• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kosmetol...

Nawigacja

Przykadowe prace

Nurt Socjalistyczny

Nurt Socjalistyczny Nurt SOCJALISTYCZNY: Podstawowym zadaniem nurtu socjalistycznegojest walka o prawa robotnikw i innych pracownikw najemnych a ostatecznym celem budowa społeczeństwa socjalistycznego. Początkowo socjaliści zakładali, że warunki bytu robotnikw może zmienić jedyni...

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe 1) Przesłanki tzw. zwolnień grupowych Szczeglne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy reguluje ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku zwana także ustawą o zwolnieniach grupowych. Przepisami tej ustawy obję...

Sprbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wiekw.

Sprbuj odczytać "Wesele" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na przełomie wiekw. PLAN: Świadomość narodowa jako przejaw przynależności do szerokiej grupy społecznej - narodu. R...

OKOLICZNIK

OKOLICZNIK Rodzaje okolicznikw Z racji tego, że okoliczniki odnoszą się do cech czynności, okoliczności lub innych cech, mogą one mieć wiele znaczeń; stąd wyodrębnia się na ogł ze względu na znaczenie następujące rodzaje okolicznikw: -...

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu. Temat: Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Krla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu. Sofokles, autor ,,Krla Edypa’̵...

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Reymonta

Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Reymonta W utworze Władysława Stanisława Reymonta ?Chłopi? została znakomicie ukazana koncepcja ludzkiego losu, ktrego myślą przewodnią jest życie według cech nurtu naturalistycznego. W zasadach, rządzących życiem czło...

Wojna Trojańska, Odyseusz

Wojna Trojańska, Odyseusz Wojna trojańska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajw. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chralna i tragedia grecka. Wg nich przyczyną wojny trojańskiej by&...

Mowa Obrończa Tristana i Ioldy

Mowa Obrończa Tristana i Ioldy Uczucie, ktre połączyło Tristana i Izolde, było skutkiem straszliwej omyłki - oboje wypili napj miłosny nie dla nich przeznaczony. I to cudowne uczucie, jakim jest miłość określiło ich tragiczny los. To właśnie napj jest g&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry