• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Klasycyzm.

Nawigacja

Klasycyzm.Klasycyzm.
KLASYCYZM to kierunek nawiązujący do wzorów kultury antycznej z okresu jej największego rozkwitu (a więc przypadający na V-IV w. p.n.e. w Grecji oraz I w. p.n.e.-I w.n.e w Rzymie), który możemy zaobserwować w literaturze, sztuce, architekturze oraz muzyce.

W literaturze klasycyzm, jako prąd literacki, wiążący się z renesansowym zwrotem do antyku, rozwinął się we Francji w XVII w. i przetrwał aż do pierwszego ćwierćwiecza wieku XIX. Celem literatury klasycznej było osiągnięcie w realizacji wartości absolutnych i ponadczasowych, a więc prawdy i piękna, opierając się na poglądach filozoficznych, głoszących istnienie w świecie niezmiennych praw ładu, które przyznawały rozumowi możliwość poznania natury oraz jej naśladowania we wszelkich dziełach człowieka. Zasady dobrego smaku, naśladowanie pierwotnych, doskonałych wręcz wzorców antycznych oraz zasady decorum, dotyczące stosowności, tematyki i budowy dzieł, były głównymi wyznacznikami, którymi kierował się twórca doby klasycyzmu. Dbano również o zachowanie harmonii, jasności oraz jednorodności gatunkowej i stylistycznej. Ponadto literatura tego okresu przejawiała funkcje dydaktyczno-moralizatorskie, a język, którym się posługiwano był zazwyczaj jasny, czytelny oraz zwięzły, często odwołujący się do wzorców retorycznych. Głównymi i najbardziej cenionymi gatunkami o tradycji antycznej, należącymi do kanonu gatunków literackich były tragedia, poemat opisowy i dydaktyczny, oda, list poetycki, epos, bajka oraz satyra, natomiast główni przedstawiciele, to m.in. J. de La Fontanie, Moliere, S. Johnson, M.W. Łomonosow, B. Pascal, czy P. Corneille. Jednak do tej pory za najpełniejszą wykładnię klasycznej teorii estetyki uznaje się Sztukę poetycką N. Boileau (1674).

W sztuce nurt klasycyzujący swoje pierwsze kroki stawiał już w XVII w. głównie w Angli i Francji. Połowa XVII w., pod wpływem wielu przemian w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym oraz umysłowym, przy jednoczesnym zwiększeniu zainteresowania sztuką starożytnego Rzymu i Grecji, zaczęła kształtować nowy klasycyzm, nazywany neoklasycyzmem.

Malarstwo klasyczne poruszało głównie wątki mitologiczne i historyczne. Wyrażało się również w tematyce alegorycznej oraz portretowej. Tak, jak w literaturze, na obrazach dominowała harmonia, jasność koncepcji i doskonałość formy, która dominowała nad kolorem.

Rzeźba podobnie jak malarstwo, lubowała się w tematyce alegorycznej oraz portretowej, dążąc do uzyskania harmonii proporcji oraz ideału piękna. Występowała również rzeźba architektoniczna, przejawiająca się w ozdobnych wykończeniach kolumn-fryzach, oraz tympanonach. Wszelkie nawiązania do starożytnych budowli greckich i rzymskich były charakterystyczne dla architektury klasycznej. Portyki, frontony, łuki triumfalne, zastosowanie klasycznych porządków architektonicznych i detali to główne nowinki architektoniczne tego okresu. Oprócz tego powstały nowe typy budowli, jak teatry, kamienice, domy bankowe, czy handlowe, a centrum sztuki klasycznej stała się w Francja.

We Francji oraz Wiedniu rozwinęła się także muzyka klasyczna. Jej ‘żywotność’ datuje się na lata 1750-1830 r. Muzyka tego okresu charakteryzuje się przejrzystością, symetrią i równowagą w stosowaniu środków artystycznych oraz rozwojem faktury instrumentalnej, ściśle związanej z formą dzieła. Powstały również nowe środki harmoniczne i fakturalne oraz wykształcił się cykl sonatowy, oparty na zasadzie budowy okresowej i pracy tematycznej oraz będący podstawą wszystkich zasadniczych gatunków klasycznej muzyki instrumentalnej. Ponadto dominującymi formami tej epoki są rondo, wariacje i sonata, nazwane później formami klasycznymi. Natomiast głównymi przedstawicielami tego nurtu byli J. Haydn, W.A. Mozart oraz L. van Beethoven, a więc trzej wielcy klasycy wiedeńscy.


Przykładowe prace

Okolice mojego miasta - Sieradz

Okolice mojego miasta - Sieradz Powiat sieradzki leżący w centralnej Polsce jest jednym z najbardziej znanych historycznie obszarów o dobrze rozwiniętym rolnictwie i rozwijającym się przemyśle. Posiada cenne walory przyrodnicze, rekreacyjne, wiele zabytków. Ludzi tu mieszkających cechuje du&...

Budowa układu pokarmowego

Budowa układu pokarmowego UKŁAD POKARMOWY: - zbudowany z 3 błon: śluzowej (od strony żołądka, tkanka łączna wiotka z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi oraz nerwami), mięśniowej (dwie warstwy mięśni gładkich: okrężna- wew. i podłu&#...

Barok- ogólna charakterystyka.

Barok- ogólna charakterystyka. Barok to epoka w dziejach kultury (koniec XVI wieku - połowa XVIII). Pochodzenie terminu jest tajemnicze - może od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach lub też baroco - nazwa sylogizmu, tj. sposobu rozumowania - oznacza...

Polskie powstania narodowe w XIX w. Omów przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń.

Polskie powstania narodowe w XIX w. Omów przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń. Polskie powstania narodowe w XIX w. Omów przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń. Polskie powstania narodowe między 1830 – 1863 skierowane były przeciwko zaborcom, głównie Carskiej Rosji. Podstawą było d&...

Instrumenty strunowe

Instrumenty strunowe Instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku jest drgająca struna, nazywamy instrumentami strunowymi. W zależności od sposobu wydobycia dźwięku dzielimy je na: a) smyczkowe b) szarpane c) klawiszowe Instrumenty strunowe smyczkowe jest to odmien...

Oprowadzanie po mieście - Stadtfhrung , nauka języka

Oprowadzanie po mieście - Stadtfhrung , nauka języka Zuerst wrden wir in die Kathedrale gehen, dann wrden wir einen Spaziergang des Flusses entlang machen. Von hier aus gibt es eine schne Aussicht. Am Fluss befindet sich die Sankt Johannes Kirche. Wir wrden sie besichtigen. Daneben sind alte Wohnhuser. Das alles wrde ...

Między współpracą a rywalizacją – problemy gospodarki światowej

Między współpracą a rywalizacją – problemy gospodarki światowej Istnieją różnie typy gospodarek na świecie, przedstawię poniżej trzy najważniejsze: - tradycyjna – polega na tym, że wiedza o produkcji jest przekazywana z pokolenia na pokolenie np. star...

Całość

Całość Przedmiot i zakres filozofii na przestrzeni wieków ulegał zmianie. To samo pojecie kiedyś inne znaczenie dzisiaj.Filozofia 25,26 wieków temu , PITAGORAS wprowadził to pojęcie. Intrygowała go kwestia mądrości. Mądrość – przymiot Boży. Człowi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry