• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Medycyna

Nawigacja

Przykadowe prace

Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przeprowadzając porwnanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu ...

Lista słownictwa - zawody

Lista słownictwa - zawody Der Schriftsteller- Pisarz Der Zahnarzt - Denyysta Der Schuhmacher - Szewc Der Brieftrager - Listonosz Der Koch - Kucharz Die Krankenschwester – Pielęgniarka Der Soldat – Żołnierz Der Zeichner – Rysownik Der Henker - Kat Der feuerwehrmann...

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo rodzinne i opiekuńcze Zawarcie małżeństwa Małżeństwo to trwały, ale nie nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, powstający w sposb dokładnie uregulowany postanowieniami obowiązującego prawa i rod...

Samotność ginących. Omw na podstawie analizy i interpretacji

Samotność ginących. Omw na podstawie analizy i interpretacji Wiersz ten został zamieszczony w tomie Ocalenie, wydanym w 1945 roku. Jest, więc, jak wszystkie utwory w tym zbiorze, refleksją, do ktrej przyczyniła się wojna pełna rżnorakich ludzkich zachowań, postaw, nieocze...

Przedstaw wpływ kościoła na średniowieczną Europę - konspekt.

Przedstaw wpływ kościoła na średniowieczną Europę - konspekt. I Wstęp 1.Przedstawienie epoki Czas trwania średniowiecza określa się od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku do 1453 roku (upadek cesarstwa bizantyjskiego), czyli V-XV wiek. II Rozwinięcie...

Przyszłość gospodarki światowej

Przyszłość gospodarki światowej Jak gospodarka światowa będzie wyglądała za 20, 50, 100 czy nawet za 1000 lat tego nikt nie wie. Może całkowicie się załamać. Cofnąć się do czasw prehistorycznych, kiedy gospodarka nie istniała. Z drugiej strony war...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu POSTAWA trwała ocena ludzi obiektw lub idei – pozytywna lub negatywna. 1. Natura postaw. a) Podejście funkcjonalne – badanie powodw dla ktrych przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy –...

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński Kongres wiedeński 1814-1815 Cel kongresu: -ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymierz z Francją z 30 maja 1814 r. -zadanie regulacji terytorialnych , politycznych , ustrojowy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry