• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Koncentr...

Nawigacja

KoncentracjaKoncentracja
Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, ktremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśrd zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie koncentracji można wyrżnić: koncern, holding trust i fuzje.

Koncern-tworzony jest na podstawie formuły koncentracji. Jest to zrzeszenie przedsiębiorstw zachowujących swą osobowość prawną, lecz rezygnujących z rzeczywistej samodzielności gospodarczej na rzecz wsplnego kierownictwa, chociaż niekiedy ich samodzielność może mieć charakter czysto formalny. Właścicielem firm należących do koncernu jest pojedynczy finansista , a część grupa finansistw zależnie od rodzaju i sposobu powiązań zrzeszonych firm rozrżnia się koncerny:

-pionowe-łączą firmy według następujących po sobie technologicznie powiązanych etapw produkcji lub ogniw obrotu towarowego

-poziome-obejmuje firmy tej samej dziedziny produkcji lub dziedzin pokrewnych.

Holding-forma centralizacji dyspozycji gospodarczej tworzona w formie wykupywanie przez jedną wielką firmę lub przez bank takiej liczby akcji rżnych innych przedsiębiorstw aby zapewnić sobie kontrolę nad nimi.

Rozrżnia się holding:

-czysty-zgrupowanie prowadzące działalności holdingowe nie ma formalnie własnych przedsiębiorstw dyspozycji pakietami kontrolnymi akcji innych firm, ktre są oficjalnie samodzielne pod względem prawnym i gospodarczym

-przemysłowy-jest rzeczywistym właścicielem wielu form i kieruje bezpośrednio ich działalnością, ponad to kontroluje inne firmy.

Trust-grupuje firmy, ktre tracą swą niezależność gospodarczą i odrębność prawną. Zrzeszone przedsiębiorstwa tracą samodzielność przechodzą pod wsplny zarząd – centralna rada wykonawcza i w pełni realizują politykę gospodarczą tej rady.

Fuzja-najsilniejsza forma związkw firm. Po połączeniu firmy dotychczas samodzielne tracą niezależność gospodarczą i prawną. Możliwe jest połączenie na zasadzie pionowej lub poziomej. Fuzja może prowadzić do powstania w miejsce dotychczas wyodrębnionych przedsiębiorstw nowego przedsiębiorstwa o nowej nazwie. Może rwnież nastąpić wchłoniecie przedsiębiorstw przez jedno i wtedy wszystkie one występują pod na zwą przedsiębiorstwa, ktre wchłonęło pozostałe.


Przykadowe prace

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski Syzyfowe prace.

To wyjątkowo trafny tytuł - Stefan Żeromski Syzyfowe prace. Syzyfowe prace były jedną z pierwszych powieści Stefana Żeromskiego. Początkowo książka miała mieć tytuł Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. Jakie były tego powody? Dlaczego pisarz to zrobił? ...

Pablo picasso - "Guernica"

Pablo picasso - "Guernica" Guernica została namalowana przez Pablo Picasso w 1937roku. Jest to obraz kubistyczny. Przedstawia okrucieństwa wojny i podział świata. Obraz charakteryzuje się brakiem kolorw. Celem tego zamierzonego efektu jest osiągnięcie jak największej siły dramaty...

Usa – Europa. Nowy wymiar stosunkw transatlantyckich po 11 września i wojnie w Iraku.

Usa – Europa. Nowy wymiar stosunkw transatlantyckich po 11 września i wojnie w Iraku. Po 11 września 2001 roku Świat wszedł w XXI wiek przez bramę ognia –– to efektowne zdanie sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana (rwnocześnie laureata pokojowej Nagrody Nobla w 2001 r.) na opis...

Słowa Ojca Świętego.

Słowa Ojca Świętego. Słowa Ojca Świętego zawierają dużą dozę mądrości. Jest ona uniwersalna, twierdzenia papieża byłyby prawdziwe kilkaset lat temu, są też prawdziwe dzisiaj. Aby je jednak zrozumieć, trzeba być człowiekiem dojrzał...

Kolonizacja Ameryki Płnocnej

Kolonizacja Ameryki Płnocnej Odkrycie Ameryki Ameryka została odkryta przez Europejczykw dzięki poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. Dokonanie tego dzieła przypadło w udziale Krzysztofowi Kolumbowi, żeglarzowi pochodzącemu z Genui. Chęć dotarcia drogą morską do Indii s...

Ekonomia

Ekonomia Negocjacja - łagodna konfrontacja - to skomplikowany element gry rynkowej i sposb dzięki, ktremu co najmniej 2 osoby uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie konfliktu interesw, jak i je dzieli. Negocjacje nie są ani wspłpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolno&...

Znaczenie usługi DNS, WINS i ich konfiguracja.

Znaczenie usługi DNS, WINS i ich konfiguracja. Usługa WINS (Windows Internet Name Service) jest dynamicznym schematem adresowania opartym na nazwach hostw, używanym w sieci Microsoft obsługującej operacje sieci NetBIOS. Jest ona zintegrowana z NDS przez Microsoft DNS Server i w ten sposb umożliwa ...

Adam Mickiewicz- Stepy akermańskie

Adam Mickiewicz- Stepy akermańskie Tekst dotyczy opisu krajobrazu romantycznego- stepu- wyrażenia tęsknoty. Występuje psychozacja przyrody, aby opowiedzieć o uczuciach podmiotu. Podmiotem lirycznym jest ktoś, kto widzi opisywany krajobraz, romantyk, podrżnik, artysta. Jest to sonet- ma śc...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry