• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Konflikt ...

Nawigacja

Konflikt pokoleń w literaturze polskiejKonflikt pokoleń w literaturze polskiej
I Literatura podmiotu:1. Asnyk A., Do młodych [ w:] Poezja polska: od średniowiecza do wspłczesności, Wybr: A. Rajca, J. Polanicki, Wyd. Sara, Warszawa, 2001

2. Mickiewicz A., Oda do młodości [ w:] Poezja polska: od średniowiecza do wspłczesności, Wybr: A. Rajca, J. Polanicki, Wyd. Sara, Warszawa, 2001

3. Mrożek S., Tango, Noir sur Blanc, Warszawa, 2002

4. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krakw, 1972II Literatura przedmiotu:1. Nyczek T., Tańcząc tango, Noir sur Blanc, Warszawa, 2002

2. Waiss T., Moralność pani Dulskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krakw, 1972

III Ramowy plan wypowiedzi:Teza:

• Konflikt pokoleń przyczyną sporw rodzinnych i światopoglądowych.Argumenty:

1. Konflikty pokoleń w rodzinie:

• Konflikt Artura z rodziną o tradycje i powrt do dawnych zasad oraz norm etycznych w Tangu Sławomira Mrożka.

• Małżeństwo Zbyszka z Hanką wyrazem buntu w książce Gabrieli Zapolskiej pt. Moralność pani Dulskiej .

2. Konflikty pokoleń literackich:

• Manifest literacki – definicja.

• Kontrast dwch światw: świata młodości i świata starości w Odzie do młodości Adama Mickiewicza (analiza i interpretacja).

• Do młodych Adama Asnyka jako manifest dwch epok (analiza i interpretacja) oraz prba załagodzenia konfliktu pomiędzy młodymi , a starymi .Wnioski:

• Młodzi buntownicy często ponoszą klęskę.

• Nieuchronność przemijania oraz towarzyszące temu procesowi tworzenie się nowych pokoleń rodzi spory i konflikty.


Przykadowe prace

Ciała Obce w Organizmie:W oku,W nosie,W uchu,W przełyku,W tchawicy,W skrze

Ciała Obce w Organizmie:W oku,W nosie,W uchu,W przełyku,W tchawicy,W skrze Ciała Obce w Organizmie W oku Nie wolno zaciskać powiek ani przecierać oka Należy odchylić najpierw grną , a pźniej dolną powiekę i sprbować delikatnie usunąć obce cia...

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmw, biogeografia

Wpływ klimatu na rozmieszczenie organizmw, biogeografia Klimat odgrywa znaczącą rolę w rozmieszczeniu i zrżnicowaniu organizmw zywych na ziemi. Głwne czynniki, mające wpływ na roślinność i zwierzęta to: - warunki klimatyczne: • temperatura • n...

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego Do sektora prywatnego należą: - spłdzielnie, będące własnością członkw tworzących organizację spłdzielczą - jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacj...

"Globalizacja"- Z.Bauman- recanzja ksiązki

"Globalizacja"- Z.Bauman- recanzja ksiązki Jakie słowo jest ostatnio najmodniejsze? Jakie słowo atakuje nas z prasy, radia i TV? Jakie słowo wyznacza nam kierunek dalszego rozwoju? Globalizacja. Słowo na czasie, ktre zmienia się w tajemnicze abrakadabra, zaklęcie otwierające bram...

Krlowie Elekcyjni na tronie Polski w XVII wieku

Krlowie Elekcyjni na tronie Polski w XVII wieku Krlowie elekcyjni na tronie Polski w XVII wieku Początki panowania Wazw w Polsce Elekcja Zygmunta Wazy przebiegała bardzo burzliwie. Został obrany na krla polskiego w 1587 r. za sprawą Jana Zamoyskiego i jego stronnikw. Jednocześnie czę...

Unia Europejska- wsplnota narodw, czy superpaństwo?

Unia Europejska- wsplnota narodw, czy superpaństwo? Terytorium Unii Europejskiej liczy sobie 4,325 mln km?, zamieszkuję ją 495 mln ludzi, w jej skład wchodzi 27 państw, w 2006 roku PKB całkowite wyniosło 13,3 bilionw $. Z roku na rok liczby te są coraz większe. Pojawiają się...

Demokracja ateńska

Demokracja ateńska Nasz ustrj polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas >>> Perykles zadanie (demokracja pośrednia). Istniało kilka przepisw i ograniczeń dotyczących władzy zgromadzenia, z wartym odnotowania...

Jaki człowieczy sens odnajdujemy w cierpieniu? Rozważania w związku z biblijnym Hiobem

Jaki człowieczy sens odnajdujemy w cierpieniu? Rozważania w związku z biblijnym Hiobem Księga Hioba należy do pism mądrościowych zawartych w Starym Testamencie, powstała V-III w. p.n.e. po niewoli babilońskiej. Głwny bohater żył w arabskiej krainie Hus. Był...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry