• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: K.K.Bacz...

Nawigacja

K.K.BaczyńskiK.K.Baczyński
Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle rżnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twrcw, dla ktrych początek dojrzałości zbiegł się z wkroczeniem w mroczny świat okupacji. To bolesne doznanie, prowadziło do postaw katastroficznych, przekonania o ostatecznym zmierzchu cywilizacji i kultury.

Najpełniej postawa katastroficzna została wypowiedziana w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ktry na zasadzie kontrastu przedstawił zachwyt nad urodą świata, naturalnym środowiskiem przyrody z tragicznymi i ponurymi obrazami wojny.

W wierszu Z głową na karabinie Baczyński określił istotę wojny, ktra niesie zagładę pokoleniu, ktre jako pierwsze po ponad studwudziestoletniej niewoli urodziło się i wychowało w wolnej Polsce. Baczyński należał do tego pokolenia więc często mwił o idealizmie młodzieńczym oraz o koszmarach wojny, ktra jest sprzeczna z naturalnym porządkiem ludzkiego życia.

Ludzie młodzi, wchodzący dopiero w życie, stawali twarzą w twarz ze śmiercią i odebrali lekcję historii i kształtowania człowieka poprzez dziejące się na jego oczach historyczne fakty tj. płonące łąki krwi, głowy dudniące po ziemi czy rzeki ognia. Pokolenie to dorastało do śmierci, a u progu dojrzałego życia zostało skazane na tragiczną, bo bez nadziei ocalenia życia, walkę.

Wojna zabrała im wszystko to, co wiąże się z wiekiem dojrzałym. Pozbawiła ich miłości a przygotowała do życia w ciągłym strachu. W utworze Pokolenie jest ona bez litości, a dookoła niej jest śmierć i giną ludzie. Powodowała, że trzeba żyć jak ludzie pierwotni, w grozie, choć chciałoby się inaczej. Młodzi chcieli żyć jak każdy młody ale wybuch wojny spowodował, że musieli walczyć. Wybr walki nie zwalniał ich jednak od rozterek. Zdawali sobie sprawę z konieczności walki ale poczucie obowiązku żołnierskiego nie wyzwoliło ich od przeczucia klęski i nie odsunęło widma śmierci. Wybrali wierność ziemi ojczystej nawet za cenę cierpienia i śmierci. Taka postawa została zamanifestowana w utworze Mazowsze gdzie poprzednie pokolenia, powstańcy z 1831 i 1863 rwnież mieli taki nakaz moralny. Te wydarzenia jednak nie przyniosły tak wielkich strat jak II wojna światowa. Historia przyniosła im zło, krew, ofiary i gniew.

Wojna dla nich to pochody narodw idących ku wielkiej otchłani gdzie wszyscy giną. Ona pozbawiła ich wspomnień. Musieli zapomnieć o wszystkim co przeżyli, a także pozbyć się uczuć. Nie mogli cieszyć się życiem. Swoje marzenia porzucili. Przyszła wojna i cały ich świat fantazji zniknął. Pojawiło się natomiast przekonanie, że trzeba będzie zginąć. Dlatego w utworze Psalm 4 prośba została skierowana do Boga, a w Modlitwie do Bogarodzicy do Matki Boskiej aby nauczyła ich żyć w czasie wojny ale i zarazem godnie umrzeć, a w chwili śmierci nie złorzeczyć. Młodzi sprowokowani zostali do zabijania innych a nawet do modlitwy o śmierć wroga, co tak naprawdę było wbrew ich sumieniu. Jednak walczyli, pragnęli zesłania ducha walki i możliwości czymkolwiek walczyć. Wielu z nich ginęło i nie chcieli aby ich matki cierpiały tak jak Matka Boska z powodu śmierci swego syna. Zastanawiali się często co się z nimi stanie po wojnie, czy się o nich będzie pamiętało. Myśleli rwnież o tych, ktrzy nic nie przeżyli i zmuszeni zostali do walki bez wcześniejszego poznania świata.

Uważam, że wojna zabrała młodym wszystko, co wiązało się z wiekiem dojrzałym, a młodość i śmierć znalazły się obok siebie. Opozycja ta rodziła refleksję o charakterze światopoglądowym. W biologiczny rytm życia wdzierała się w sposb okrutny historia. Szukali więc sensu, racji, pozwalających na wybieranie odpowiedniej postawy wobec świata. Protest przeciwko niepotrzebnej śmierci zamieniał się w pytanie, jak żyć w czasie nieludzkim, czego warto bronić, dla jakich idei warto umrzeć, aby sama śmierć nie była bezsensem. Czy też przyszłe pokolenia dostrzegą w nich bohaterw lub czy będą tylko zwykłymi zabjcami ludzi takich jak oni.

Z utworw wojennych przebijają do nas echa romantycznej tradycji poety zagrzewającego do walki, choć nie zawsze jest ona zgodna z jego sumieniem. Jest to także dylemat Konrada Wallenroda oraz wielu Polakw, poszukujących metod skutecznej i otwartej walki z przeciwnikiem.W wierszu "Rodzicom" odnajdziemy prolog jego twrczości: tragiczna ironia losu kazała przyjść na świat poecie, nazwanemu imieniem Cypriana Kamila, mającemu dokonać wyboru i wprowadzić go mężnie w życie. Tradcja to okrutna, gdy wybiera się między poezją a prozą wojny; poeta wybrał obie możliwości, wzorując się na bohaterach Mickiewicza i Słowackiego.Jego twrczość to interpretowanie powtarzającego się od wiekw tego samego zła, niesionego przez wojnę i czyhającego z każdej strony na człowieka niezależnie od jego intencji i przekonań. W wierszu "Pokolenie" opisując dramat swoich rwieśnikw podejmuje wyzwanie tradycji rycerskiej razem z jej konsekwencjami - ciężarem odpowiedzialności moralnej i nieuniknioną w trakcie wojny totalnej śmiercią. Tutaj tradycja wyznacza misję, ktrą należy wypełnić, aby zaświadczyć o swojej godności jako Polaka.Stopniowo stosunek do tego obowiązku zmienia się w niechęć. Powracają zatem wspomnienia słonecznego dzieciństwa, wsplnych marzeń o lepszym jutrze - niestety, jako nierealne obrazy. Poeta dochodzi do wniosku o historycznie uwarunkowanym pojedynku dobra ze złem, w ktrym okresowo zmieniają się przewagi ("Historia"). Człowiek taki jak on niestety na rezultat ostateczny nie ma wpływu; wodzowie nigdy nie słuchali rad pojedynczych żołnierzy ani tacy nie decydowali o losach wojen. Mwi o tym m.in. wiersz "Z głową na karabinie" poruszający motyw wczesnego dojrzewania młodego pokolenia pozostawionego w obliczu wojny wyborowi losu całego swojego życia.Otoczonemu nienawiścią i przymusem odgrywania znienawidzonej roli mordercy w imię wolności pozostaje tylko zwrot do Boga. Jest to jednocześnie kontynuowanie tradycji, bowiem szukali u Stwrcy swojej siły żołnierze wszystkich epok historycznych, od założycieli państwowości polskiej poczynając. I on w swoich ostatnich chwilach zwraca się do Bogarodzicy w "Hymnie do Bogarodzicy" godząc się ostatecznie wypełnić naznaczoną mu tradycję poety - żołnierza gorzkiej i drogiej wolności. Baczyński w pełni akceptuje wyroki najwyższej instancji dobra. Tylko ona może ukoić cierpienia walczących synw i opuszczonych zgodnie z rycerską tradycją matek.


Przykadowe prace

PRZEMIANY GOSPODARCZE W POLSCE PO 1989 ROKU

PRZEMIANY GOSPODARCZE W POLSCE PO 1989 ROKU W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwych do zdobycia mandatw ...

System (mieszany) parlamentarno-gabinetowy Wielkiej Brytanii

System (mieszany) parlamentarno-gabinetowy Wielkiej Brytanii Od 1536 Walia w Krlestwie Anglii, od 1707 Szkocja i Anglia tworzą Wielka Brytanię, od 1800 Irlandia Płnocna i Wielka Brytania tworzą Zjednoczone Krlestwo Wielkiej Brytanii i Płnocnej Irlandii Zjednoczone Krlestwo Wielkiej Brytani...

Kultura i natura.

Kultura i natura. Kultura jest to myśl i działalność,na ktre składają się materialne i niematerialne wartości oraz uznawane sposoby postępowania.Kultura jest nietolerancyjna dla wszystkich mieszkańcw danego terytorium.Człowiek jeśli kieruje się tylko kulturą...

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw

Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorw Podaż (ang. supply) to ilość dbr, oferowana na rynku przez producentw przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną...

Opis architektoniczny Zamku Leśnickiego

Opis architektoniczny Zamku Leśnickiego Leśnica- osiedle w zachodniej części Wrocławia nad rzeka Bystrzycą, lewym dopływem Odry. Jedną z głwnych atrakcji turystycznych tej okolicy jest Zamek Leśnicki na pl.Świętojańskim wchodzący w skład zespołu pa...

Zbiory bawełny na świecie

Zbiory bawełny na świecie SPIS TREŚCI WSTĘP 1. RŻNORODNOŚĆ WYKORZYSTANIA 2. ZRŻNICOWANIE GATUNKW 3. WARUNKI UPRAWY 4. CYKL PRODUKCYJNY 5. NAJWIĘKSI PRODUCENCI BAWEŁNY NA ŚWIECIE 6. EKSPORT 7. MAPA ILUSTRUJĄCA ZBIORY BAWEŁNY N...

Poglądy Wokulskiego na temat Paryża - na podstawie fragmentu powieści.

Poglądy Wokulskiego na temat Paryża - na podstawie fragmentu powieści. Podczas swojej podrży do Francji Wokulski odwiedził Paryż ? wulkaniczne ognisko cywilizacji, miejsce wyjątkowe, w ktrym ?mieszczą się zdobycze kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wiekw?, ktre dzi&...

List motywacyjny

List motywacyjny XXX 27.5.04 Ul. XXX 23a/6 41-306 XXX MultiSync Personalabteilung Sandreiweg 7 43789 Aschaffenburg/Main Bewerbung als Leiterin der Exportabteilung Ihre Anzeige vom 24.5.2004 in der Newsweek. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich hiermit um die Stel...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry