• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kazania ...

Nawigacja

Kazania sejmowe - Piotr Skarga.Kazania sejmowe - Piotr Skarga.
Piotr Skarga dzięki działalności filantropijnej został nadwornym kaznodzieją krlaZygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r. "Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa polskiego. Jako katolik i patriota autor walczył o

przywrcenie jedności religijnej w Polsce, wzmocnienie władzy krlewskiej oraz usunięcie krzywd społecznych i praw niesprawiedliwych. Osiem "Kazań sejmowych" to osiem rozdziałw rozprawy politycznej o najważniejszych nie domaganiach Rzeczypospolitej, o sposobach ich przezwyciężania Treść: Kazanie I "O mądrości potrzebnej do rady" - stanowi rodzaj wstępu, wprowadzenia w problematykę. Autor charakteryzuje choroby, ktre rujnują państwo. Przewodnią myślą kazania jest twierdzenie, że moralność narodu jest warunkiem szczęścia i potęgi państwa. Tak więc najbardziej normalni powinni być ci, ktrzy stoją na czele narodu.Kazanie II "O miłości ku ojczyźnie" - wylicza tu sześć chorb Polski. Są to: brak miłości ojczyzny, brak zgody politycznej, anarchia religijna, osłabienie władzy krlewskiej, niesprawiedliwe prawa i bezkarność grzechw jawnych. Dalszy ciąg kazania poświęca autor pierwszej chorobie, tzn. "nieżyczliwości ludzkiej ku Rzeczypospolitej", ktra płynie z "chciwości

domowego łakomstwa". W sposb sugestywny i wzruszający mwi Skarga o swej własnej miłości do ojczyzny, ktra jest świętym obowiązkiem każdego człowieka. Domaga się bezinteresowności miłości do ojczyzny, miłości dla niej samej. Atak skierowany jest w stronę magnatw dbających jedynie o swoje bogactwa. Widmo tonącego okrętu.Kazanie III "O niezgodzie domowej" - autor stwierdza, że rodacy, dzieci jednej i tej samej ojczyzny powinni się zgadzać, ponieważ łączy ich jedna religia, nakazująca miłość bliźniego, ten sam władca, takie same prawa i swobody obywatelskie. Brak tej zgody szczeglnie na sejmach budzi u Skargi lęk o przyszłość ojczyzny. "Widzi" rozbiory Polski zauważone przez Matejkę,

Mickiewicza.Kazania IV i V "O naruszeniu religii katolickiej" - dotyczy reformacji, ktra - zdaniem kaznodziei - jest prawdziwą klęską dla Polski, ponieważ pogłębia niezgodę narodową. Autor nakazuje powrt do religii katolickiej jako jedynie prawdziwej, prowadzącej do zgody i do potęgi państwa.Kazanie VI "O monarchii i krlestwie" - Skarga uważa, że najlepszą formą rządu jest jednowładztwo, ktrego nie można jednak utożsamiać z absolutnym samowładztwem. Państwem powinien rządzić krl, przy pomocy mądrej rady, złożonej z przedstawicieli narodu. Poddani winni są swemu krlowi szacunek i posłuszeństwo. Natomiast "złota wolność szlachecka" prowadzi do anarchii = upadek państwa.Kazanie VII "Prawa niesprawiedliwe" - piąta choroba RP. Podobnie jak Modrzewski stwierdza, że bez praw sprawiedliwych nie ma prawdziwej wolności. Wylicza prawaniesprawiedliwe, m.in. o mężobjstwie krzywdzące chłopa, dla ktrego żąda wolności osobistej, chociaż podobnie jak Modrzewski akceptuje stany społeczne.Kazanie VIII "O niekarności grzechw jawnych" - autor przedstawił w nim wszystkie, najgorętsze uczucia patriotyczne - miłość do ojczyzny, oburzenie na jej złych synw, niepokj o losy RP i nadzieję, że dobry Bg ustrzeże Polskę od zguby. Tytułowe grzechy jawne to : brak sprawiedliwego i sprawnie działającego aparatu sprawiedliwości, mężobjstwo, lichwa, nieprawne nabywanie majętności, zbytki, kradzież dobra pospolitego, wyzysk sierot przez złych opiekunw. Po takim wyliczeniu grzechw przewiduje rychły upadek Polski.


Przykadowe prace

Gospodarka rzymska

Gospodarka rzymska Podstawę gospodarki rzymskiej stanowiło rolnictwo. Aby zdobyć nowe tereny pod uprawę, zaczęto organizować wyprawy wojenne. Przez dwa stulecia, to znaczy do połowy III w. p.n.e., Rzym opanował Italię i rozpoczął podboje poza Płwyspem Apenińskim. ...

Kultura

Kultura KULTURA 1.KULTURA 2.KULTURA JAKO WYRŻNIK CZŁOWIEKA 3.ELEMENTY KULTURY 4.RŻNORODNOŚĆ KULTUR 5.ETNOCENTRYZM 6.RELATYWIZM KULTUROWY Ad.1 KULTURA KULTURA- jako zbir wartości symbolicznych, sztuka , literatura, film, religia, zabawa, rozwijanie nauki inaczej KUL...

Prawo

Prawo Rżnice i podobieństwa między normą prawną i moralną. Normy moralne nie stanowią wyrazu woli państwa a przez to nie mają mocy obowiązującej czyli są respektowane dobrowolnie. Natomiast normy prawa jako reguły wyrażające wolę pań...

"Cisza morska" A. Mickiewicza.

"Cisza morska" A. Mickiewicza. TEMAT: Skomentuj ostatnia tercję "Ciszy morskiej": 'O myśli ! w twojej głębi jest hydra pamiątek, Co śpi wpośrd złych losw i namiętnej burzy; A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony.' PLAN: I WSTĘP: ...

Muzea, galerie, zabytki - poznajemy i chronimy kulturę

Muzea, galerie, zabytki - poznajemy i chronimy kulturę Muzeum – nazwa ta wywodzi się od muz, patronek sztuk i nauk. W starożytności tym mianem określano instytucje naukowe. Najsłynniejsze było muzeum aleksandryjskie założone przez egipskiego krla Ptolemeusza na początku I...

Silnik wysokoprężny

Silnik wysokoprężny Silnik wysokoprężny, choć z wyglądu podobny do iskrowego, rżni się od niego w sposb zdecydowany, zwłaszcza systemem zasilania i spalania paliwa. W czasie suwu ssania cylinder napełniony jest filtrowanym powietrzem. W trakcie sprężania (ok. 1:20...

Kartezjusz Rozprawa o metodzie – część czwarta (streszczenie)

Kartezjusz Rozprawa o metodzie – część czwarta (streszczenie) Ren Descartes, zwany Kartezjuszem to wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. To także prekursor wspłczesnej kultury umysłowej, postulujący metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu mat...

Promieniotworczość

Promieniotworczość Promieniotworczość Promieniotwrczość jest to samorzutna przemiana jąder atomw jednego rodzaju w jądra innego rodzaju połączona z wysyłaniem promieniowana jądrowego (alfa, beta, gamma). Podczas rozpadu alfa wypromieniowywana jest cząstka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry