• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Koncepcj...

Nawigacja

Koncepcja Just in time.Koncepcja Just in time.
Obecnie obserwuje się wyrwnany poziom wartości użytkowej towarw wyniku czego zrżnicowanie asortymentu lub ceny jest niewystarczającym narzędziem strategii rynkowej. Poszukiwania nowych możliwości podwyższenia efektywności działania, w celu zachowania bądź umocnienia zdobytej już pozycji rynkowej skoncentrowano się na elemencie czasu. Zmieniła się jednak radykalna zmiana w podejściu do tego czynnika. Wcześniej skracano czas trwania procesu produkcyjnego czy czas dostawy, teraz jest to manipulacja samym czasem np. koncepcja Just-in-time.Just-in-time – w skrcie JIT, ang. "dokładnie na czas". System zarządzania produkcją, ktrego istotą jest sprowadzanie części składowych dokładnie w momencie, kiedy mogą być użyte do produkcji. W rezultacie uzyskuje się oszczędności, wynikające z ograniczenia nadprodukcji, zapasw i kosztw magazynowania. System wymaga od pracownikw umiejętności planowania oraz elastyczności myślenia i błyskawicznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Od dostawcy wymaga się, by jego produkty odpowiadały wymaganym przez klienta specyfikacjom, były dostarczone w ściśle określonym czasie, były dostarczane w ściśle określonej ilości.

JIT wymaga ścisłej dyscypliny oraz wysokiej sprawności i niezawodności całego systemu logistycznego ( zaopatrzenie –produkcja -dystrybucja-serwis)Podstawowe znaczenie w tym systemie mają takie elementy jak:

- wysoka jakość części, podzespołw i wyrobw gotowych,

- sprawna organizacja systemu informacyjnego,

- kwalifikacje i motywacja pracownikw,

- niezawodny system transportowy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a jego kooperantami,

- gwarantowanie przez dostawcw wysokiej jakości i terminowości dostawJust-in-time miało swoje początki w Stanach Zjednoczonych. Według tej zasady starał się działać Henry Ford. Rozwijając swoje zakłady organizował w ten sposb produkcję, ze przypływająca barkami ruda była w ciągu dnia przerabiana na stal w jednej z jego stalowni, a następnie przetwarzana na części i montowana w samochd w ciągu kilku dni od przybycia do zakładu w Minnesocie. System Just-in-time został doprowadzony do perfekcji przez zakłady Toyoty w latach 50 i 60. Amerykanie zaczęli prowadzić badania nad źrdłami sukcesu Japończykw ponieważ ich samochody były konkurencyjne cenowo i jakościowo i zalały rynek USA. W wyniku badań dowiedzieli się, że amerykańscy producenci samochodw utrzymują zapasy produkcji w toku o pięć razy większe na każdy wytwarzany samochd niż ma to miejsce w Japonii. Wyniki badań były tak zachęcające, ze w 1987 r. 25% przedsiębiorstw amerykańskich zastosowało zasady Just-in-time. Tendencja ma charakter rosnący.Podstawową cechą tego rodzaju systemw produkcji, jest eliminacja zapasw oraz ograniczenie przemieszczania się materiałw ( surowcw, części, płfabrykatw oraz gotowych produktw) do sytuacji, w ktrych występuje na nie zapotrzebowanie. Oznacza, to odwrcenie tradycyjnego podejścia, w ktrym najpierw producent stara się wytworzyć dużą serię wyrobw po jak najniższych kosztach a następnie poszukuje nabywcy. W systemach JIT produkcja zainicjowana jest pojawieniem się popytu. Dąży się do zminimalizowania wielkości zapasw. W podejściu tym uważa się, ze zapasy mogą pomc w ukryciu nieskuteczności organizacyjnej przedsiębiorstwa. Charakterystyczna dla filozofii JIT jest idea kaizen- wprowadzania coraz nowych rozwiązań, mających zoptymalizować cały system. Zasady produkcji są ukierunkowane na eliminacje wymienionych siedmiu przyczyn strat. Brak zapasw wymusza utrzymanie sprzętu w idealnym stanie, dokonuje się prewencyjnych napraw i wielu przeglądw. Pracownicy , ktrzy obsługują maszyny są zmuszani do wielofunkcyjności, ciągłego doskonalenia się i podnoszenia swoich umiejętności oraz otwartego myślenia. Wyrżniającą cechą sytemu jest bardzo wysoki poziom wspłpracy i jedności zespołu. W pewnym sensie system kanban stanowi pewną filozofię pracy.Korzyściami ze stosowania JIT jest:

- eliminacja zapasw magazynowych surowcw, płwyrobw

- zmniejszenie liczby magazynw wyrobw gotowych,

- zwiększenie liczby dostaw,

- zapewnienie jakości w przypadku produktw łatwo psujących się czy narażonych na niekorzystne procesy podczas magazynowania.System logistyczny just in time

On time and in time

On time = punctual, not late, sth happens at the time witch was planned;

Opposite of on time is late

Be on time. Don’t late.

In time = soon enough

Opposite = too late

Just in time = almost too lateTakie sterowanie materiałw I informacji, aby nie tworzyć zapasw w poszczeglnych fazach produkcji.


Przykadowe prace

Zagadnienia - gramatyka

Zagadnienia - gramatyka 5. ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA Zdrobnieniami okreslamy z wyrazy nacehcowane emocjonalnie, budzące w odbiorcy pozytywne skoarzenia np. kotek, kiciuś, koteczek Zgrubienie to wyrazy z reguły nacehcowane emocjonalnie ujemnie np. kocur, kocisko W języku polskim mamy rwnież...

Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka .

Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka . - ...Żyli długo i szczęśliwie – zakończyłem czytanie A teraz już śpi – powiedziałem. - Leszek!? – zaw...

Życiorys Ojca Świętego Jana Pawła II

Życiorys Ojca Świętego Jana Pawła II Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Tam też, w urzędzie parafialnym w liber natorum (volumem 4, strona 549 po numerem 671) jest ten fakt odnotowany: "Karol Jzef Wojtyła syn Karola i Emilii Kaczorowskiej został urodzony 18 maja 1920r...

Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV i XV wieku.

Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV i XV wieku. Kryzys papiestwa i niepokoje religijne w XIV i XVw.konflikt cesarstwa z papiestwem za panowania Fryderyka Barbarossy i papierza Innocentego III rozpoczął się w 1308-1378niewolą awilońską. Gdy doszło do kryzysu kościoła w XIV i X...

Energia geotermalna

Energia geotermalna Energia geotermalna - energia wnętrza Ziemi - czyli naturalne ciepło wnętrza naszej planety zgromadzone w skalach i wypełniających je wodach. Jest to stosunkowo młoda metoda pozyskiwania energii gdyż, po raz pierwszy energie geotermalna zastosowano do produkcji elektryczno&...

Streszczenie - Eragon - streszczenie z punktu widzenia Saphiry

Streszczenie - Eragon - streszczenie z punktu widzenia Saphiry Saphira to smoczyca. Wyklua si na pocztku zimy w sypialni Eragona. Aby nikt nie do- wiedzia si o jej istnieniu chopak zbudowa jej chatk na drzewie, gdzie codziennie j odwiedza. Odkryli, e mog rozmawia ze sob w mylach i porozumiewa si za pomoc prze...

Renesans - ściąga

Renesans - ściąga 1. RENESANS – (połowa XIV – koniec XVI) inaczej: odrodzenie. Określa się nim epokę w dziejach kultury europejskiej; czasy burzliwego rozwoju sztuki, nauki, odkryć geograficznych, a także kultu starożytności, ktrej dzieła są niedościg...

Rżne rodzaje bezdomności w powieści Ludzie Bezdomni Stefana Żeromskiego.

Rżne rodzaje bezdomności w powieści Ludzie Bezdomni Stefana Żeromskiego. Powieść Stefana Żeromskiego Ludzie Bezdomni jest dziełem epickim należącym do gatunku powieści. Dokładniej jest to powieść modernistyczna. Powstała w schyłku XIX w. Można ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry