• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Klasyfik...

Nawigacja

Klasyfikacja wd występujących w przyrodzieKlasyfikacja wd występujących w przyrodzie
Źrdłem wody są naturalne zbiorniki :1) wody opadowe

2) wody płynące

3) wody jezior

4) wody zbiornikw sztucznych – zaleww

określane jako źrdła powierzchniowe.Jeżeli po wodę trzeba sięgać pod powierzchnie – wody podziemne wgłębne.Oddzielną grupę stanowią wody źrdlane, ktre wydobywają się samodzielnie na powierzchnię ziemi dzięki sprzyjającemu układowi warstw podziemnych.

Wody infiltracyjne

Wody opadowe pochodzące z opadw śniegu ujmowane są i wykorzystywane do lokalnego zaopatrzenia w wodę w okolicach grskich wysoko położonych nad dolinami oraz w okolicach oddalonych od innych źrdeł. Ilość jest nieznaczna i bardzo zmienna. Woda taka zawiera bardzo duże ilości związkw wypłukiwanych z powietrza oraz ze spłukiwania terenu, są miękkie, temperatura zbliżona do temperatury powietrza, jest mdła, nadaje się do spożycia po uzdatnieniu i dezynfekcji.Wody płynące

Są to wody mało twarde, posiadają duże ilości zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych. Duży wpływ na jakość mają ścieki, głwnie przemysłowe, odprowadzane do wd otwartych. Temperatura wody 0,3I20LC. W zależności od pokrycia zlewni zmienia się mętność i barwa wody. Woda rzeczna wykorzystywana do celw bytowo-gospodarczych musi być zdezynfekowana. Możliwość wykorzystania zależy od wielkości i zmienności przepływu, od warunkw hydrogeologicznych, od opadw, od ilości rumowiska wleczonego i unoszonego itp.Wody stojące

Są to jeziora , zbiorniki naturalne i sztuczne. Mają korzystniejsze cechy niż wody płynące. Woda na głębokości 15 – 20 m jest z reguły klarowna, czysta, o temperaturze mało zmiennej, o malej ilości bakterii szkodliwych dla zdrowia. Przydatność zbiornikw naturalnych i sztucznych zależy od ich głębokości, rodzaju dna, stopnia zarybienia, możliwości penetracji promieni słonecznych, ilości tlenu itp.

Rys. 1 strefy jakościowe wody w zbiorniku

1 - strefa przybrzeżna (litoralna)

2 - strefa przydenna – obie strefy zawierają wody nie nadające się do ujmowania wody

3 - strefa pelagiczna – zawiera wody nadające się do celw wodociągowych

Wody podziemne

Są to wody twarde , zawierają znaczne ilości rozpuszczonych związkw mineralnych –żelaza, manganu oraz są często kwaśne (nadmiar dwutlenku węgla). Wody podziemne uważane są za najlepsze do celw wodociągowych. Z uwagi na duże zanieczyszczenie wd powierzchniowych zasilających wody gruntowe czasem trzeba dezynfekować. Temperatura jest stała i wynosi 7I12LC. Przy ujęciach wd podziemnych bierze się pod uwagę głębokość zalegania warstw wodonośnych i ciśnienie. Dla celw wodociągowych mogą być ujmowane wody ze strefy saturacji rys.2.W zależności od głębokości zalegania rozrżnia się :

1) wody zaskrne – rys.3, występują pod samą powierzchnią ziemi, pozbawione warstwy ochronnej i strefy saturacji; głębokość zalegania od kilkunastu do 50cm p.p.t.; jakość niska, nie wykorzystuje się dla celw wodociągowych

2) wody podziemne płytkie – czerpane z niezbyt głęboko położonych warstw wodonośnych (nie płycej niż 3m); znajdują się w strefie saturacji, są oddzielone od powierzchni ziemi warstwą nieprzepuszczalną; zasilane są bezpośrednio od powierzchni terenu przez infiltrację wd opadowych rys. 5

3) wody wgłębne – pochodzące z głębiej położonych warstw wodonośnych; znajdują się w warstwach wodonośnych pokrytych utworami nieprzepuszczalnymi; prawie wcale nie są wrażliwe na zmiany klimatyczne; zasilanie odbywa się przez wychodnię albo za pośrednictwem innych warstw wodonośnych mających połączenie hydrauliczne z warstwą zasilaną np. przez szczeliną uskokową lub przez okno hydrogeologiczne rys.5,6; zwierciadło wd wgłębnych może być swobodne lub napięte rys.4; skład chemiczny zależy od rodzaju skał i warstw wodonośnych, przez ktre przepływa woda; temperatura zbliżona do średniorocznej temperatury powietrza danego regionu; kierunek przepływu zależy od układu warstw wodonośnych

4) wody głębinowe – zalegają głwnie pod powierzchnią ziemi i są odizolowane wieloma kompleksami utworw nieprzepuszczalnych; są wysoko zmineralizowane; dla celw wodociągowych nie nadają się; są nieodnawialne i nie są zasilane

Oddzielną grupą wd podziemnych są wody źrdlane – samodzielnie wydobywające się na powierzchnię terenu; schemat źrdła skupionego rys.7

Głwne typy źrdeł :

źrdła warstwowe rys.8

źrdła szczelinowe rys.9

źrdła uskokowe rys.10

źrdła krasowe rys.11

Źrdła możemy podzielić na :

1) źrdła zstępujące (spływające) – woda wydostaje się na powierzchnię pod działaniem sił ciężkości

2) źrdła wstępujące (bijące) – woda wydostaje się na powierzchnię pod ciśnieniem grnych warstw gruntuWadą źrdeł naturalnych jest ich ograniczona wydajność, zaletą mała ilość bakterii, co pozwala na pobieranie wody bezpośrednio do spożycia (pitna).Wody infiltracyjne są to wody pośrednie między wodami powierzchniowymi a podziemnymi; są to wody powierzchniowe, ktre wzbogacają zasoby wd gruntowych; potrzeba stosowania wzbogacenia wd gruntowych wynika z :

pod wpływem zbyt dużego czerpania wd z istniejących zbiornikw wd gruntowych powoduje to systematyczne obniżanie się zwierciadła wd gruntowych – wiąże się to z zanikaniem podziemnego zbiornika, musimy te niedobory uzupełniać – proces ten to infiltracja sztuczna rys.12,13


Przykadowe prace

Władza sądownicza w Polsce.

Władza sądownicza w Polsce. Do władzy sądowniczej zalicza się: -sąd najwyższy, -sądy powszechne, -sądy szczeglne, -trybunał konstytucyjny, -trybunał stanu. Podstawą władzy sądowniczej jest wyłącznie prawo i jest niezależna...

"Jakie cechy pomogły Robinsonowi Crusoe przetrwać na wyspie?"

"Jakie cechy pomogły Robinsonowi Crusoe przetrwać na wyspie?" Robinson Crusoe jest głwnym bohaterem powieści Daniela Defoe pt. Robinson Crusoe. Chłopiec urodził się 1632r. w miasteczku York, w Anglii. Od dziecka pragnął, wzorem swoich starszych braci, zostać ...

Zmienne

Zmienne Zmienne Trudno jest zdefiniować czym są zmienne. Jeżeli mwimy, że jakaś osoba jest zmienna to mamy na myśli, że chodzi nam o osobę, ktra ulega okresowo pewnym zmianom, wahaniom, zmienia kierunek nasilenia, jest niestała w sposobie działania czy t...

Charakterystyka bohatera sentymentalnego

Charakterystyka bohatera sentymentalnego Charakterystyka bohatera sentymentalnego Sentymentalizm rozwinął się w epoce oświecenia. Nazwa tego prądu pochodzi od angielskiego słowa sentment. Głwne założenia ideii kształtowały się na gruncie angielskim i francuskim ...

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza

Oskarżenie Zenona Ziembiewicza Wysoki sądzie! Czcigodna ławo przysięgłych! Szanowni zgromadzeni! Zebraliśmy się tu, by osądzić oskarżonego Zenona Ziembiewicza. Przypadł mi trudny obowiązek przekonania ławę przysięgłych, jak i wysoki sąd o winie ...

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce

Romantyzm jako formacja kulturowa. Romantyzm w Polsce 1. Ramy chronologiczne Polskiego romantyzmu. 1822- wydanie ballad i romansw A. Mickiewicza 1864- koniec epoki. Klęska powstania styczniowego. 2. Walka narodowowyzwoleńcza naczelnym hasłem polskiego romantyzmu. 1830- powstanie listopadowe i jego kl...

Streszczenie - Romeo i Julia

Streszczenie - Romeo i Julia Romeo i Julia zakochali się w sobie. Mimo tego, że ich rodziny były ze sobą skłcone wzięli ślub. Gdy Romeo zabił Tybalta musiał wyjechać z Werony. Julia była zrozpaczona, że jej ukochany musiał wyjechać. Jej rodzice myśleli...

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny UWARUNKOWANIA, CELE I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ Otoczenie, w ktrym funkcjonuje każda gospodarka, ma ogromny wpływ na jej ograniczenia i możliwości rozwoju. Wynikają one z rżnych czynnikw: ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry