• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Koncepcj...

Nawigacja

Koncepcja rozwoju psychospolecznego wg. Erika EriksonaKoncepcja rozwoju psychospolecznego wg. Erika Eriksona


KONCEPCJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO

ERIKA ERIKSONA

• Rozwj wynika z interakcji między wewnętrznymi instynktami a zewnętrznymi kulturowymi i społecznymi wymaganiami.

• Jednostka musi w czasie swego życia pomyślnie rozwiązać osiem kryzysw czy dylematw, wynikających z nowych zadań stawianych przez otoczenie.Etap I . Wiek niemowlęcy (0 – 1 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY PODSTAWOWA UFNOŚĆ

A NIEUFNOŚĆ

CEL

ROZWOJU. ZADANIE OSIĄGNIĘCIE

ZAUFANIA DO OPIEKUNA

GŁWNA

CNOTA NADZIEJA

CENTRALNY PROCES WZAJEMNOŚĆ I WYMIANA

ZNACZĄCE RELACJE PODSTAWOWY OPIEKUN

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE DOSTAWAĆ

ODDAWAĆ

ZAGROŻENIE RODZICE

Etap II . Dzieciństwo (2 – 3 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY AUTONOMIA

A WSTYD I ZWĄTPIENIE

CEL ROZWOJU.

ZADANIE OSIĄGNIĘCIE SAMOKONTROLI

I POCZUCIA WŁASNEJ ODRĘBNOŚCI.

GŁWNA CNOTA WOLA

ZNACZĄCE RELACJE RODZICE

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE ZATRZYMAĆ

POZBYĆ SIĘ

CENTRALNY PROCES ULEGANIE

ZAGROŻENIE TRENING CZYSTOŚCIEtap III . Wiek zabawy (4 – 5 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY INICJATYWA

A POCZUCIE WINY

CEL ROZWOJU UKSZTAŁTOWANIE ORIENTACJI NA CELE I INICJATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU

GŁWNA

CNOTA ZDECYDOWANIE /PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ/

CENTRALNY PROCES IDENTYFIKACJAZNACZĄCE RELACJE ŚCISŁA RODZINA

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE NAŚLADOWAĆ

UDAWAĆ

ZAGROŻENIE MASS MEDIA

Etap IV . Wiek szkolny (6– 12 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY PRODUKTYWNOŚĆ

A POCZUCIE NIŻSZOŚCI

CEL ROZWOJU OSIĄGNIĘCIE POCZUCIA WŁASNEJ KOMPETENCJI

GŁWNA CNOTA KOMPETENCJA

CENTRALNY PROCES EDUKACJA. PRZYSWOJENIE UMIEJĘTNOŚCI I NORM WRAZ Z UMIEJĘTNOŚCIAMI SZKOLNYMI I SPOSOBAMI UŻYCIA NARZĘDZI

ZNACZĄCE RELACJE SĄSIEDZTWO

SZKOŁA

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE DOKONYWAĆ

WSPŁDZIAŁAĆ

ZAGROŻENIE WYCHOWANIE SEKSUALNE

Etap V . Wiek adolescencji (13 – 18 r. ż.) (19 – 22 r.ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY TOŻSAMOŚĆ GRUPOWA

A ALIENACJA

____________________________

TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNA A NIEPEWNOŚĆ (DYFUZJA) ROLI

CEL ROZWOJU OSIĄGNIĘCIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE KIM JESTEM I KIM MOGĘ BYĆ

GŁWNA CNOTA WIERNOŚĆ SOBIE

CENTRALNY PROCES NACISK RWIEŚNIKW

ZNACZĄCE RELACJE GRUPA RWIEŚNIKW

MODEL PRZYWDZTWA

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE BYĆ SOBĄ /LUB NIE/

OTWIERAĆ SIĘ

ZAGROŻENIE ALKOHOLIZM MŁODZIEŃCZYStany (statusy) tożsamości wg Jamesa Marcii (1987).

Statusy ocenia się za pomocą dwch wymiarw: podejmowania poszukiwań, stawiania pytań (P); zaangażowania, podejmowania rl (Z).

STRUKTURA TOŻSAMOŚCI P Z

I osiągnięcie + +

II moratorium + -

III zamknięcie - +

IV rozpad - -1. Stadium rozproszenia tożsamości (rozpadu) (zagubienia).

2. Stadium tożsamościowego moratorium.

3. Stadium tożsamości tymczasowej (zamknięcie) – (tożsamość przejęta).

4. Stadium osiągniętej tożsamości.

KOLEJNOŚĆ STADIW JEST DOWOLNA. By osiągnąć tożsamość musi być moratorium.Etap VI . Wczesna dorosłość (23 – 34 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY INTYMNOŚĆ A IZOLACJA

CEL

ROZWOJU OSIĄGNIĘCIE ZDOLNOŚCI DO MIŁOŚCI BEZ UTRATY POCZUCIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

GŁWNA

CNOTA MIŁOŚĆ

CENTRALNY PROCES WZAJEMNOŚĆ MIĘDZY RWIEŚNIKAMI, WZORCE WSPŁPRACY I WSPŁZAWODNICTWA.

ZNACZĄCE RELACJE PARTNERSTWO W PRZYJAŹNI,

W ZWIĄZKACH SEKSUALNYCH, WE WSPŁZAWODNICTWIE I WE WSPŁPRACY

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE ZATRACAĆ SIĘ I ODNAJDYWAĆ W INNYM

ZAGROŻENIE ROZWD

Etap VII . Średnia dorosłość (35 - 60 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY KREATYWNOŚĆ A ZAINTERESOWANIE SOBĄ I STAGNACJA

CEL ROZWOJU POTRZEBA OPIEKOWANIA SIĘ I TROSKA O LOS MŁODSZYCH GENERACJI

GŁWNA CNOTA OPIEKUŃCZOŚĆ

CENTRALNY PROCES DOPASOWANIE OSOBA – ŚRODOWISKO I TWRCZOŚĆ

ZNACZĄCE RELACJE PODZIAŁ PRACY, WSPŁGOSPODARZENIE

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE TWORZYĆ, OPIEKOWAĆ SIĘ

ZAGROŻENIE STARZEJĄCY SIĘ RODZICE

Etap VIII . Pźna dorosłość (pow. 65 r. ż.)

KRYZYS

PSYCHOSPOŁECZNY INTEGRALNOŚĆ EGO /samoakceptacja/

A DESPERACJA I ROZPACZ

CEL ROZWOJU OSIĄGNIĘCIE MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ W WYNIKU POZYTYWNEGO BILANSU ŻYCIA

GŁWNA CNOTA MĄDROŚĆ

CENTRALNY PROCES INTROSPEKCJA. INTEGRACJA.

ZNACZĄCE RELACJE LUDZKOŚĆ, CZŁOWIEK

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE BYĆ, STANĄĆ NAPRZECIW ŚMIERCI.

ZAGROŻENIE KRUCHA STAROŚĆ A OPIEKA OTOCZENIAPrzykadowe prace

II Wojna Światowa.

II Wojna Światowa. Westerplatte- obrona Westerplatte stała się symbolem silnego polskiego oporu w pierwszych dniach wojny. Licząca 182 żołnierzy polska placwka wartownicza w Gdańsku przez 7 dni wytrzymywała ogień dział niemieckiego pancernika Schleswig- Holstein i odpierała...

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce Społeczne organizacje masowe zrzeszające na zasadach dobrowolności pracownikw najemnych wg zawodw, dziedzin produkcji lub regionu w celu obrony ich wsplnych interesw ekon. i społ., a także prowadzenia działalności oświatowej, kult. i wychowawczej; dobrowo...

Streszczenie - Przygoda Bilba

Streszczenie - Przygoda Bilba Cała Mroczna Puszcza była gęsta i zatopiona w ciemnościach, jednak zakątek przed Bilbem Bagginsem wydawał się zdecydowanie mroczniejszy i czarniejszy niż pozostała część lasu. Gdy hobbit zbliżył się do tej ciemnej jak smo&#...

Sprawozdanie finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Sprawozdanie finansowe w przedsiębiorstwie bankowym Bardzo trudno byłoby wyobrazić sobie w chwili obecnej funkcjonowanie rynku finansowego bez bankw, ktre w naszym kraju stanowią istotne ogniwo systemu finansowego. Bankowość komercyjna odgrywa istotną rolę w rozwoju rynku finansowego. Ba...

Przedstaw problem terroryzmu w wspłczesnym świecie.

Przedstaw problem terroryzmu w wspłczesnym świecie. Terroryzm polega na użyciu przemocy (lub przynajmniej groźbie użycia przemocy) po to, aby wymusić realizację ważnych dla terrorystw celw, ktrych ich zdaniem nie da się osiągnąć na drodze politycznej. Metodą dz...

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności i dokonania oceny stanu zdrowia. Świadczenia te na terem RP są powszechne i obowiązkowe oraz g...

Charakterystyka Adama Cisowskiego

Charakterystyka Adama Cisowskiego Głwnym bohaterem Powieści K. Makuszyńskiego pt. "Szatan z sidmej klasy" był Adam Cisowski - tytułowy "szatan". Adaś miał 17 lat i uczęszczał do 7 klasy warszawskiego gimnazjum. Miał 4 rodzeństwa, jego ojciec był lekarzem, a mat...

Recenzja ,,Zemsta" A. Fredry (przedstawienie i ogł)

Recenzja ,,Zemsta" A. Fredry (przedstawienie i ogł) Zemsta, Recenzja Zemsta, sztuka autorstwa A. Fredry jest mistrzostwem komedii. Utwr ten został napisany w 1834r. i od tego czasu nabawił się już wielu ekranizacji. Ja mam zamiar omwić wersje z 1972 reżyserii J. Swiderskiego. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry