• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Rehabili...

Nawigacja

Przykadowe prace

W wypowiedzi na temat jakiego rodzaju przeżyć doznają Makbet i Lady Makbet po zamordowaniu krla Duncana? wykorzystaj wnioski analizy a

W wypowiedzi na temat jakiego rodzaju przeżyć doznają Makbet i Lady Makbet po zamordowaniu krla Duncana? wykorzystaj wnioski analizy a Przedmiotem mojej wypowiedzi będą przeżycia Makbeta oraz jego żony Lady Mak-bet, po zamordowaniu Duncana, krla Szkocji. Wymienione przeze mnie postacie pope&...

Geneza powstania "Pana Tadeusza" w świetle "Inwokacji" i "Epilogu"

Geneza powstania "Pana Tadeusza" w świetle "Inwokacji" i "Epilogu" Jakie przyczyny zadecydowały o powstaniu Pana Tadeusza ? • upadek powstania listopadowego, • gorąca miłość do ojczyzny Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić...

Woda, powietrze i ich zanieczyszczenia

Woda, powietrze i ich zanieczyszczenia Woda pokrywa ponad ? powierzchni Ziemi. 97% wody stanowią morza i oceany, 2% występuje w postaci lodowcw i lądolodw, a niecały 1% to woda w rzekach, jeziorach, stawach, strumieniach i wodach podziemnych. Woda w niewielkich ilościach występuje rwnież ja...

Skutki odkryć geograficznych.

Skutki odkryć geograficznych. Wiek XV zapoczątkował okres wielkich wypraw geograficznych, ktre pźniej zaowocują kolonializmem europejskim. Był to punkt zwrotny w dziejach cywilizacji europejskiej, dający człowiekowi wiedzę, o jakiej dawniej nawet się nie śniło. Ludzie...

"Pan Tadeusz".

"Pan Tadeusz". Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz) Dzielo bylo pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesiecy, drukiem utwr ukazal sie w Paryzu w 1834 roku. Wedlug pierwotnego zamiaru miala to byc idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ale w toku pracy utwr rozrsl sie w epicka epopeje z zycia szlachty, w X...

Porwnaj dwie kosmogonie: mityczną i biblijną.

Porwnaj dwie kosmogonie: mityczną i biblijną. KOSMOS – ( porządek świata ) – wszechświat, nieskończony w czasie i przestrzeni zbir galaktyk, w sensie filozoficznym – świat, wewnętrzna uporządkowana całość, zbudowana harmonijnie, przeciwieństwo ...

Doktryny ekonomiczne

Doktryny ekonomiczne 1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOKTRYN EKONOMICZNYCH Doktryna ekonomiczna prezentuje pewien punkt widzenia myśli ekonomicznej, pewien system założeń, przekonań i twierdzeń. Doktryny wyjaśniają zjawiska gospodarcze, służą praktyce gospodarczej. Myś...

Bogactwo postaci w komedii Moliera.

Bogactwo postaci w komedii Moliera. Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze Moliera należy wieśniak naiwny i sprytny. Mieszczanie w komedii molierowskiej są liczni i rżnorodn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry