• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Angielsk...

Nawigacja

Przykadowe prace

Polityka społeczna

Polityka społeczna 1. Geneza i przedmiot polityki społecznej jako dyscypliny naukowej. Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa rozwinęła się w Polsce (początki XIX w.) na gruncie nauki o gospodarowaniu. Wyrosła z ekonomiki gospodarstwa społecznego. Należy do dyscyplin ...

Rozmyślania Małego Księcia o świecie miłości i przyjaźni.

Rozmyślania Małego Księcia o świecie miłości i przyjaźni. Utwr pt. "Mały Książę" jest opowieścią o dojrzewaniu głwnego bohatera, Małego Księcia, podczas długiej podrży, do miłości i przyjaźni. Książę podczas...

Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK

Charakterystyka Najwyzszej Izby Kontroli - NIK NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, obecnie podlega sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności. NIK kontrolując działalność organw administracji rzą...

Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle.

Toksyczność metanolu, zastosowanie etanolu i metanolu w przemyśle. METANOL Metanol – alkohol metylowy CH3OH – jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi. Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą o charakterystycznym zapachu. ...

Integracja Polski z Unią Europejską a fundusze pomocowe.

Integracja Polski z Unią Europejską a fundusze pomocowe. Fundusze pomocowe. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w celu wyrwnywania dysproporcji między poszczeglnymi regionami, realizacja projektw inwestycyjnych w takich dziedzinach gospodarki jak transport, rolnictwo, zasoby ludzkie będ...

Jak tworzyć pytania na W

Jak tworzyć pytania na W Słwka: Wer- kto Was- co/ czego/ czym Wo- gdzie (bezruch) Woher- skąd Wohin- dokąd (ruch) Warum- dlaczego wie viel- ile Wie lange- jak długo wie alt- jak często in welher- na jakiej wie- jak 1. Słwko pytające zaczynające sie na W ( słwk...

Wojna a konflikt zbrojny

Wojna a konflikt zbrojny Wojna a konflikt zbrojny Na początku lat dziewięćdziesiątych poważnym zagrożeniem dla ładu narodowego stały się procesy dezintegracyjne. Rozpad bloku wschodniego, a także przeobrażenia w Związku Radzieckim naruszyły wzgl...

Przestrzenna organizacja komrki.

Przestrzenna organizacja komrki. -błona komrkowa budowa i funkcje błony komrkowej a/ budowa chemiczna -ma naturę białkowo-lipidową, składa się z białek i tłuszczw złożonych fosfolipidw (ma budowę polarną, in. biegunową); głwka-czę&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry