• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Architektura

Nawigacja

Przykadowe prace

Kształtowanie poczucia patriotyzmu na przestrzeni dziejw

Kształtowanie poczucia patriotyzmu na przestrzeni dziejw Patriotyzm oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzimej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Z patriotyzmem wiąże się umiłowanie ojczyzny, duma z jej tradycji i kultury oraz ...

Charakterystyka Skawińskiego "Latarnik"

Charakterystyka Skawińskiego "Latarnik" Skawiński, gdy rozpoczyna się akcja noweli ma ok. 70-75 lat. Polak, ktry przybywał po za granicami Polski od 50 lat. Nie mgł wrcić, ponieważ groziło mu minimum więzienie za udział w powstaniu listopadowym. Był on ju...

Sokrates jako ideał człowieka moralnie doskonałego

Sokrates jako ideał człowieka moralnie doskonałego Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Że ci z e z ł o t a s t a t u ę lud niesie, Otruwszy pierwej?... Coś ty Italii zrobił, Alighieri, Że ci d w a g r o b y stawi lud nieszczery, Wygnawszy pierwej?... ...

Wie war deine Kindheit und deine Erziehung?

Wie war deine Kindheit und deine Erziehung? Ich bin in Warschau geboren und ich wohne hier bis heute. Meine Kindheit war sorgenlos. Ich hatte sehr wenig Pflichten also nach der Schule konnte ich mich dem Fussball widmen. Im Zusammenhang damit, dass ich gut lernte, haben meine Eltern nichts dagegen. Sie waren nac...

Hektor dawniej i dziś

Hektor dawniej i dziś Homer jako najwybitniejszy pisarz czasw starożytnych, autor dwch wspaniałych dzieł literackich – Odysei i Iliady, stworzy w swych utworach pewien specyficzny tylko dla Niego model bohatera. w bohater zwany od imienia swego twrcy homeryckim charakteryzował się niezwyk&...

Parki krajobrazowe Wielkopolski

Parki krajobrazowe Wielkopolski Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrwnoważonego rozwoju. W parku krajobrazowym można kontynuować działalno...

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu?

Wie soll man eine Rolle der Arbeit in meinem Leben? - Jaka powinna być rola pracy w moim życiu? Eine Arbeit ist fr mich sehr wichtig. Ich gehe in die Schule. Ich will eine Abitur machen und spter studieren, um einen guten Beruf einzunehmen. Ich bin ehrgeizig, deshalb ist wesentlich fr mich, wie meine Arbeit ist und...

Układ słoneczny

Układ słoneczny PODTSAWOWE INFORMACJE Czas obiegu centrum Galaktyki: 225 000 000 lat Liczba planet: 9 Wiek: ok. 4 600 000 000 lat Układ Słoneczny jest zespołem ciał niebieskich poruszających się w przestrzeni wokł Słońca, powiązanych siłami w...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry