• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Architektura

Nawigacja

Przykadowe prace

Rodzina

Rodzina Grupa pierwotna to grupy społeczne do ktrej jednostka wchodzi w procesie socjalizacji pierwotnej. Grupy pierwotne są zazwyczaj grupami małymi, posiadają względną trwałość, charakter kontaktw jest niewyspecjalizowany (na te cechy wskazywał Charles Cooley). Komun...

Zakłady poprawcze w Polsce

Zakłady poprawcze w Polsce Źrdła historyczne wskazują, że w Polsce po raz pierwszy zastosowano metody wychowania poprawczego w stosunku do nieletnich, w przytułku dla sierot założonym w 1629 roku w Warszawie i prowadzonym przez Bractwo Niemieckie. W 1736 roku w Warszawie został za...

Oświecenie - wiek rozumu i filozofw

Oświecenie - wiek rozumu i filozofw Oświecenie przypadało na XVIII w. i nawiązywało do starożytności. Było często określane jako Wiek Rozumu czy też Wiek Filozofw. Jego ważną cechą była sekularyzacja państw europejskich oraz sformułowanie praw...

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjanom"Do przyjacił Moskali" - interpretacja wiersza w kontekście innych utworw poety

Adam Mickiewicz wobec Rosji i Rosjanom"Do przyjacił Moskali" - interpretacja wiersza w kontekście innych utworw poety W utworze Do przyjacił Moskali Adama Mickiewicza podmiot liryczny wspomina o swoich rosyjskich przyjaciołach i o niesprawiedliwości, jaka ich spotkała. Mwi też o ...

Biografia - Frańciszek Karpiński

Biografia - Frańciszek Karpiński Nazywany był „śpiewakiem Justyny” i „ poetą serca”. Twrca strategii prywatności w literaturze polskiego oświecenia, był inicjatorem poezji polskiej sentymentalnej. Karpiński należał do tych przedstawicieli epoki, k...

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa 1. Sprawozdania finansowe - stanowią efekt rachunkowości finansowej. Przeznaczone są głwnie dla użytkownikw zewnętrznych i są podstawowym źrdłem informacji o działalności każdej firmy. Ich forma i treść podlegają ...

Upadek powstania styczniowego

Upadek powstania styczniowego Nawet energiczna działalność Traugutta nie mogła zapobiec klęsce. Rosjanie rozbili kolejno oddziały Borelowskiego i Czachowskiego, Mackiewicza na Żmudzi i Kalinowskiego na Białorusi. W końcu lutego udało im się rozbić w bitwie pod Opatowem ...

Analiza i interpretacja Przed prawem Franza Kafki

Analiza i interpretacja Przed prawem Franza Kafki Przed prawem powstało w 1914 roku, a jego pierwotny tytuł brzmi Vor dem Gesetz . Jest to niewielki utwr, tematycznie ograniczony do jednego wątku, ma luźną konstrukcję. Cechy te sprawiają, że Przed prawem uznałam za opowiadanie. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry