• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Konflikt ...

Nawigacja

Konflikt pokoleń w literaturze polskiejKonflikt pokoleń w literaturze polskiej
I Literatura podmiotu:1. Asnyk A., Do młodych [ w:] Poezja polska: od średniowiecza do wspłczesności, Wybr: A. Rajca, J. Polanicki, Wyd. Sara, Warszawa, 2001

2. Mickiewicz A., Oda do młodości [ w:] Poezja polska: od średniowiecza do wspłczesności, Wybr: A. Rajca, J. Polanicki, Wyd. Sara, Warszawa, 2001

3. Mrożek S., Tango, Noir sur Blanc, Warszawa, 2002

4. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krakw, 1972II Literatura przedmiotu:1. Nyczek T., Tańcząc tango, Noir sur Blanc, Warszawa, 2002

2. Waiss T., Moralność pani Dulskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Krakw, 1972

III Ramowy plan wypowiedzi:Teza:

• Konflikt pokoleń przyczyną sporw rodzinnych i światopoglądowych.Argumenty:

1. Konflikty pokoleń w rodzinie:

• Konflikt Artura z rodziną o tradycje i powrt do dawnych zasad oraz norm etycznych w Tangu Sławomira Mrożka.

• Małżeństwo Zbyszka z Hanką wyrazem buntu w książce Gabrieli Zapolskiej pt. Moralność pani Dulskiej .

2. Konflikty pokoleń literackich:

• Manifest literacki – definicja.

• Kontrast dwch światw: świata młodości i świata starości w Odzie do młodości Adama Mickiewicza (analiza i interpretacja).

• Do młodych Adama Asnyka jako manifest dwch epok (analiza i interpretacja) oraz prba załagodzenia konfliktu pomiędzy młodymi , a starymi .Wnioski:

• Młodzi buntownicy często ponoszą klęskę.

• Nieuchronność przemijania oraz towarzyszące temu procesowi tworzenie się nowych pokoleń rodzi spory i konflikty.


Przykadowe prace

Źrdła i konsekwencje antysemityzmu na podstawie fragmentu noweli Maro Konopnickiej "Mendel Gdański"

Źrdła i konsekwencje antysemityzmu na podstawie fragmentu noweli Maro Konopnickiej "Mendel Gdański" Antysemityzm - postawa wyrażająca się niechęcią bądź wrogością wobec Żydw lub osb pochodzenia żydowskiego, ich prześladowaniem i dyskryminacją. ...

Kultura Odrodzenia, reformacja.

Kultura Odrodzenia, reformacja. Kultura odrodzenia 1.Geneza i początki renesansu -Giorgio Vasari użył sformułowania Rinascita del arte ? odrodzenie sztuki. Vasari uznał ze nastąpiło to w państwach włoskich w XVw., zaś Europa pozaeuropejska była zdominowana przez barbarzy&#...

Dlaczego w literaturze tak często występuje motyw zła?

Dlaczego w literaturze tak często występuje motyw zła? Zło istnieje już od bardzo dawna - od początku świata. Motyw zła w literaturze pojawia się już w najwcześniejszych zapiskach i księgach. Przykładem takiej księgi jest Biblia, w ktrej zło ...

Głos Marii Konopnickiej w noweli "Mendel Gdański" w sprawie antysemityzmu

Głos Marii Konopnickiej w noweli "Mendel Gdański" w sprawie antysemityzmu Nowela Mendel Gdański nie jest pierwszym utworem, w ktrym widoczny jest problem antysemityzmu. Już wcześniej Adam Mickiewicz w swojej epopei Pan Tadeusz ukazał postać Jankiela – uczciwego karczmarza i Żyda z p...

Petycja o zakazanie palenia papierosw na przystankach

Petycja o zakazanie palenia papierosw na przystankach Jadzia Malinowska Wałbrzych, dn. 03.06.2006 r. Ul. Wiśniowa 4/5 15-190 Wałbrzych* Prezydenta Miasta Wałbrzych Ul. Błędna 13 15-190 Wałbrzych W imieniu wszystkich mieszkańcw budynku przy ulicy Wi&#...

Popyt.

Popyt. Popyt- ilość dbr jaka gotowi są zakupić klijenci przy danym poziomie cen Podaż- ilość dbr oferowana do sprzedaży przy danym poziomie ceny Przedsiębiorczość - jest ideą ktra ma doprowadzić do istotnych zmian w systemie gospodarczym kraju -jest to zdolno&#...

Mj głos w debacie o integracji kulturowej w Unii Europejskiej

Mj głos w debacie o integracji kulturowej w Unii Europejskiej Unia Europejska to związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członkw Wsplnot Europejskich (Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej, Europejskiej Wsplnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wsplnoty En...

Plityka Prorodzinna

Plityka Prorodzinna Program Polityka Prorodzinna Państwa" został przyjęty przez Radę Ministrw w listopadzie 1999 roku. Program ten stanowi kompilacją elementw zawartych w licznych, szczegłowych programach resortowych, składających się na całość polityki społeczn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry