dzięki Bogu "swoją porę znaj...

Polskie powstania narodowe

Polskie powstania narodowe Polska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci Polacy niejednokrotnie chwytali broń przeciwko zaborcom. Te zrywy nazywane są powstaniami narodowowyzwoleńczymi. Na ziemiach polskich doszło do następujących insurekcji: Powstanie Ko"...

Poprawy Rzeczypospolitej w XVIII w.

Poprawy Rzeczypospolitej w XVIII w. Starania po naprawę państwa Reformy Pierwszych Lat Panowania Stanisława Augusta: Pierwsze dwa lata panowanie Stanisława Augusta upłynęły pod znakiem reform przeprowadzonych przez krla i familię. Były one możliwe do zrealizowania...

Egzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałego

Egzamin praktyczny z administracji- zgłoszenie pobytu stałego 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. Projekt realizacji prac związanych z przyjęciem od interesanta formularza zgłoszenia pobytu stałego i zameldowania małżonki. 2. Założenia, czyli dane wynikające...

Czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym?

Czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym? Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy wzorce osobowe epoki średniowiecza mogą być bliskie ludziom wspłczesnym. Na początku postaram się przybliżyć cechy średniowiecznyc...

Przesądy

Przesądy Dowiedzieć się-sich erkundigen Poinformować mnie,że-Man hat mir mitgetelit Czarny kot-schwarze Katze Nieszczęśliwa liczba-die Ungluckszahl Myjący się kot-eine Katze wascht sich Założyć coś po drugiej stronie-etwas fasch herum anziehen Czterolistna k...

Wnioskowy tryb ścigania w prawie karnym

Wnioskowy tryb ścigania w prawie karnym Wśrd typw ścigania, czyli odrębnych sposobw inicjowania procesu w postępowaniu karnym rozrżniamy: 1. Tryb ścigania z oskarżenia publicznego (z urzędu): a) Bezwarunkowy (znakomita większość spraw karnych w Polsce) ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry