• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Kobieta ...

Nawigacja

Kobieta w reklamie a konflikt płci’Kobieta w reklamie a konflikt płci’


Po roku 1989 nastąpiły w Polsce kompleksowe zmiany systemowe zarwno sferze polityki, jak i ekonomii. Przemiany w tych dziedzinach przyczyniły się do przeobrażeń w życiu społecznym, prowadząc m.in. do pojawienia się nowych profesji, kanałw mobilności, podziałw i konfliktw społecznych. W podobny sposb, tylko wolniej, przebiegają zmiany w systemach wartości, poglądach i stylach życia Polakw oraz w pojmowaniu rl płci. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, ktre znalazły się w nowych realiach i inaczej zaczynają postrzegać swoje miejsce w społeczeństwie. Jednym ze źrdeł informujących o dokonujących się w społeczeństwie zmianach są środki masowego przekazu, pojawiło się cała gama nowych stacji radiowych, telewizyjnych oraz tytułw prasowych a w związku z tym pojawienie się na niespotykaną dotąd skalę zjawiska reklamy. Podstawową funkcją reklamy jest promocja produktu, a o jej skuteczności świadczy wzrost sprzedaży. Aby reklama odniosła sukces stosuje się rżne techniki, angażowanie znanych osb, powoływanie się na autorytety, ponadto reklama odwołuje się do wartości uznawanych przez większość odbiorcw. Rodzi się pytanie, czy twrcy reklam są otwarci na zmiany postaw i zachowań dokonujące się w naszym społeczeństwie, dotyczy to nowego definiowania rl płci i modyfikacji pozycji kobiety w społeczeństwie.

W Polsce żywy jest nadal historycznie uwarunkowany mit Matki-Polki. Zgodnie z nim kobieta miała być opiekunką domowego ogniska, ktrego strzegła pod nieobecność męża walczącego o wolność ojczyzny. Była strażniczką polskiej tradycji, synw wychowywała w duchu patriotyzmu. Postrzeganie kobiety przez pryzmat jej macierzyństwa było i nadal jest wzmacniane przez kościł katolicki, ktrego jedną z centralnych postaci jest Matka Boska. Ponadto kobieta na całym świecie postrzegana jest jako osoba ekonomicznie i emocjonalnie zależna od mężczyzny, jest mało kreatywna, a swoje ambicje przenosi na męża i dzieci. Jej naturalnym środowiskiem jest dom, jeśli podejmuje pracę, to krzywdzi tym rodzinę, a jedyne zawody, jakie wchodzą w grę to typowo kobiece np., sekretarka, pielęgniarka, nauczycielka itp. Potoczne wyobrażenia nie rozpieszczają kobiet, nie myśli logicznie, kieruje się emocjami i intuicją w podejmowaniu decyzji, atrakcyjnym kobietom przypisuje się głupotę ( dowcipy o blondynkach) itd. Natomiast mężczyzna jest przeciwieństwem kobiet, niezależny w myśleniu i działaniu, logiczny i rozsądny, ambitny aż do blu itp. Wiele rodzin funkcjonuje wg tradycyjnego podziału- mężczyzna pracuje, kobieta zajmuje się domem. Trzeba zauważyć, że te stereotypy w wielu aspektach nie przystają do sytuacji we wspłczesnej Polsce. Kobiety coraz częściej podejmują pracę, w roku 1997 stanowiły 47,3% ogłu zatrudnionych (Rocznik Statystyczny 1998). Nasza opinia publiczna nie broni kobietom dostępu do karier, pojawiają się wśrd nich specjalistki w dziedzinach, będących dotąd męską domeną, niektre nawet zajmują bardzo prestiżowe stanowiska (np. premier RP, prezes NBP,PKO S.A.). Wiele kobiet decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, studia, samodoskonalenie, wiele z nich decyduje się na łączenie kariery z obowiązkami domowymi, inne natomiast realizują partnerski model rodziny dzieląc się obowiązkami z mężem. Rosnąca grupa kobiet wykształconych, z wysokimi aspiracjami zawodowymi oraz wyraźnie głosząca swe wymagania wobec partnerw, pozwala wysnuć tezę, że nowe wzory aktywności życiowych obu płci będą ulegać stopniowemu upowszechnieniu.

Reklama telewizyjna jest najskuteczniejszą formą promocji wszelkich nowości, telewizja jest, bowiem w naszym kraju najpopularniejszym medium. Reklam jest szczeglni dużo w stacjach komercyjnych, zachęcają nas do kupowania danych produktw, korzystania z oferowanej usługi, ale rwnież promują pewne wzory zachowań. Nasuwa się pytanie, czy reklamy lansują nowe wzorce postępowania dla kobiet, czy też pozostawiają im w udziale tradycyjnie definiowane role. Analiza 30 reklam emitowanych w telewizji publicznej pozwoliła na sformułowanie kilku wnioskw. Kobiety występują w analizowanych reklamach w kilku modelowych rolach. Badania przeprowadzono w 1999 r 1-30 kwietnia.1. Kobieta –matka, ktra myśli o odparzonej pupie niemowlaka (Pampers) i wrednych zarazkach na podłodze i w łazience (Ajax). Martwi się o dietę swoich dzieci (Danon, Nestle) i o ich ubranka (Silan, Lenor)

2. Kobieta – żona, gotująca mężowi posiłki (Winiary),dbająca o jego zdrowie (Paracetamol, Jogobella),piorąca mężowskie koszule by były bielsze niż śnieg (Visir).

3. Kobieta – gospodyni domowa, dokonująca wyboru między dobrymi a tańszymi proszkami (Pollena Rex) walcząca z osadem w łazience (Cilit, Domestos), piekąca zawsze udane ciasta (Kasia).

4. Kobieta –obiekt seksualny, ( eksponowanie jej fizycznych atrybutw), Jest piękna, młoda, posiada idealną figurę itp., wystarczy kupić odpowiednie kosmetyki, aby mieć u stp cały świat (Nivea Body, Wella, Pantene, Feria Loreal).

Z trudem można znaleźć reklamę odbiegającą od tych stereotypw kobiety, tylko dwie pokazywały ją przy pracy (Hortex). Dla kontrasty mężczyzna rzadko pojawia się w reklamach, a jeśli już to tylko oczekuje na podanie posiłku przez żonę (Winiary, Tina), podziwia uroki partnerki (Rouge Wital). Najczęściej odpoczywa w gronie kolegw (EB), uprawia sporty (Lion, Gilette), a wręcz nieoceniony jest, gdy potrzeba rzetelnej informacji (Orzeł, Bankowy), jest ekspertem od samochodw (Renault, Ford). Widzimy, więc,że kobiety i mężczyźni przedstawiani są w reklamach w sposb tradycyjny. Świat reklam jest idealny, wolny od napięć i konfliktw, kobieta nie staje w nich przed dylematem jak pogodzić pracę zawodową z obowiązkami matki i żony, dom jest ważniejszy. Nawet, jeśli pracuje, robi to bez wysiłku, zawsze świeża, pachnąca i doskonała,gdyby była zmęczona to odpowiedni kosmetyk czy inny specyfik szybko to zmienią. Zadziwiające jest to, że choć ani kobieta sukcesu,ani gospodyni domowa nie może identyfikować się z idealnym światem reklam, to,jak same przyznają, są pozytywnie do nich nastawione i kupują pod ich wpływem. Przykłady te, obrazują rozdźwięk między stereotypowym postrzeganiem rl płci,rzeczywistym obrazem funkcji społecznych, stereotyp okazał się trwalszy niż rzeczywistość, ktra go ukształtowała. Twrcy reklam kierowani chęcią maksymalizacji zyskw nie zrezygnują ze stereotypowego przedstawiania kobiety i mężczyzny tak długo, jak nie przestanie to iść w parze z akceptacją społeczną wyrażaną m.in. popytem na promowane za ich pomącą dobra i usługi.Bibliografia:

Dziedzic K. Wizerunek kobiety i mężczyzny w reklamie telewizyjnej w Polsce i Wielkiej Brytanii [w:] R. Siemieńska (red.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, W-wa 1997 Wydawnictwo Naukowe Scholar s 89-93Frątczak –Rudnicka B., Kobiety w reklamie – kobiety o reklamie.[w:] - jak wyżej -101.s 95-101.

Przykadowe prace

Opady atmosferyczne

Opady atmosferyczne Opady atmosferyczne to wypadające z chmur produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej. Woda z chmur dociera do ziemi w rżnych postaciach, najczęściej jako deszcz i śnieg, ale rwnież jako grad i mżawka. Drobniutkie kropelki wody tworzące chmur...

Szkoła austriacka: twrcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego

Szkoła austriacka: twrcy. Teoria wartości, cen podziału dochodu narodowego W przypadku szkoły austriackiej mamy do czynienia z kilkoma prekursorami, torującymi drogę teorii użyteczności krańcowej. Za takiego prekursora uchodzi Ferdinando Galiani ktry w swoich rozprawach zajął...

Niepewności pomiarowe - regułki.

Niepewności pomiarowe - regułki. JEDNOSTKA CZASU-czas trwania wybranego zjawiska okresowego,służącego pomiarowi czasu DOBA-czas obrotu ziemi wokł własnej osi HISTOGRAM-rodzaj wykresu(zwykle słupkowego),pokazujący rozrzut wynikw pomiaru;powstaje w ten sposb,że pr...

Alkany

Alkany Węglowodory - Alkany Alkany Są to węglowodory nasycone. Pomiędzy atomami węgla (C) występują tylko wiązania pojedyncze. Alkany tworzą szereg homologiczny. Szereg homologiczny jest to grupa związkw o tej samej budowie i właściwociach rżni...

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Metabolizm stanowi istotę życia. Jest całokształtem przemian materii i energii zachodzących w organizmie. Wszystkie procesy metaboliczne łączą się w organizmie w całość i wzajemnie się warunkują. Metabolizm składa się z proc...

Na podstawie fragmentu utworu, uzasadnij, że Edyp Jest bohaterem tragicznym.

Na podstawie fragmentu utworu, uzasadnij, że Edyp Jest bohaterem tragicznym. Edyp jest głwnym bohaterem dramatu Sofoklesa/ Bohatera tragedii nazywamy więc bohaterem tragicznym. Na Edypie ciąży wina tragiczna związana z jego zbłądzeniem. Utwr napisany jest wg. zasady 3 jednoś...

Alkohol etylowy

Alkohol etylowy Alkohol etylowy to substancja chemiczna o wzorze C2H5OH reakcje otrzymywania: C2H5Cl + NaOH --> C2H5OH +NaCl C2H4 +H2O --> C2H5OH C6H5O6 -->(ferm) 2C2H5OH + 2CO2 spalanie alkoholu etylowego: C2H5OH + 3O2 --> 2CO2 + 3H2O ma wlasciwosci amfoteryczne: ...

Rachnk.zarządcza-TEST

Rachnk.zarządcza-TEST 1. W przeds.przemysłowym wytwarzane są 3 asortymenty wyrobw: A B C Jedn.cena sprzedaży 55 78 42 Jedn.koszt zmienny 35 63 37 Koszty stałe asort. 5000 1200 850 Koszty stałe: 18 000 Ustalić prg rentowności wg analizy segmentowej (wart. i iloś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry