• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kompeten...

Nawigacja

Kompetencje PrezydentaKompetencje Prezydenta


Kompetencje prezydenta

W mojej pracy chciałabym przedstawić kompetencję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ktry zgodnie z Konstytucją traktowany jest jako najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, ktry czuwa nad przestrzeganiem postanowień i zapisw Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to definicja dość oglna i rozległa, w swojej pracy mam zamiar bardziej szczegłowo omwić wyżej wymienione kompetencje.

Instytucja prezydenta powołana została do, życia podobnie jak Senat w 1989r Prezydent zastąpił istniejącą wwczas kolegialną głowę państwa w postaci Rady Państwa . Spowodowało to, że Prezydent przejął jej funkcje. Prezydenturę pojmowano jako czynnik stabilizujący państwo. Prezydent powoływany był przez Zgromadzenie Narodowe czyli przez Sejm i Senat na sześcioletnią kadencję bezwzględną większością głosw. W 1989 roku 27 września nastąpiła zmiana konstytucji i w tym czasie doszło do uchwalenia ustawy dotyczącej wyboru Prezydenta RP wprowadzającej zasadę wyboru prezydenta przez nard w wyborach powszechnych na kadencję pięcioletnią. Kolejne zmiany w konstytucji m.in. z kwietnia 1989 roku, Mała Konstytucja z 1992 roku i Konstytucja z 1997 roku doprowadziły do ograniczenia kompetencji głowy państwa.

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach .

Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie podziału władzy według obowiązującej Konstytucji wygląda następująco:

1. Ustrj Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i rwnowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrw, a władzę sądowniczą sądy i trybunały .

Można powiedzieć, że zasada ta wyznacza pozycję ustrojową Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w konstytucyjnej strukturze władzy państwowej. W systemie ustrojowym państwa Prezydent Rzeczpospolitej jest statuowany jako ważny i samodzielny podmiot realizujący koncepcję rwnoważenia władz, a nie jest tylko częścią dualistycznej władzy wykonawczej . Koncepcja ustrojowa Prezydenta jako organu władzy wykonawczej tylko w części prezentuję jego pozycję ustrojową, a także charakter i zakres jego kompetencji.Przykadowe prace

Polacy a ich uczestnictwo w wyborach… Jak ich przekonać do głosowania??

Polacy a ich uczestnictwo w wyborach… Jak ich przekonać do głosowania?? Polacy a ich uczestnictwo w wyborach? Jak ich przekonać do głosowania?? Jak przejdziemy przez kolejne wybory? Czy niezadowolenie z tego, co się dzieje w naszym kraju zadziało motywująco, czy też wręcz prz...

Historia Powszechna i historia Polski (od Rewolucji Francuskiej), daty

Historia Powszechna i historia Polski (od Rewolucji Francuskiej), daty 1.WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI DO GRY W PIŁKĘ 1791 - KONSTYTUCJA 1792 – WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII 1793 – KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI ...

Zinterpretuj sonet "Czatyrdah" jako romantyczną fascynację orientem."

Zinterpretuj sonet "Czatyrdah" jako romantyczną fascynację orientem." Utwr Czatyrdah pochodzi ze zbioru Sonetw Krymskich, ktrych autorem jest Adam Mickiewicz. Dzieło to powstało podczas zesłania Adama Mickiewicza w głąb Rosji i jego licznych podrży po Krymie. Podmiote...

Recenzja filmu "Lalka"

Recenzja filmu "Lalka" Twrczość Wojciecha Hasa może być wzorem dla innych twrcw. Ten krakowski reżyser i pedagog przez wiele lat był rektorem łdzkiej Filmwki . Przez pięć lat realizował w Łodzi filmy dokumentalne, oświatowe i instruktażowe. Lalk...

Dramat antyczny Antygona

Dramat antyczny Antygona 12.CECHY I GENEZA DRAMATU ATYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE ANTYGONY Dramat grecki wyrsł z religijnych obrzędw obchodzonych ku czci Dionizosa. W ciągu roku odbywały się 4 razy święta. 3 razy na małe Dionizje (wiejskie) i 1 na wielki Dionizje (miejskie) one dał...

Zygmunt Freud - kultura jako źrdło cierpień.

Zygmunt Freud - kultura jako źrdło cierpień. Przyszłość pewnego złudzenia Czy mają sens pytania : jaki los czeka kulturę w przyszłości i jakim przemianom może ona ulec? Nie, ponieważ naukowcy zajmują się jednym aspektem kultury i żeby odpowie...

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego Do sektora prywatnego należą: - spłdzielnie, będące własnością członkw tworzących organizację spłdzielczą - jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacj...

Wierzenia i osiągnięcia Egipcjan

Wierzenia i osiągnięcia Egipcjan Długa jest lista egiptologw, ktrzy uważają, że Egipcjanie byli monoteistami, czyli czcili tylko jednego boga, uniwersalnego, ktry objawiał się w rżnych postaciach. Inni badacze bronią popularnego poglądu, że Egipcjanie byli politei...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry