• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Komunika...

Nawigacja

Komunikacja werbalna i niewerbalna.Komunikacja werbalna i niewerbalna.
Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazw. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak:

Akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!).

Stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności).

Zawartość (treść) wypowiedzi; jest uzależniona od władzy oraz związkw międzyludzkich, uzależnionych od przyjętego systemu kulturowego.Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie. Sprowadza się ona do tego, iż przekazując komunikaty używamy słw. Rozmawiając z drugą osobą – używamy słw. Czytając książkę – odbieramy komunikaty autora przekazane nam za pomocą słw. Pisząc list lub wypracowanie przekazujemy komunikaty za pomocą słw. Biorąc pod uwagę kierunek przesyłanych komunikatw, rozrżniamy komunikację pionową i poziomą.Komunikacja pionowa dotyczy najczęściej komunikatw formalnych przepływających pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w celu osiągania założonych celw, przekazania informacji i poleceń, a także zasygnalizowania spraw wymagających szczeglnej uwagi lub rozwiązania problemu. Mwimy wwczas o komunikacji skierowanej ku dołowi. Możemy mieć rwnież z odwrotnym kierunkiem komunikacji pionowej – skierowanej ku grze. Ma to miejsce, gdy podwładni informują przełożonych o swoich osiągnięciach, stopniu wykonanych zadań, występujących w pracy problemach itp. Przełożeni są zainteresowani tym kierunkiem komunikacji, ponieważ ułatwia im kierowanie i czuwanie nad rozwojem prowadzonej działalności. W warunkach szkolnych mamy do czynienia z tym rodzajem komunikacji pionowej, kiedy uczeń zwraca się do nauczyciela, dyrekcji lub innych pracownikw szkoły.Z komunikacją poziomą mamy do czynienia wwczas, gdy przebiega ona między członkami tej samej grupy lub pracownikami pełniącymi funkcje na tym samym poziomie. Komunikacja ta może mieć charakter formalny jak i nieformalny. Aby wszystkie wymienione powyżej rodzaje komunikacji werbalnej przyniosły zamierzony skutek, osoby komunikujące się muszą się wykazać następującymi umiejętnościami: mwienia, czytania, słuchania, przekonywania.Arabskie przysłowie mwi: Człowiek ma tylko jedne usta, ale dwoje uszu. Dopełniając to przysłowie można powiedzieć, że człowiek nie ma dwoje uszu, a czworo i mwi czterema językami. Wyjaśnić to można w ten sposb, że w każdym wypowiadanym komunikacie możemy wyrżnić cztery płaszczyzny komunikacji:Płaszczyznę rzeczową(formalną), poprzez ktrą przekazujemy pewne informacje w sposb oczywisty, formalny.

Płaszczyznę autoportretu(autoprezentacji), poprzez ktrą informujemy, w jakim jesteśmy nastroju, gdy wypowiadamy, nadajemy komunikat.

Płaszczyznę wzajemnych relacji, ktra informuje o stosunku do rozmwcy(lub otoczenia).

Płaszczyznę apelu, w ktrym jest zawarte nasze życzenie do odbiorcy.Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazw.


Przykadowe prace

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC GLOBALIZACJI Pod koniec ubiegłego stulecia Peter Drucker (1988) nazwał zarządzanie nową społeczną technologią zachodu i przypisał jej znaczenie podstawowego czynnika rozwoju, zwłaszcza tych krajw, ktrym udało ...

Isaac Newton.

Isaac Newton. Newton Isaac Sir (1643-1727), fizyk, matematyk, filozof i astronom angielski. Profesor fizyki i matematyki uniwersytetu w Cambridge 1669-1701, członek Royal Society od 1672 i jego prezes od 1703, członek paryskiej AN od 1699. W 1705 otrzymał tytuł szlachecki. W 1687 opublikował prac...

Ariostyzm - skłonność do urozmaiconych i bogatych fabuł przesyconych fabułą i groteską. Wielką rolę w narracji ogrywa ironia.

Ariostyzm - skłonność do urozmaiconych i bogatych fabuł przesyconych fabułą i groteską. Wielką rolę w narracji ogrywa ironia. Słowacki nie wierzy w bezkonfliktową idyllę czasw mitycznych. Pod słomianą strzechą ubogiej wdowy rosną dwie crki, dobr...

Biblioteka Załuskich

Biblioteka Załuskich Kultura oświecenia w służbie narodu Edukacja Edukacja w Polsce wymagała wielu zmian. Szkoły uczyły rzeczy zbędnych, nieprzydatnych w życiu. Kształtowały także u swoich wychowankw fanatyzm religijny, niechęć do obcych, konserwa...

Bohaterowie szekspirowscy w obliczu śmierci. Scharakteryzuj ich postawy odwołując się do wybranych tragedii - konspekt.

Bohaterowie szekspirowscy w obliczu śmierci. Scharakteryzuj ich postawy odwołując się do wybranych tragedii - konspekt. Imię i nazwisko: Paulina Piątek Temat: Bohaterowie szekspirowscy w obliczu śmierci. Scharakteryzuj ich postawy odwołując się do wybranych tragedii. ...

Historia architektury od XVII wieku do roku 1945

Historia architektury od XVII wieku do roku 1945 OKRES ODRODZENIA W dziedzinie architektury okres odrodzenia charakteryzuje nawrt do wzorw klasycznych. Po okresie gotyckim w Italii rozwinął się nowy kierunek twrczego nawiązywania do tradycji antycznych. Nowa, piękna forma powstała w wyniku wsp...

Makroekonomia

Makroekonomia 1. Jaki jest pogląd prof. Pietrzaka na wejście Polski do strefy euro? Poglądy prof. Pietrzaka włączenie Polski do strefy euro mwią , że będzie to znacznie trudniejszy sposb niż wejście do Unii Europejskiej. Profesor Pietrzak nie popiera tzw. zaklinania ...

Hemofilia jako choroba genetyczna

Hemofilia jako choroba genetyczna Przyczyny Skłonność do krwawień, cechująca hemofilię jest następstwem anomalii w wytwarzaniu czynnika krzepnięcia VIII lub IX. Te czynniki o budowie białka krążą we krwi i zostają aktywowane w razie krwawienia, biorąc u...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry