• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Klasyfik...

Nawigacja

Klasyfikacja wd występujących w przyrodzieKlasyfikacja wd występujących w przyrodzie
Źrdłem wody są naturalne zbiorniki :1) wody opadowe

2) wody płynące

3) wody jezior

4) wody zbiornikw sztucznych – zaleww

określane jako źrdła powierzchniowe.Jeżeli po wodę trzeba sięgać pod powierzchnie – wody podziemne wgłębne.Oddzielną grupę stanowią wody źrdlane, ktre wydobywają się samodzielnie na powierzchnię ziemi dzięki sprzyjającemu układowi warstw podziemnych.

Wody infiltracyjne

Wody opadowe pochodzące z opadw śniegu ujmowane są i wykorzystywane do lokalnego zaopatrzenia w wodę w okolicach grskich wysoko położonych nad dolinami oraz w okolicach oddalonych od innych źrdeł. Ilość jest nieznaczna i bardzo zmienna. Woda taka zawiera bardzo duże ilości związkw wypłukiwanych z powietrza oraz ze spłukiwania terenu, są miękkie, temperatura zbliżona do temperatury powietrza, jest mdła, nadaje się do spożycia po uzdatnieniu i dezynfekcji.Wody płynące

Są to wody mało twarde, posiadają duże ilości zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych. Duży wpływ na jakość mają ścieki, głwnie przemysłowe, odprowadzane do wd otwartych. Temperatura wody 0,3I20LC. W zależności od pokrycia zlewni zmienia się mętność i barwa wody. Woda rzeczna wykorzystywana do celw bytowo-gospodarczych musi być zdezynfekowana. Możliwość wykorzystania zależy od wielkości i zmienności przepływu, od warunkw hydrogeologicznych, od opadw, od ilości rumowiska wleczonego i unoszonego itp.Wody stojące

Są to jeziora , zbiorniki naturalne i sztuczne. Mają korzystniejsze cechy niż wody płynące. Woda na głębokości 15 – 20 m jest z reguły klarowna, czysta, o temperaturze mało zmiennej, o malej ilości bakterii szkodliwych dla zdrowia. Przydatność zbiornikw naturalnych i sztucznych zależy od ich głębokości, rodzaju dna, stopnia zarybienia, możliwości penetracji promieni słonecznych, ilości tlenu itp.

Rys. 1 strefy jakościowe wody w zbiorniku

1 - strefa przybrzeżna (litoralna)

2 - strefa przydenna – obie strefy zawierają wody nie nadające się do ujmowania wody

3 - strefa pelagiczna – zawiera wody nadające się do celw wodociągowych

Wody podziemne

Są to wody twarde , zawierają znaczne ilości rozpuszczonych związkw mineralnych –żelaza, manganu oraz są często kwaśne (nadmiar dwutlenku węgla). Wody podziemne uważane są za najlepsze do celw wodociągowych. Z uwagi na duże zanieczyszczenie wd powierzchniowych zasilających wody gruntowe czasem trzeba dezynfekować. Temperatura jest stała i wynosi 7I12LC. Przy ujęciach wd podziemnych bierze się pod uwagę głębokość zalegania warstw wodonośnych i ciśnienie. Dla celw wodociągowych mogą być ujmowane wody ze strefy saturacji rys.2.W zależności od głębokości zalegania rozrżnia się :

1) wody zaskrne – rys.3, występują pod samą powierzchnią ziemi, pozbawione warstwy ochronnej i strefy saturacji; głębokość zalegania od kilkunastu do 50cm p.p.t.; jakość niska, nie wykorzystuje się dla celw wodociągowych

2) wody podziemne płytkie – czerpane z niezbyt głęboko położonych warstw wodonośnych (nie płycej niż 3m); znajdują się w strefie saturacji, są oddzielone od powierzchni ziemi warstwą nieprzepuszczalną; zasilane są bezpośrednio od powierzchni terenu przez infiltrację wd opadowych rys. 5

3) wody wgłębne – pochodzące z głębiej położonych warstw wodonośnych; znajdują się w warstwach wodonośnych pokrytych utworami nieprzepuszczalnymi; prawie wcale nie są wrażliwe na zmiany klimatyczne; zasilanie odbywa się przez wychodnię albo za pośrednictwem innych warstw wodonośnych mających połączenie hydrauliczne z warstwą zasilaną np. przez szczeliną uskokową lub przez okno hydrogeologiczne rys.5,6; zwierciadło wd wgłębnych może być swobodne lub napięte rys.4; skład chemiczny zależy od rodzaju skał i warstw wodonośnych, przez ktre przepływa woda; temperatura zbliżona do średniorocznej temperatury powietrza danego regionu; kierunek przepływu zależy od układu warstw wodonośnych

4) wody głębinowe – zalegają głwnie pod powierzchnią ziemi i są odizolowane wieloma kompleksami utworw nieprzepuszczalnych; są wysoko zmineralizowane; dla celw wodociągowych nie nadają się; są nieodnawialne i nie są zasilane

Oddzielną grupą wd podziemnych są wody źrdlane – samodzielnie wydobywające się na powierzchnię terenu; schemat źrdła skupionego rys.7

Głwne typy źrdeł :

źrdła warstwowe rys.8

źrdła szczelinowe rys.9

źrdła uskokowe rys.10

źrdła krasowe rys.11

Źrdła możemy podzielić na :

1) źrdła zstępujące (spływające) – woda wydostaje się na powierzchnię pod działaniem sił ciężkości

2) źrdła wstępujące (bijące) – woda wydostaje się na powierzchnię pod ciśnieniem grnych warstw gruntuWadą źrdeł naturalnych jest ich ograniczona wydajność, zaletą mała ilość bakterii, co pozwala na pobieranie wody bezpośrednio do spożycia (pitna).Wody infiltracyjne są to wody pośrednie między wodami powierzchniowymi a podziemnymi; są to wody powierzchniowe, ktre wzbogacają zasoby wd gruntowych; potrzeba stosowania wzbogacenia wd gruntowych wynika z :

pod wpływem zbyt dużego czerpania wd z istniejących zbiornikw wd gruntowych powoduje to systematyczne obniżanie się zwierciadła wd gruntowych – wiąże się to z zanikaniem podziemnego zbiornika, musimy te niedobory uzupełniać – proces ten to infiltracja sztuczna rys.12,13


Przykadowe prace

Historia Informatyki

Historia Informatyki Historia Informatyki sięga czasw znacznie bardziej odległych niż mogłoby się wydawać. Ludzie jeszcze nie znali komputerw, ale już wprowadzali metody liczenia i przetwarzania danych, ktre do dziś pozostały bez zmian lub zmieniły się w niewielkim stopni...

Makroekonomia.

Makroekonomia. Wzrosrt gosp.- to zmiany ilościowe(zmiany z roku na rok podst. wielkości ekonomicznych tj. produkcja,konsumpcja,inwestycje itp) Rozwj gosp.- to zmiany jakościowe Rozwj społ-gosp-to zmiany ilościowe,jakościowe i strukturalne plus zmiany szeroko rozumiane w sferze społecz...

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - streszczenie.

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - streszczenie. Pan Wawrzynkiewicz, ubogi, chory na gruźlicę nauczyciel opowiada o swoim uczniu, Michasiu. Przez sześć lat był jego guwernerem w majątku rodzicw, widział śmierć ojca chłopca oraz rozpacz jego matki, pani Marii. K...

Hamlet - Shakespear

Hamlet - Shakespear Geneza i historia Geneza: Treść dramatu wywodzi się z historii spisanej przez Saxo Grammaticusa w jego Gesta Danorum (ok. 1200). Wg wersji Saxo, krl Danii Roryk dzieli władzę nad Jutlandią pomiędzy dwch braci: Orvendila i Fengiego. Dodatkowo Orvendil zaręcza si...

POLSKA W DOBIE PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (1106-1138 ).

POLSKA W DOBIE PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO (1106-1138 ). Zgoda między braćmi i względna rwnowaga sił trwała do 1102 r. pżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, krry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Ma&...

Komisja Papierw Wartościowych.

Komisja Papierw Wartościowych. Do powstania rynku kapitałowego papierw wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie rynku, jego rozwj i charakter.Taką instytucją stała się Komisja Pap...

Globalizacja a państwo

Globalizacja a państwo Globalizacja jest wszystkim co się wspcześnie dzieje, jest przeciwieństwem izolacji poszczeglnych części świata. Mwimy, ze kraj się globalizuje gdy zanikają bądź zminiejszaja się bariery w kontaktach między jego mieszkańcami, a lud...

Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi. 1. PRZEDMIOT EKONOMII W UJĘCIU MIKRO I MAKRO Ekonomia jest nauka badającą, w jaki sposb ludzie (pojed. lub w zorg. zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania rżnych potrzeb mat. i nie mat. Zasoby, ktrymi ludzie dysponują s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry