• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Konceptua...

Nawigacja

KonceptualizmKonceptualizm
KONCEPTUALIZMKonceptualizm (sztuka konceptualna, sztuka pojęciowa) według Słownika terminologicznego sztuk pięknych PWN jest to typ działania sprawdzony do przekazu koncepcji myślowej drogą komunikatu słownego, wykresu, rysunku technicznego, fotografii, czy też tekstw dotyczącej samej sztuki, haseł parafrazujące potoczne zdania wymieniane między ludźmi lub notatek o rozmaitych treściach. Konceptualizm zatem odnosi się do tych form działalności artystycznych, ktre rozwinęły się w wyniku refleksji nad ontologicznym statusem dzieła sztuki.

Pierwsze pomysły zwiastujące konceptualizm miały miejsce od 1966 roku. Za początek tego kierunku uważa się wystąpienie artystw na wystawie w Nowym Jorku w 1969 roku. Terminem peinture conceptuelle posłużył się już G. Apollinaire w odniesieniu do kubizmu, aby podkreślić znaczenie czynnika intelektualnego w malarstwie kubistw, ale za ojca sztuki konceptualnej uważany jest powszechnie Marcel Duchamp, autor koncepcji Ready –made z 1913 r., postulujący powrt malarstwa na służbę rozumu. Określenie sztuka konceptualna, użyte po raz pierwszy przez Kienholza, zostało sprecyzowane przez Lewitta w dwch artykułach (1967 i 1969). Z jego wywodw wynikało, że idea czy koncepcja ma większą wagę niż materialna realizacja dzieła i że sam proceder (notatki, szkice, makiety, dialogi) jest często ważniejszy niż ukończona praca. Bezpośrednią zapowiedzią sztuki konceptualnej był artykuł Henry’ego A. Flynta Concept Art (1961). Nazwa jednakże pochodzi od tytułu artykułu Sola LeWitta (czołowego przedstawiciela minimalizmu) Paragraphs on Conceptual Art ( Paragrafy na temat sztuki konceptualnej) opublikowanego w 1967 r. w Artfotum.

Z typowymi dla konceptualizmu zamierzeniami można się było zetknąć w akcjach Yvesa Klaina i w sztuce biednej. Jeden z przedstawicieli konceptualizmu, Japończyk On Kawara, zawiadamiał codziennie przyjacił, drogą pocztową, o ktrej godzinie obudził się. Holender Jan Dibbets wykonywał fotografie smugi światła i jej wędrwki po podłodze. Amerykanin Joseph Kosuth (teoretyk kierunku) wykonał zestawienie o charakterze swoistej informacji: krzesło, fotografię krzesła i encyklopedyczne określenie tego sprzętu, a na innej wystawie zgromadził podręczniki reprezentujące kilka dziedzin specjalistycznej wiedzy. Alain Jacquet zaprojektował niekończący się trykot ze sznurka, a Jerzy Rosołowicz wystawił projekt Krematorium kolumny stalagnatowej mającej być pomnikiem tysiąclecia. Była to piramida z wmontowanym urządzeniem przepuszczającym przez węglan wapnia dolewaną z gry wodę. W ten sposb u dołu narastał sztuczny stalagmit z szybkością 1 mm na rok. Po upływie tysiąca lat należało piramidę rozebrać, by odsłonić kolumnę-pomnik.


Przykadowe prace

Omijać szerokim łukiem (salonik państwa Verdurin)

Omijać szerokim łukiem (salonik państwa Verdurin) Niedawno doszły mnie słuchy o istnieniu pewnej paczki, ktra zwykła się spotykać w domu państwa Verdurin. Niektrzy mwią, iż jest to elitarny klub, do ktrego wstąpić mają szansę naprawdę nieliczni(j...

Wiersz portugalskiego poety w wersji angielskiej i portugalskiej

Wiersz portugalskiego poety w wersji angielskiej i portugalskiej Fernando Pessoa THE CASTLES Europe is lying propped upon her elbows: From East to West she lies, starting Out, reminiscent, - Greek eyes from the shelter Of romantic hair. Behind her back the left elbow is cast; The right has the angle pla...

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna

Teoria wychowania-pedagogika personalistyczna PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA PERSONALIZM – (osobisty; persona – osoba) – kierunek rozważań wokł pojęć osoby, rozważań o naturze poznawczej. W centrum wartości dobro i rozwj osoby, jako nadrzędna zasada, ktr...

Podmiot liryczny wobec Boga, człowieka i ojczyzny w utworach Karpińskiego.

Podmiot liryczny wobec Boga, człowieka i ojczyzny w utworach Karpińskiego. W europejskim oświeceniu pojawia się nowy prąd literacki – sentymentalizm. Za jego twrcę i wybitnego przedstawiciela uważa się J.J. Rousseau. W Polsce tak jak w Europie pojawia się sentymentalizm. Kolebk...

Grafoskop, projektoskop, rzutnik pisma

Grafoskop, projektoskop, rzutnik pisma GRAFOSKOP Działa prawie tak samo jak rzutnik do przezroczy. Posiada bardzo silną lampę dzięki ktrej można z niego korzystać nawet w świetle dziennym. Umożliwia projekcję pisma rysunkw wykonywanych odręcznie na ekran, ktry w tym wy...

Znaczenie opakowań w reklamie.

Znaczenie opakowań w reklamie. Każdy z nas codziennie chodząc do sklepu na pewno nie zastanawiał się czym tak na prawdę jest opakowanie ja ono oddziaływuje na konsumenta. Dawniej panował stereotyp, iż opakowanie ma służyć jedynie ochronie przed czynnikami zewnętrzn...

Zaścianek szlachecki w Panu Tadeuszu

Zaścianek szlachecki w Panu Tadeuszu Zaścianek szlachecki w Panu Tadeuszu Maciek nad Maćkami – zamyślony starzec z białą głową pełną tajemnic, wspierający mieszkańcw wsi swoją mądrością; Bartek Prusak – doświadczony i rozs...

Budowa komrki i funkcje jej elementw

Budowa komrki i funkcje jej elementw KOMRKA to podstawowy element każdego organizmu, zdolny do oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość i kształt komrek są rżne. Każda komrka jest zbudowana z 2 składnikw - ściany komrkowej i protoplastu. Protopla...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry