• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Konstytu...

Nawigacja

Konstytucja KwietniowaKonstytucja Kwietniowa
Konstytucją Kwietniową nazywamy ustawę:

Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.W dniu 23 IV 1935 Prezydent RP Ignacy Mościcki złożył podpis na rękopiśmiennym oryginale Ustawy Konstytucyjnej. Czynność ta wieńczyła pracę nad zmianą ustawy zasadniczej zapoczątkowanej w 1928. Była to druga i ostatnia konstytucja odrodzonej Polski. Konstytucja Kwietniowa wprowadziła polską odmianę ustroju prezydenckiego. Ustrojodawca odrzucił system podziału władz. Podstawowe zasady ustrojowe (dekalog) wyrażają koncepcję nadrzędności państwa nad prawami jednostki uznając, że Państwo Polskie jest dobrem wszystkich obywateli (art. 1). Postanowienia konstytucji z 1935 zapewniały dominację władzy wykonawczej w państwie; ograniczyła zakres działania sejmu i senatu, zmniejszyła ich skład liczbowy; Konstytucja przyznała Prezydentowi nadrzędny charakter nad pozostałymi organami państwa, ktre podlegały jego zwierzchnictwu. Na czele państwa stał Prezydent, w ktrego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza (art. 2). Słynne sformułowanie o odpowiedzialności Prezydenta wobec Boga i historii oznacza odpowiedzialność moralną. Prezydent posiadał uprawnienia osobiste (prerogatywy). Do prerogatyw należało w szczeglności wskazywanie jednego z kandydatw na prezydenta oraz wyznaczanie na czas wojny następcy; co miało zapewnić ciągłość władzy najwyższej; prezydent powoływał rząd (odpowiedzialny przed sejmem), miał prawo rozwiązywania sejmu i senatu, powoływał 1/3 składu senatu, mianował Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, mgł wydawać dekrety, w stosunku do ustaw miał prawo weta zawieszającego. Na podstawie konstytucji z 1935 r. utworzono strukturę legalnych władz Rzeczypospolitej na Uchodźstwie (1939-1990); 1944 władze komunistyczne ogłosiły w manifeście PKWN jej nieważność.


Przykadowe prace

Machiavelli życiorys

Machiavelli życiorys Machiavelli Myślicielem, ktry wyraził polityczne credo włoskiego humanizmu z największą pasją i determinacją, był Niccolo Machiayelli (1469 - 1527). Jego zasługi trudno przecenić. Machiavelli należy bez wątpienia do grona najwybi...

Biografia - Aleksander Fredro

Biografia - Aleksander Fredro Jest to postać - symbol polskiego komediopisarstwa i symbol Polski szlacheckiej, krainy dworkw, brzz, wierzb płaczących. Dowcipny, błyskotliwy i cięty polemizował z romantycznymi koncepcjami, czym narażał się na dotkliwą krytykę (np. Seweryn...

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Wstęp 4 1. Polityka obronna Państwa 5 - Misje zagraniczne 5 2. Samorząd terytorialny jako system organ...

Pojecia związane z turystyka

Pojecia związane z turystyka Turystyka – zjawisko charakteryzujące społecznie ekonomicznie zdrowe i dążące do rekreacji. Agroturystyka – forma pośrednia należąca do tur. wiejskiej, a zbliżona do farmerskiej. Przesłanki ekonomiczne – wzrost zarobkw pracowni...

Analizując i interpretując wiersz Aleksandra Puszkina Prorok, scharakteryzuj wizerunek romantycznego poety i romantycznej poezji.

Analizując i interpretując wiersz Aleksandra Puszkina Prorok, scharakteryzuj wizerunek romantycznego poety i romantycznej poezji. Aleksander Puszkin, był to człowiek wybitny, wielki poeta, dramaturg rosyjski, oraz najwybitniejszy przedstawiciel romantyzmu w Rosji. Napisał wiele wybitnych dzieł i wie...

Artefakty-socjologia

Artefakty-socjologia ARTEFAKTY – element kult. Organizacyjnej Są uważane za najbardziej widoczne, a zarazem najbardziej powierzchowne środki wyr, kult. Org. Kategoria ta odnosi się do całego, skonstruowanego fizycznie i społecznie środowiska organizacji. Definicja mwi, że artefakt to ...

Biografia Henryka Sienkiewicza i najważniejsze wydarzenia w życiu pisarza

Biografia Henryka Sienkiewicza i najważniejsze wydarzenia w życiu pisarza Urodził się 5 V 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w majątku rodzicw matki. Ojciec Jzef Sienkiewicz był administratorem dbr Czartoryskich, po ślubie zarządzał majątkiem żony, a nast...

Charakterystyka w formie przemwienia Soplicy

Charakterystyka w formie przemwienia Soplicy Witam. Jestem Jacek Soplica. Pochodzę ze średniozamożnego, szlacheckiego rodu. Mj ojciec pełni rolę podczaszego, zajmuje się też intratnym handlem z zagranicą. Jestem człowiekiem energicznym - mogę nawet powiedzieć, ż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry