• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Rehabilit...

Nawigacja

Przykadowe prace

Alkohole

Alkohole Wzr oglny alkoholi R-OH R=CnH2n+1 Metanol (alkohol metylowy) -bezbarwny, ciecz palna, silna trucizna, charakterystyczny zapach -nieograniczona rozpuszczalność we wodzie -powoduje utratę wzroku a nawet śmierć -opary działają drażniąco na błony ślu...

Polska Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Polska Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Dzieło zjednoczenia Krlestwa Polskiego przez Władysława Łokietka (1260 – 1333) powiodło się dopiero na początku XIV w. Urodził się on w wielodzietnej rodzinie – miał pięciu braci. Po śmierci ...

Symbolizm, impresjonizm, realizm, naturalizm, ekspresjonizm w literaturze i sztuce Młodej Polski.

Symbolizm, impresjonizm, realizm, naturalizm, ekspresjonizm w literaturze i sztuce Młodej Polski. Okres w literaturze polskiej objęty datami 1890-1918 zwykło się nazywać Młodą Polską. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla określenia ...

86 pytań z Prawa Konstytucyjnego-opracowane pytania dokładnie wdł.wykładw ktre są ne egzaminie.

86 pytań z Prawa Konstytucyjnego-opracowane pytania dokładnie wdł.wykładw ktre są ne egzaminie. l. Pojęcie Konstytucjonalizmu i jego podział - pojęcie zbiorcze utworzone z 3 elementw 1. aksjologiczny (wartościujący) – ogł poglądw dotyczących ustro...

Procedury budżetowe

Procedury budżetowe 1. Zależność między inflacją a dochodami i wydatkami budżetu państwa Inflacja ? to proces ciągłego wzrostu poziomu cen, ktry wiąże się z zaburzeniami prawidłowego funkcjonowania mechanizmu społeczno ? gospodarczego. Dochodami ? s&...

"Mistrz i Małgorzata" jako wypowiedź w sprawie dobra i zła.

"Mistrz i Małgorzata" jako wypowiedź w sprawie dobra i zła. W totalitarnej Moskwie system spowodował gwałtowne i bardzo szerokie rozprzestrzenienie się zła, stało się ono codziennością, wobec tego dobro (w utworze reprezentowane tylko przez Małgorzatę, no i Jeszu&#...

Psychologiczny rozwj człowieka dorosłego

Psychologiczny rozwj człowieka dorosłego Rozrżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swj plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, oglna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dą&...

Wykaż ,że treny Jana Kochanowskiego poruszają siłę przeżyć cierpiącego ojca.

Wykaż ,że treny Jana Kochanowskiego poruszają siłę przeżyć cierpiącego ojca. Rozpacz ojcowska po stracie ukochanego dziecka znalazły odzwierciedlenie w poezji Jana Kochanowskiego. Bohaterką ich jest niespełna trzyletnia crka autora, Urszulka. Bl ktry, można powiedzie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry