• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Konsumen...

Nawigacja

Konsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowejKonsument i gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej
Gospodarstwo domowe jest związkiem ludzi wsplnie mieszkających i podejmujących decyzje finansowe. Podstawowym warunkiem istnienia gospodarstwa domowego jest zarabianie pieniędzy przez przynajmniej jednego z domownikw. Domownicy pracujący sprzedają swoje kwalifikacje na rynku, ktre traktowane są przez przedsiębiorstwo jako ich osobowe czynniki produkcji i w zamian za świadczone usługi otrzymują wynagrodzenie.

Wynagrodzenie te w większym stopniu wydawane jest na bieżące wydatki takie jak; żywność, opłaty i rachunki, koszty eksploatacji, odzież, usługi zdrowotne. W drugiej kolejności wynagrodzenie przeznaczamy na wypoczynek, rozrywkę, dodatkowe dobra trwałego użytkowania (np. samochd, meble itp.). Pewna cześć wynagrodzenia oszczędzana jest w banku, w celu powiększenia danej kwoty na poważniejsze zakupy w przyszłości (np. domu, samochodu) lub zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi wydatkami.

Innym sposobem zaoszczędzenia środkw finansowych może być inwestowanie w papiery wartościowe.

Każdy chce poprawić swoją sytuację życiową. Nigdy nie może zaspokoić wszystkich potrzeb, ponieważ po zaspokojeniu jednej odczuwa nowe. Podstawowym założeniem zaspokojenia ludzkich potrzeb jest to, że działają oni w jakimś konkretnym celu. Dzieje się tak, ponieważ są niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Jeśli ludzie działają w celu zaspokojenia swoich świadomie odczuwanych potrzeb, ich decyzje muszą być samodzielne a nie sterowane z zewnątrz.

Konsument musi umieć uporządkować swoje potrzeby w sposb wewnętrznie spjny, od najbardziej intensywnie odczuwanych do najmniej pożądanych. Nawet, jeśli człowiek nie jest w stanie w pełni zaspokoić wszystkich potrzeb, zawsze wybiera te, ktre według niego są najpotrzebniejsze. Racjonalnie działający konsument zawsze gotowy jest dążyć do osiągania lepszej sytuacji.

Członkowie gospodarstwa domowego muszą zdawać sobie sprawę ze stawianych im kryteriw segmentacji rynku przez firmy. Zrżnicowanie nabywcw występujących na rynku jest duże i nie wszyscy konsumenci są jednakowi, ale jednocześnie można konsumentw podzielić na pewne grupy o zbliżonych cechach, motywacjach, stylach życia, sposobach postępowania na rynku.

Podczas zaspokajania swoich potrzeb konsument zwraca uwagę na kilka podstawowych rzeczy takich jak; dochody, ceny dbr i usług i upodobania. Każdy konsument dąży do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb. Aby konsument był usatysfakcjonowany podczas zaspokajania swoich potrzeb musi mieć wybr spośrd wielu wariantw konsumpcji.Dokonanie wyboru musi przemyśleć,aby pźniej nie żałować podjętej decyzji, musi wiedzieć, co dla niego w danym momencie jest bardziej ważne, co zaś mniej.

Konsumenci są podzieleni na rynku według kilku kryteriw; wieku, płci, wykształcenia, dochodw, miejsca zamieszkania, styl życia itp. Dzięki takim kryteriom producenci mogą poprawiać swoje dobra i usługi, aby lepiej zaspokajały potrzeby konsumentw.
Przykadowe prace

Narod i swiadomosc narodowa

Narod i swiadomosc narodowa NARD- zbiorowość na określonym terytorium, mająca odrębność etniczną, własne instytucje społeczne i gospodarcze oraz kulturową odrębność- wytworzone na przełomie dziejw (w procesie dziejw). Początki ‘nard̵...

Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu

Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu WTSEP W dzisiejszym świecie, rodzina ulega rozkładowi, niszczeniu i degradacji. Hierarchia wratosci dzisiejszego swiata spycha ja na plan dalszy, czyni czyms marginalnym, a przeciez to od niej zalezy kształt przyszłych pokoleń, etyka i dobrobyt n...

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę

Lasy liściaste zrzucające liście na zimę Lasy liściaste zrzucające liście na zimę - formacja roślinna zajmująca znaczną powierzchnię Europy, Azji i Ameryki Płnocnej. Zajmuje obszar o znacznym zrżnicowaniu klimatycznym, rozciągając się niemal ...

Psotępowanie nakazowe

Psotępowanie nakazowe Pojęcie (Istota) Postępowania Nakazowego. Postępowania szczeglne wyodrębnia się ze względu na potrzebę zrżnicowania nakładu sił i środkw w zależności od wagi przestępstwa, konieczność dostosowania prze...

Materiał do sprawdzianu - Średniowiecze.

Materiał do sprawdzianu - Średniowiecze. ŚREDNIOWIECZE 1. Czas trwania: Europa: V-XV w. Polska: X-XVw. 2. Uniwersalizm epoki: wczesna Europa dążyła do wyznaczania jednej wiary-chrześcijaństwa, miała wsplne zwierzchnictwo papieskie, język urzędowy (ł...

Czy należy ograniczać pluralizm polityczny?

Czy należy ograniczać pluralizm polityczny? Pluralizm polityczny można by krtko opisać jako wolność do zrzeszania się i tworzenia partii politycznych. Partia polityczna to nic innego jak dobrowolna organizacja ludzi o podobnych lub takich samych poglądach, dążąca do realiza...

Materiały przewodowe.

Materiały przewodowe. Materiały przewodowe – najlepszymi materiałami przewodowymi stosowanymi w technice są: srebro, miedź i aluminium. Największą przewodność elektryczną wśrd metali ma srebro, jednakże jego własności mechaniczne nie są zbyt dobre....

Dlaczego niektre zwierzęta przechodzą rozwj złożony, czyli w ich rozwoju występuje larwa?

Dlaczego niektre zwierzęta przechodzą rozwj złożony, czyli w ich rozwoju występuje larwa? To czy z jaja wylęgnie się młody osobnik, czy larwa, zależy od ilości materiału zapasowego zawartego w jaju. Mało materiału zapasowego nie daje możliwości zreal...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry