• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Konstytu...

Nawigacja

Konstytucja KwietniowaKonstytucja Kwietniowa
Konstytucją Kwietniową nazywamy ustawę:

Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.W dniu 23 IV 1935 Prezydent RP Ignacy Mościcki złożył podpis na rękopiśmiennym oryginale Ustawy Konstytucyjnej. Czynność ta wieńczyła pracę nad zmianą ustawy zasadniczej zapoczątkowanej w 1928. Była to druga i ostatnia konstytucja odrodzonej Polski. Konstytucja Kwietniowa wprowadziła polską odmianę ustroju prezydenckiego. Ustrojodawca odrzucił system podziału władz. Podstawowe zasady ustrojowe (dekalog) wyrażają koncepcję nadrzędności państwa nad prawami jednostki uznając, że Państwo Polskie jest dobrem wszystkich obywateli (art. 1). Postanowienia konstytucji z 1935 zapewniały dominację władzy wykonawczej w państwie; ograniczyła zakres działania sejmu i senatu, zmniejszyła ich skład liczbowy; Konstytucja przyznała Prezydentowi nadrzędny charakter nad pozostałymi organami państwa, ktre podlegały jego zwierzchnictwu. Na czele państwa stał Prezydent, w ktrego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza (art. 2). Słynne sformułowanie o odpowiedzialności Prezydenta wobec Boga i historii oznacza odpowiedzialność moralną. Prezydent posiadał uprawnienia osobiste (prerogatywy). Do prerogatyw należało w szczeglności wskazywanie jednego z kandydatw na prezydenta oraz wyznaczanie na czas wojny następcy; co miało zapewnić ciągłość władzy najwyższej; prezydent powoływał rząd (odpowiedzialny przed sejmem), miał prawo rozwiązywania sejmu i senatu, powoływał 1/3 składu senatu, mianował Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, mgł wydawać dekrety, w stosunku do ustaw miał prawo weta zawieszającego. Na podstawie konstytucji z 1935 r. utworzono strukturę legalnych władz Rzeczypospolitej na Uchodźstwie (1939-1990); 1944 władze komunistyczne ogłosiły w manifeście PKWN jej nieważność.


Przykadowe prace

Opis pokoju

Opis pokoju Mein Zimmer is groB.In der mitte stehlen ein schreibtisch und ein stuhl.Auf dem schreiBtisch steht ein Computer.Hier mache ich meine Hausaufgaben.Auf dem fuBoden liegt ein Teppich.Der Teppich ist blau.An der Wand steht ein Bett.Hie schlofe ich.Neben dem Bett befinden sich ein Fersehr und ein Schrank.Im schrank hange...

CHRONOLOGIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

CHRONOLOGIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Chronologia II wojny światowej ’39 1. Kampania wrześniowa 1 IX – 6X 2. Wojna radziecko-fińska 30 XI –12 III 40 ’40 1. Agresja niemiecka na Danię i Norwegię 9 IV 2. Walki w państwach beneluxu i Francji 10 V – 25 VI 3. Przyst...

Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie.

Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie. Baśniowość posiłkw. Prawie każda księga zawiera opis posiłku. Uczty były najważniejszym wydarzeniem społecznym dnia w tamtej rzeczywistości. Miały swj uświęcony charakter i był tam niby pierwszy ...

Państwo (państwo, demokracja)

Państwo (państwo, demokracja) - państwo- organizacja polityczno-społeczeństwa posiadająca własne terytorium o określonych granicach, system władz i obywateli., - państwo unitarne- forma państwa; jest wewnętrznie jednolite, jego jednostki adm.-terytorialne są...

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Arcybiskupa Fultona Johna Sheena (1895-1979)

Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Arcybiskupa Fultona Johna Sheena (1895-1979) Katolicka Wizja Małżeństwa i Rodziny w Nauczaniu Wprowadzenie Abp Fulton Sheen ewangelizował i bronił wiary w trudnych dla Stanw Zjednoczonych czasach XX wieku. Dzięki jego nauce ludzie ...

Zmiany w znaczeniach wyrazw "czelny" i "ciekawy" na przestrzeni wiekw

Zmiany w znaczeniach wyrazw "czelny" i "ciekawy" na przestrzeni wiekw W ciągu wiekw wszystko się zmienia. W miarę rozwoju cywilizacyjnego pojawiają się nowe wynalazki, ktrym trzeba przydzielić odpowiednią nazwę. Mogą to być wynalazki przydatne ludziom, ktre ułatwi...

Wybitne indywidualności epoki odrodzenia.

Wybitne indywidualności epoki odrodzenia. Wraz ze średniowiecznym teocentryzmem przeżyły się , tracąc swą atrakcyjną siłę , osobowe wzory wiekw średnich - rycerze bez skazy , pełni wyrzeczeń święci i asceci , zwracający swą postawą i dzia&...

Ktry z bohaterw, ktry ze światw jest ci bliższy: Shakespear'a, Corneill'a, a może Molier'a?

Ktry z bohaterw, ktry ze światw jest ci bliższy: Shakespear'a, Corneill'a, a może Molier'a? Zanim zdecyduję się na konkretną odpowiedz, najpierw postaram się przybliżyć postacie głwnych bohaterw oraz charakterystyczne cechy poszczeglnych światw. Otż, r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry