• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Konkuren...

Nawigacja

Konkurencja na MarketingKonkurencja na Marketing
Konkurencja- w ekonomii podstawowy fundament wolnego rynku. Zakłada wolność wspłzawodniczenia ze sobą podmiotw gospodarczych na wszystkich obszarach handlu i usług. Jest to proces, w ktrym uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesw, prbują przedstawiać oferty korzystniejsze od innych ze względu na cenę, jakość, warunki dostawy i inne charakterystyki, wpływające na decyzję zawarcia transakcji.Potocznie konkurencja to inne przedsiębiorstwo tej samej branży, wspłzawodniczące na tym samym rynku.Aby na rynku mogła zaistnieć konkurencja, musi zostać spełnionych wiele założeń, a przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na następujące czynniki:I. Identyfikacja konkurentw przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy powinni orientować się z jakimi konkurentami musza wspłzawodniczyć, kontrolować ich działania i strategie. W ramach tego założenia wyrżnia się cztery rodzaje konkurencji:

• konkurencja w ramach marki- im marka produktu jest bardziej rozpoznawalna przez konsumenta, tym produkt znajduje większą liczbę nabywcw

• konkurencja w ramach formy produktu- to założenie zakłada, że im forma produktu, czyli jakość, opakowanie, reklama, są bardziej efektowne, tym produkt jest chętniej wybierany przez konsumenta

• oglna konkurencja

• konkurencja w ramach gałęzi- skupiając się dogłębniej w to założenie, możemy wyrżnić głwne czynniki określające strukturę gałęzi, a są nimi:

1. liczba sprzedawcw

2. zrżnicowanie produktu

3. bariery wejścia i mobilności

4. bariery wejścia zmniejszenia rozmiarw firmy

5. struktura kosztw

6. integracja pionowa

7. zasięg globalnyWyrżniamy pięć podstawowych typw struktury gałęzi:

1. Czysty monopol- jest to sytuacja rynkowa, w ktrej istnieje tylko jeden dostawca danego towaru lub usługi. Monopol może mieć charakter:

• państwowy- kiedy prawo danego państwa pozwala świadczyć usługi lub produkować określony asortyment towarw tylko jednemu podmiotowi

• wymuszona- kiedy jeden z producentw usług lub towarw osiąga taką pozycję na rynku, że pozostali producenci bankrutują

• naturalny- wynikający z natury dostarczanej usługi lub towaru, gdy ze względw technicznych konkurencja wielu podmiotw jest niemożliwa bądź utrudniona (np. koleje żelazne, dostarczanie prądu elektrycznego i gazu, telekomunikacja itp.)

W przypadku monopolw naturalnych i wymuszonych w wielu krajach świata tworzone jest specjalne prawodawstwo ktre reguluje zmonopolizowany rynek, w sposb sztuczny tworząc na nim warunki do powstania i rozwoju konkurencji.

2. Czysty oligopol- sytuacja na rynku, w ktrej występuje tylko kilku dużych producentw danego dobra czy też dostawcw usługi. Charakterystyczną cechą dla oligopolu jest brak konkurencji cenowej między uczestnikami takiego rynku. Rywalizacja przedsiębiorstw odbywa się na innych płaszczyznach (jakość, reklama, usługi dodatkowe itp.) Zachowania uczestnikw oligopolu prbuje się tłumaczyć przy użyciu teorii gier.3. Oligopol zrżnicowany4. Konkurencja monopolistyczna- rynek ma postać konkurencji monopolistycznej, jeżeli występuje na nim ograniczona liczba producentw (znacznie mniejsza niż przy konkurencji doskonałej, ale wyraźnie większa niż przy oligopolu) i wielka liczba kupujących. Tylko w konkurencji monopolistycznej istnieje konkurencja cenowa. Odznacza się względnie dużą liczbą producentw wytwarzających produkty tego samego typu, np. meble, odzież, obuwie, ale posiadające swoiste, indywidualne cechy. Pozwala to producentom odrębnie ustalać ceny swoich wyrobw, nie mogą one jednak zbytnio odbiegać od cen podobnych produktw na rynku. Konkurencja ta ma rwnież charakter niecelowy czyli polega na rżnicowaniu jakości lub reklamy. Wejście na rynek jest trudniejsze niż w przypadku konkurencji doskonałej, wymaga większego kapitału i nakładw na skuteczną reklamę i promocję dla pozyskania klientw.5. Konkurencja doskonała- (nazwana też wolną konkurencją lub czystą konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej na rynku w odrżnieniu od innych jej form, jest przekonanie zarwno kupujących jak i sprzedających, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową; rynek na ktrym panuje konkurencja doskonała zapewnia optymalną alokację zasobw w sensie Pareta. Charakteryzuje się ona dużą liczbą niezależnych producentw, producentw ktrych żaden indywidualnie nie oddziałuje na cenę, kształtującą się pod wpływem popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na rynku są produkty jednorodne, na przykład płody rolne, a konkurencja ma charakter cenowy. Wejście nowych producentw na rynek doskonale konkurencyjny nie napotyka żadnych barier. W praktyce z wolną konkurencją spotykamy się bardzo rzadko.Charakterystyka rynku doskonale konkurencyjnego

Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest dana przez rynek- kształtuje się w wyniku działania mechanizmu rynkowego, jako wypadkowa ofert kupujących i sprzedających. Oznacza to, że żaden z podmiotw nie jest w stanie indywidualną decyzją zmienić ceny. Podmioty nie mają także bodźcw do tego, by zmieniać swoją ofertę cenową, ponieważ każda jej zmiana będzie powodowała straty dla danego podmiotu. Jeżeli producent podniesie cenę swojego produktu, wwczas nie uda mu się go sprzedać, ponieważ nabywcy będą mieli dostępną wystarczającą ilość produktw konkurentw po niższej cenie. Obniżając natomiast cenę, producent rwnież traci, gdyż otrzymuje niższą zapłatę za produkty, ktre byłby w stanie sprzedać po wyższej cenie danej z rynku.Założenia

Aby na danym rynku zaistniała konkurencja doskonała muszą zostać spełnione cztery założenia:

? Duża liczba sprzedających sprzedających i kupujących- dzięki temu każdy podmiot ma bardzo mały udział w globalnym popycie lub globalnej podaży i tym samym pojedyncze decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową; także ewentualne zmowy producentw są na tyle utrudnione, że nieopłacalne

? Jednorodność produktu- produkty poszczeglnych producentw są identyczne, w związku z czym nabywcom jest wszystko jedno od jakiego producenta zakupią towar

? Doskonała informacja rynkowa- zarwno kupujący jak i sprzedający posiadają pełną informację o samym produkcie, jak i o jego cenie- tak obecnej jak i w przyszłości

? Swoboda wejścia i wyjścia do/z branży- nie istnieją żadne bariery wejścia ani wyjścia z branży; dzięki temu przy większym zapotrzebowaniu ze strony kupujących producenci będą mogli swobodnie rozpocząć dodatkową produkcję, zwiększając tym samym podaż, a przy zmniejszonym zapotrzebowaniu wycofać się nie ponosząc dodatkowych stratWśrd dodatkowych założeń, jakie się wymienia znajdują się:

? Brak interwencji państwa- oznacza, że wyłącznie mechanizm rynkowy na wpływ na relacje między kupującymi a sprzedającymi, w tym na cenę produktw

? Zerowe koszty transakcji- podmioty nie ponoszą dodatkowych kosztw związanych z zawarciem umowy kupna sprzedaży, jak np. uprzednie rozeznanie rynku

? Produkt posiada bliskie substytuty- dzięki temu nabywcy mogą łatwo zastąpić produkt innym, gdyby jego podaż była niewystarczająca w stosunku do innych produktwPrzykłady

W rzeczywistości spełnienie tych założeń jest bardzo trudne, dlatego też niewiele jest rynkw charakteryzujących się doskonałą konkurencją. Niektrzy wskazują na rynki niektrych płodw rolnych, jako przykłady bliskie doskonałej konkurencji, ze względu na dość dużą liczbę producentw, stosunkowo nieelastyczny popyt i niemal doskonałą możliwość substytucji produktu. W praktyce gospodarczej jednak rynki rolne podlegają głęboko posuniętej regulacji w postaci ustalania cen minimalnych i skupw interwencyjnych, a także dopłat do produkcji, co stoi w sprzeczności z założeniami doskonałej konkurencji.Inni wskazują na Giełdę Papierw Wartościowych jako przykład doskonałej konkurencji. Istotnie wiele z założeń jest spełnionych, jeśli rynek jest rozpatrywany w kontekście pojedynczego waloru, będącego przedmiotem obrotu. W przypadku jednak obrotu papierami wartościowymi duże znaczenie ma spekulacyjny motyw zakupu, a więc oczekiwania kupującego, co do przyszłego kształtowania się ceny waloru. Oznacza to niedoskonałą informację rynkową, co do przyszłych cen. Wykonanie odpowiednich analiz, ktre pozwalają ograniczyć ryzyko związane z przyszłym kształtowaniem się cen waloru stanowi poważne koszty transakcji i stoi w sprzeczności z założeniami modelu.II. Identyfikacja strategii konkurentw

Przedsiębiorcy muszą bacznie uważać na to, czego oczekują od nich konsumenci i jak konkurencja modyfikuje swoje strategie, aby sprostać tym oczekiwaniom. Aby przedsiębiorca mgł osiągać zyski z produkcji musi tworzyć własne strategie, ale żeby dogodzić konsumentom i wyprzedzić konkurencję musi rwnież znać i obserwować poczynania konkurentw na płaszczyźnie konkurencji.III. Identyfikacja celw firm konkurencyjnych

Znajomość ważności poszczeglnych celw konkurenta pozwala na stwierdzenie czy konkurent jest zadowolony z obecnych wynikw finansowych, jak zareagowałby na rżne typy atakw konkurencji itp. Przedsiębiorstwo powinno także monitorować plany ekspansji konkurentw. Każdy przedsiębiorca musi kontrolować cele swojego konkurenta i ustosunkować się do nich, aby mgł osiągać pożądane zyski.IV. Ocena silnych i słabych stron konkurentw

Przedsiębiorstwo musi poznać silne i słabe strony każdego konkurentw (informacje o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności sprzedaży, stopy zwrotu od kapitału, przepływie gotwki, nowych inwestycji i stopniu wykorzystania zdolności wytwrczych). Przedsiębiorstwa, ktre zwiększają miejsce w świadomości i zdobywają sympatię konsumentw nieuchronnie zwiększają swj udział w rynku, a co za tym idzie także i swoją rentowność.V. Ocena wzorcw reakcji konkurentw

Przedsiębiorca musi bacznie obserwować reakcję konkurencji na wytworzoną przez siebie strategię. Ze względu na wzorce reakcji wyrżniamy cztery rodzaje konkurentw:

? Konkurent bierny- to taki konkurent, na ktrego w żadnym stopniu nie wpływają zmiany strategiczne przedstawiane przez producenta działającego w gospodarce rynkowej

? Konkurent selektywny- to taki rodzaj konkurenta, ktry reaguje na poszczeglne zmiany w działalności danego producenta

? Konkurent tygrys- jest to konkurent, ktry bardzo gwałtownie reaguje na wszystkie zmiany dokonywane przez przedsiębiorcę działającego w procesie gospodarki rynkowej

? Konkurent nieprzewidywalny- jest to najtrudniejszy rodzaj konkurenta, ponieważ przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć jego zachowanie w danej sytuacji. Przedsiębiorca przy zmianie strategii może hipotetycznie zakładać jak zachowa się konkurent, ale nigdy nie jest pewien jego reakcji na pewno.VI. Projektowanie systemu wywiadu o konkurentach

Należy zbierać dane o konkurentach, aby mc z nimi konkurować na rwnej płaszczyźnie. Takie zbieranie danych odbywa się w następujący sposb:

1) stworzenie systemu

2) zebranie danych

3) ocena i analiza danych

4) rozpowszechnienie i reagowanie na zapytaniaVII. Strategia: ktrego konkurenta zaatakować

Na rynku istnieją rżnego rodzaju konkurenci. Przedsiębiorca, aby nie tracić cennego czasu i nakładw pieniężnych musi wiedzieć, ktrego konkurenta powinien zaatakować, a ktrego nie. Takie rozeznanie jest możliwe dzięki przeprowadzanym badaniom marketingowym. Przedsiębiorcy skupiający się na najgroźniejszych rywalach, pomijając tych słabszych, mają czas na opracowanie swojej własnej strategii marketingowej przy dodatkowej kontroli poczynań konkurentw. Ze względu na rodzaj konkurentw dzielimy na:

• silnych i słabych konkurentw

• bliższych i dalszych konkurentw

• dobrych i złych konkurentw

VIII. Między orientacją na konkurenta i orientacją na klienta

Przedsiębiorstwo zorientowane na klienta jest w stanie lepiej identyfikować nowe możliwości rynkowe i określić sensowną strategię długookresową. Obserwując jak ewoluują potrzeby klientw, może ono zdecydować ktre ich grupy i pojawiające się potrzeby są najważniejsze, biorąc pod uwagę cele i możliwości przedsiębiorstwa.Konkurencja jest jednym z najistotniejszych zjawisk w procesie gospodarki rynkowej. Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby osiągnąć maksymalne zyski i sprzedać jak największą liczbę wyrobw. Przedsiębiorcy konkurują między sobą o klienta oferując coraz to nowe wyroby, obniżając ceny bądź podwyższając jakość wytwarzanych produktw. Nabywca zaś może wybierać spośrd bogatej oferty produktw zorganizowanych na rynku, przyczyniając się swoimi decyzjami do kształtowania się sytuacji rynkowej. Nabywcy w gospodarce rynkowej rzadko konkurują między sobą. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy liczba produktw wystawiona na rynek zbytu jest ograniczona.

Wszyscy przedsiębiorcy działający w gospodarce rynkowej dostarczają swoje produkty na rynek. Tam konsumenci mogą porwnywać wyroby i zadecydować, ktre produkty chcą zakupić. Wytwrcy produktw, ktre znajdują dużą liczbę nabywcw, osiągają zyski, w przeciwieństwie do producentw, ktrych produkty nie znajdują rynkw zbytu. Tak właśnie działa mechanizm konkurencji. Producenci dostarczający dobra i usługi na rynek starają się, aby były one jak najbardziej atrakcyjne dla konsumentw. Problemem przedsiębiorcy nie jest dostarczenie surowcw i maszyn, jak w gospodarce nakazowej. Jego problemem jest wystawienie na rynek i sprzedanie jak niewiększej liczby produktw. Rynkiem kieruje natomiast klient. On decyduje, jaka ilość i jaki asortyment produktw znajdzie nabywcw.

Konkurencja między producentami może odbywać się na rżnych płaszczyznach. Na rynku obserwujemy dwa rodzaje konkurencji cenową i pozacenową Konkurując o klienta cenami, producenci starają się je obniżać, ale nie mogą robić tego w nieskończoność, ponieważ w pewnym momencie zaczną ponosić straty. Dlatego częściej na rynku obserwujemy konkurencję na płaszczyźnie pozacenowej, ktra polega na tym, że dostarczane na rynek produkty rżnią się jakością, wyglądem, opakowaniem, są inaczej reklamowane. Aby dostarczyć odpowiednią ilość produktw, produktw odpowiednim czasie i w odpowiednie miejsce, stosuje się rżne metody dystrybucji. Często producenci stosują rżne strategie, aby dotrzeć do konkretnego klienta. Jest to możliwe dzięki przeprowadzanym wcześniej badaniom rynku. Ważne jest taż, czy firma bądź produkt przez nią oferowany są przez konsumenta rozpoznawalne. Producenci, budując odpowiednio swj wizerunek, starają się tworzyć pozytywny obraz swojej firmy, aby przyciągną on klienta.

Efektem konkurencji między producentami jest bardzo dobre zaopatrzenie sklepw.

Konkurencja między firmami jest korzystna dla klienta, gdyż powoduje możliwość wyboru spośrd rżnych ofert. Przykładem jest konkurencja na rynku usług finansowych. Klient może wybierać między rżnymi bankami oferującymi podobne usługi.Na rżny poziom konkurencji wpływają następujące czynniki:

1. cena- jest jednym z najważniejszych czynnikw tworzących konkurencję, ponieważ to właśnie nią kieruje się większość konsumentw konsumentw procesie kupna. Mając do wyboru dwa podobne produkty, kupujący, sugerując się ceną, wybierają produkt tańszy, co nie zawsze oznacza gorszy. Powszechnie wiadomo, że w dzisiejszych czasach większość konsumentw szuka głwnie produktw tańszych. Wraz ze wzrostem cen produktu zmniejsza się na niego popyt, a wraz ze spadkiem cen popyt zwiększa się.

2. odpowiednia reklama- REKLAMA, czyli wszelka forma bezosobowego przedstawiania idei, dbr lub usług przez określonego nadawcę. Reklama jest efektywnym sposobem przekazywania informacji dużej grupie ludzi (podczas gdy np. sprzedaż osobista jest ukierunkowana do pojedynczego klienta). Wady reklamy to: mniejszy potencjał perswazji aniżeli w przypadku sprzedaży osobistej, mała możliwość dopasowania działań promocyjnych do indywidualnych potrzeb. SPOSOBY KLASYFIKACJI REKLAM

Znamy cztery głwne sposoby klasyfikacji reklam:

Ze względu na cel reklamy

? informacyjna (TP S. A.- nowe numery kierunkowe)

? nakłaniająca (większość reklam produktw)

? przypominająca (np. samo logo firmy)

? edukacyjna (np. kampania nie garb się)

Ze względu na przedmiot reklamy:

? reklama produktu

? reklama marki

? reklama o sprzedaży (np. PZU: mamy już 10 mln klientw)

? instytucjonalna (Otwarte Fundusze Emerytalne)

? okolicznościowa (świąteczne reklamy Coca-coli)

? adwokacka (np. kampania o przemocy w rodzinie)

? ekologiczna

Ze względu na nośnik reklamy:

? prasowa

? radiowa

? telewizyjna

? plakatowa

? wydawnicza

? filmowa (w tym product placement- jak np. Nissan w filmie Killer)

? kinowa

? internetowa

? wystawiennicza

? upominkowi (na gadżetach)

? pocztowa

3. promocja- PROMOCJA, czyli środki (instrumenty), ktrych cele jest:

o umacnianie pozycji przedsiębiorstwa

o aktywizacja sprzedaży

PROMOTION MIX- to zespł instrumentw promocyjnych, ktre znajdują się w dyspozycji przedsiębiorstwa. W skład promotion mix wchodzą następujące elementy:

• reklama

• sprzadaż osobista

• sales promotion

• public relations i publicity

W ostatnim czasie do promotion mix zalicza się rwnież dwa elementy:

• opakowanie

• word of mouth- przekaz z ust do ust

4. popyt- ilość dbr i usług jaką klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie. Wielkość popytu zależy od tego, po jakiej cenie producenci chcą sprzedać swoje towary.

5. moda- gusty i preferencje konsumentw (prestiż firmy)

6. technologie produkcji

Aby producenci mogli konkurować ze sobą na rwnym poziomie powinni wykazywać następujące cech charakteru:

• Kreatywność- zdolność do wysuwania własnych wnioskw, przemyśleń

• Innowacyjność- zdolność wprowadzenia czegoś nowego

• Inicjatywność- zdolność do samodzielnego działania

• Ekspansywność- dążenie do rozpowszechniania sięDo najczęściej spotykanych słabości przedsiębiorcw wspłcześnie należą:

• Niska motywacja i morale pracy

• Powolne i niewłaściwe podejmowanie decyzji

• Konflikty i brak koordynacji działań

• Brak innowacji (nowych produktw, technologii)

Do mocnych stron przedsiębiorstw, ktre wspomagają ich możliwości konkurencyjne, zalicza się:

• Nowoczesną technologię

• Niskie, konkurencyjne koszty

• Nowe produkty

• Dobrą załogę

• Wydajną ziemię

• Czyste odmiany zbż, warzyw, owocw itp.

Walka o rynek zmusza każde przedsiębiorstwo do poszukiwania takich działań, ktre zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu czy utrzymania na rynku pozycji wcześniej osiągniętej, aby zapewnić realizację przyjętych celw strategicznych.

Przedsiębiorcy szukają swoich szans w postaci grup nabywcw, ktrym pragną zaproponować lepsze produkty i usługi niż oferują konkurenci. Planowanie rozwoju firmy, jej zasobw dostosowane jest do rynku, a przede wszystkim do konsumentw konsumentw konkurentw.Rosnąca konkurencja zagraniczna

Jest to zjawisko powszechnie obserwowalne. Dostrzegamy masowy napływ zagranicznych firm do Polski. Idąc do sklepu, niejednokrotnie, biorąc do ręki produkt, obserwujemy, że jego wytwrcą jest zagraniczny producent. W ten sposb konkurencja rozwija się nie tylko na płaszczyźnie narodowej, lecz rwnież na arenie międzynarodowej w danym kraju. Aby minimalizować konkurencję zagraniczną, producenci krajowi tworzą coraz to nowe programy (strategie), np. Dobre, bo polskie, udowadniając, że produkty wytwarzane w kraju mogą konkurować z produktami zagranicznymi na skalę światową; zdarza się, iż produkt narodowy bywa produktem wyższej jakości od tego zagranicznego. Kiedyś zjawisko napływu firm zagranicznych do Polski było sporadyczne i występowało najczęściej w dużych miastach. Na dzień dzisiejszy proces ten jest bardziej rozpowszechniony i przenosi się rwnież do mniejszych miast i wsi. Jest on trudny do zatrzymania i do wyeliminowania (biorąc po uwagę ubstwo krajowe i poziom bezrobocia), w ten sposb polskie firmy konkurują nie tylko ze sobą, lecz rwnież borykają się z problemem konkurencji z firmami zagranicznymi.

Przykłady

Przykładami firm, ktre zalewają polski rynek, cieszą się aprobatą wśrd polskich konsumentw i są często przez nich odwiedzane to:

MC’Donalds, KFC, Pizza Chut, ich produkty są smaczne, tanie i łatwodostępne. Maja one większą promocję, ich reklamy oglądamy w telewizji, czego nie można powiedzieć o polskich barach czy restauracjach.

Na płaszczyźnie koncernw samochodowych rwnież dostrzegamy ową konkurencję. W Polsce powstają firmy zagranicznych koncernw, takich jak: Daewoo, Audi, ktre wypierają polską firmę FSO.

Podsumowanie

Przygotowując skuteczną strategie marketingową, przedsiębiorstwo musi wziąć pod uwagę zarwno swoich konkurentw, jak rwnież aktualnych i przyszłych klientw. Jest to szczeglnie istotne na wolno rozwijających się rynkach, gdzie sprzedaż można zwiększyć tylko kosztem konkurentw.

Należy gromadzić informacje o stratach konkurentw, ich celach, słabych i mocnych stronach oraz informacje dotyczące wzorcw ich zachowań. Powinno się znać strategię każdego konkurentw po to, aby zidentyfikować najbliższego spośrd nich i przedsięwziąć odpowiednie kroki. Znajomość celw konkurentw jest niezbędna, aby przewidzieć ich posunięcia i reakcje. Znajomość silnych i słabych stron umożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie ograniczeń konkurentw, a jednocześnie uniknąć walki tam, gdzie są oni silni. Znajomość typowych dla konkurencji wzorcw reakcji pomoże przedsiębiorstwu prawidłowo określić rodzaj i czas podejmowanych działań.

Konkurentami są przedsiębiorstwa obsługujące tych samych klientw klientw zaspokajające te same potrzeby oraz oferując te same lub zbliżone usługi i produkty. Przedsiębiorstwo powinno zwracać także uwagę na potencjalnych konkurentw, ktrzy mogą zaoferować nowe lub inne sposoby zaspokajania tych samych potrzeb. W procesie identyfikacji konkurencji należy wziąć pod uwagę zarwno jej aspekt rynkowy jak i gałęziowy.

Zbieranie informacji o konkurencji i ich interpretacja powinno być prowadzone cały czas. Do dyspozycji kierownictwa powinna być bowiem w każdej chwili pełna i wiarygodna informacja o dowolnym konkurencie.

Potrzebne jest jednak znalezienie złotego środka między orientacja na klienta i orientacja konkurenta. Zbyt silna orientacja na obecnych konkurentw może okazać się zgubna, gdyż przedsiębiorstwu grożą częściej zmiany potrzeb konsumentw konsumentw potencjalni konkurenci niż konkurenci już istniejący. Przedsiębiorstwa rwnoważące opcje na konkurenta i klienta stosują prawdziwą orientacje rynkową.

BIBlIOGRAFIA:

1. Jerzy Altkorn Podstawy marketingu, Krakw 2001

2. Zdzisław Knecht Zarządzanie i planowanie marketingowe, CABeck, Warszawa 2004/2005

3. S. Babiński, j. Chabiera, b. Dobiegała- Korona Zarządzanie firmą w agrobiznesie, Warszawa 1998

4. Stanisław Dębisk Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw, część I, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 1994

5. Jacek Musiałkiewicz Zarys wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 1997

6. Materiały z internetu


Przykadowe prace

Położenie klasy robotniczej

Położenie klasy robotniczej Szybki rozwj przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Klasa ta składał się z drobnych rzemieślnikw, p...

Święty Szymon Słupnik

Święty Szymon Słupnik Utwor Stanislawa Grochowiaka pochodzi z roku 1956 z jego debiutanckiego tomu "Ballada rycerska". Wiersz ten mozna odebrac jako bunt wobec postawy ludzi, ktorzy swoje zle uczynki tlumacza wola Boza. Bunt i buntownicy, ludzie wyrozniajacy sie indywidualnoscia nie sa tolerowani. Tytul wiersz...

Sztuka renesansu.

Sztuka renesansu. Renesans narodzil sie we Wloszech w polowie wieku XIV, w wieku XV pojawil sie w innych krajach europejskich, we Wloszech kres epoki przypada na poczatek XVI w (1527 r) . Wojska cesarskiego spladrowaly renesansowy Rzym. W pozostalych krajach renesans trwal do wieku XVI i XVII .Renesans polski trwal od polowy XV ...

Absurd istnienia – kafkowska wizja człowieka.

Absurd istnienia – kafkowska wizja człowieka. Absurd jest to wyrażenie, myśl, pojęcie zawierające wewnętrzną sprzeczność, pozbawioną logiki, niezgodną z doświadczeniem i prawdopodobieństwem. [Encyklopedia PWN] W Procesie Kafka wciąż posługuje s...

Mikroekonomia (ściąga)

Mikroekonomia (ściąga) Z GRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właściciele...

"Folwark zwierzęcy" to przerażająca wizja świata totalitarnego

"Folwark zwierzęcy" to przerażająca wizja świata totalitarnego George Orwell jest autorem przypowieści Folwark zwierzęcy . Lektura ta opowiada o nieznanym dla ludzi świecie zwierząt, ich myśli i zachowań. Nie jest tu jednak mowa o bajkowej opowieści, lecz o znakomitej prze...

Die Sommerferien Perfekt

Die Sommerferien Perfekt Die Sommerferien in Polen Haben zwei Monate gedauert, also vom einundzwanzigsten Juni bis zum ersten September. Ich habe meine Sommerferien sehr interessant verbracht. Im Juli habe ich mich mit meinen Freunden getroffen. Wir sind in die Disco oder in die Pubs gegangen. Wir sind mit dem Auto auf fischen...

Jezus Chrystus - postać wspłczesna

Jezus Chrystus - postać wspłczesna Jego egzystencja nie rozpoczęła się w Betlejem. On istniał zawsze. To jedyna w dziejach postać starsza od swojej matki. To prawda, że był dziecitkiem, urodzonym w stajence w Betlejem. Wychowywał się przy Marii i Jzefie. Żył w ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry