• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Architektura

Nawigacja

Przykadowe prace

Absolutyzm europejski na przykładzie monarchii Ludwika XIV

Absolutyzm europejski na przykładzie monarchii Ludwika XIV Monarchia absolutna Monarchia absolutna była niewątpliwie kolejnym, po monarchii stanowo-przedstawicielskiej, etapem rozwoju formy państwa. Charakteryzuje się ona praktycznie nieograniczoną władzą monarchy, ktry posiada wszystk...

Europa środkowa i bałkany po II wojnie światowej

Europa środkowa i bałkany po II wojnie światowej *Po II wojnie światowej państwa Europy Środkowowschodniej znalazły się w obszarze wpływw ZSRR *Państwa Satelickie ZSRR stowarzyszyły się w Radzie Wzajemnej Wspłpracy Gospodarczej (RWPG). Podstawą wsplnoty ...

Zgubny wpływ faszyzmu na psychikę ludzką na przykładzie zeznań świadkw w Medalionach.

Zgubny wpływ faszyzmu na psychikę ludzką na przykładzie zeznań świadkw w Medalionach. Faszyzm znamy z lekcji historii powstał on w 1922 roku we Włoszech a na czele tego ruchu stał Benito Mussolini. Polegał on na dyktaturze i bezwzględnym kulcie wodza oraz podporządkowa...

Grupy społeczne i ich klasyfikacja

Grupy społeczne i ich klasyfikacja W procesie socjalizacji istotne znaczenie ma przynależność jednostki do grup społecznych i wywierany na nią ich wpływ. Grupę uważa się za podstawową formę życia zbiorowego, kształtującą społeczne cechy ...

Istota badań marketingowych

Istota badań marketingowych 1.Istota badań marketingowych – definicja Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania, na ktry składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Proces - jest to ciąg...

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce I. Definicja bezrobocia Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro...

Wacław Potocki jako głwny przedstawiciel literatury dworskiej.

Wacław Potocki jako głwny przedstawiciel literatury dworskiej. TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORW POTOCKIEGO "Ogrd fraszek" Jest to zbir 1800 utworw rozmaitej wielkości i rżnorodnej treści (O czym mwi bardzo dziwaczny i bardzo rozbudowany tytuł - "Ogrd ale nie plewiony, brg, ale co...

Odwołując się do konkretnych utworw, scharakteryzuj problematykę noweli pozytywistycznej.

Odwołując się do konkretnych utworw, scharakteryzuj problematykę noweli pozytywistycznej. Pozytywiści w swoich nowelach poruszali szereg tematw nurtujących wczesne społeczeństwo. Najczęstszym tematem były problemy pouwłaszeniowej wsi, katastrofalne warunki życia dzie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry