• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Kompetenc...

Nawigacja

Kompetencje społeczneKompetencje społeczne


Pojęcie kompetencji społecznych wprowadził do psychologii R. White w roku 1959; zajmował się on problematyką wywierania wpływu na otoczenie.
Pojęcie to ujmował on jako specyficznie rozumianą umiejętność, czyli każdą taką umiejętność, ktra przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Według słownika, umiejętność to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś. Zdolność zaś jest predyspozycją do łatwego opanowania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się. Kompetencja z łacińskiego oznacza ?przydatność?, odpowiedzialność, zakres wiedzy.
Dla człowieka jako jednostki, efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest niezbędną umiejętnością, szczeglnie w przypadku, kiedy praca wymaga obcowania z ludźmi. Tak, że umiejętność i zdolność do owocnych, sensownych kontaktw z innymi jest ?wyznacznikiem efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych?. Tym jest właśnie kompetencja społeczna.
Johnson w 1992 roku powiedział, że ?Człowiek jest zwierzęciem społecznym, a więc jego poczucie szczęścia i pełni, zależy od umiejętnego i sprawnego kontaktowania się z innymi ludźmi?. Ponadto cała cywilizacja opiera się na zdolności wspłpracy z innymi, prowadzeniu wsplnych działań. Ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy też z nimi wspłpracować, jeśli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań i upodobań.
W psychologii społecznej pojęcie kompetencji społecznych i interpersonalnych rozumiane jako umiejętność osiągnięcia celw społecznych i jednostkowych z rwnoczesnym zachowaniem dobrych stosunkw z partnerami interakcji, uważa się za trudne do jednoznacznego zdefiniowania, często, aby lepiej zobrazować problem, używane są z tymi pojęciami także pojęcia wspierające takie jak: inteligencja społeczna, emocjonalna, społeczne zdolności, umiejętności .
Pojęcie kompetencji społecznych definiowane jest przez L.Karen i P.H. Birman (2003) jako umiejętność poznawcza, emocjonalna, ktra przyczynia się do przystosowania jednostki do środowiska społecznego, czyli o kompetencji społecznej możemy mwić jako zdolności do wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi w sytuacjach społecznych.
Kompetencje społeczne uwarunkowane są cechami osobowości, temperamentu , inteligencji oglnej , społecznej i emocjonalnej .
Kompetencje społeczne można też rozumieć jako złożone umiejętności do radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu, osiąganie celw w życiu społecznym, budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, ujmowanych jako tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie związkw oraz uzyskiwanie społecznego poparcia.Przykadowe prace

Określenie i klasyfikacja ujęć.

Określenie i klasyfikacja ujęć. OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA UJĘĆ Ujęcia wody są to zespoły urządzeń wraz z budowlami służącymi do pobierania wody dla wodociągw z ewentualnie wstępnym oczyszczeniem na poszczeglnych urządzeniach stanowi...

Stara matura 2005

Stara matura 2005 ANTYK 1. Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych ? Mitologia i Biblia – dwa głwne ŹRDŁA (korzenie) cywilizacji i kultury śrdziemnomorskiej, w ktrej kręgu znalazła się (obok zachodniej Europy) także Polska po 966 r...

Historia globalizacji

Historia globalizacji Dociekliwi badacze historii gospodarczej odnajdują korzenie globalizacji w odległych wiekach, w ktrych nastąpił rozwj długodystansowego transportu i rozszerzyły się możliwości komunikowania miedzy ludźmi. Szczeglne znaczenie przypisuje się o...

To be or to have - modern attitudes towards life

To be or to have - modern attitudes towards life In today's world we can distinguish two kinds of attitudes towards life. One of the attitudes is followed by people who want to have property and the second one by people who want to be. A lot of people take part in a real rat race. They are focused on material goods and want to...

Kultura jako wyrżnik człowieka

Kultura jako wyrżnik człowieka KULTURA JAKO WYRŻNIK CZŁOWIEKA KULTURA, CZYM JEST A CZYM NIE JEST Zaczynając swoje rozważania na temat tego czy kultura jest wyrżnikiem człowieka należy się najpierw zastanowić, czym ona jest i co oznacza ten termi...

Finanse międzynarodowe (ściąga)

Finanse międzynarodowe (ściąga) FINANSE MIĘDZYNARODOWE- proces gromadzenia i wydatkowania zasobw finansowych pomiędzy rżnymi krajami. Są one określone przez podmioty działające w ramach finansw. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY – zasady dotyczące kursu walutowego...

Premierzy w Polsce

Premierzy w Polsce PREMIERZY W POLSCE PREMIERZY II RZECZPOSPOLITEJ 1. Jędrzej Moraczewski 17.11.1918 – 16.01.1919 2. Ignacy Jan Paderewski 16.01.1919 – 09.12.1919 3. Leopold Skulski 13.12.1919 – 09.06.1920 4. Władysław Grabski 23.06.1920 – 24.07.1920 5. Wincenty Witos ...

Nowy Ład międzynarodowy

Nowy Ład międzynarodowy 1. Bilans I Wojny Światowej - I wojna światowa nie przyniosła rozwiązania problemw - skapitulowane Niemcy nie uznają się za pokonane - załamanie się starego porządku w Europie Środkowej i Wschodniej (rozpad monarchii austro - węgiersk...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry