• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Koordyna...

Nawigacja

Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami wspłczesnymi. Ekspertyzy prawne.Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami wspłczesnymi. Ekspertyzy prawne.
Gertruda Uścińska (red. meryt.), KOORDYNACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z REGULACJAMI WSPLNOTOWYMI. EKSPERTYZY PRAWNE, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005.

Swoboda przemieszczania się pracownikw jako jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej może być w pełni realizowana m.in. dzięki koordynacji asystentw zabezpieczenia społecznego obowiązujących w krajach członkowskich. Celem tej koordynacji nie jest ujednolicenie czy też zbliżenie poszczeglnych porządkw prawnych, ale zapewnienie osobom korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz podejmującym zatrudnienie w rżnych państwach członkowskich Unii Europejskiej zachowania uprawnień wynikających z systemw zabezpieczenia społecznego poszczeglnych państw, ktrym osoby migrujące podlegały w okresie aktywności zawodowej.

Zasady wsplnotowej koordynacji krajowych systemw zabezpieczenia społecznego unormowano w rozporządzeniach Rady (EWG): nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemw zabezpieczenia społecznego do pracownikw najemnych, osb samodzielnie zarobkujących oraz członkw ich rodzin przemieszczających się na obszarze Wsplnoty oraz nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalającym procedurę stosowania rozporządzenia nr 1408/71. Obydwa rozporządzenia z dniem 1 maja 2004 r. stały się z mocy prawa częścią polskiego porządku prawnego.

Problematyka koordynacji uchodzi powszechnie – nie tylko w Polsce – za najbardziej skomplikowaną część międzynarodowego i unijnego prawa zabezpieczenia społecznego, dlatego też istotne znaczenie przypada analizie i upowszechnianiu treści wskazanych unormowań, zwłaszcza ze względu na częste zmiany, ktrym one podlegają, oraz konieczność uwzględnienia w ich interpretacji wykładni dokonywanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w licznych orzeczeniach prejudycjalnych. Polski dorobek w zakresie wskazanej materii jest dość obszerny. Wystarczy tu wskazać publikacje T. Bińczyckiej – Majewskiej, A. Świątkowskiego, G. Uścińskiej czy też D. Dzienisiuk.

Istotnym jego elementem są także opracowania będące rezultatem prac prowadzonych w ramach programw Phare Consensus. Tak też jest w przypadku recenzowanej publikacji, przygotowanej pod redakcją G. Uścińskiej przez polskich ekspertw w ramach realizowanego w latach 2002-2005 przez Ministerstwo Polityki Społecznej wsplnie z hiszpańskimi władzami administracyjnymi zabezpieczenia społecznego projektu Phare Consensus IV Koordynacja systemw zabezpieczenia społecznego, będącego kontynuacją realizowanego w latach 2000-2002 z partnerami szwedzkimi programu Phare Consensus III.

Publikacja ta składa się z dwch tomw, z ktrych każdy zawiera trzy ekspertyzy prawne. Dokonano w nich analizy polskich unormowań w zakresie wybranych elementw zabezpieczenia społecznego.

Publikacja ta może być także interesującą – choć zapewne trudną – lekturą dla osb podejmujących zatrudnienie w innych państwach Unii Europejskiej i zainteresowanych w związku z powyższym pogłębieniem wiedzy o własnej pozycji prawnej.

W artykule niniejszym zawarta jest bardzo istotna problematyka koncentrująca się wokł systemw zabezpieczenia społecznego. Jest to sprawa bardzo ważna dla obywateli, ktrzy podejmują zatrudnienie w państwach Unii Europejskiej. Pozycja ta w znacznym stopniu ułatwia rozeznanie i pogłębia wiedzę zainteresowanych pod kątem pozycji prawnej. Jedną z podstawowych zasad obowiązującego prawa, jak to słusznie zauważa autor jest swoboda przemieszczania się pracownikw w krajach Wsplnoty Europejskiej, ktra jest ściśle realizowana dzięki właściwemu skoordynowaniu systemw zabezpieczenia społecznego, jakie obowiązują w krajach członkowskich. Najważniejszym jej celem jest ujednolicenie oraz zbliżenie porządkw prawnych. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie osobom korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz podejmującym zatrudnienie w rżnych państwach członkowskich Unii Europejskiej zapewnienia uprawnień wynikających z systemw zabezpieczenia społecznego państw, ktrym poszczeglne osoby podlegały w okresie aktywności zawodowej. Ważnym jest fakt, iż zasady koordynacji systemw zabezpieczenia społecznego zostały wzbogacone nowymi przepisami prawnymi i wyparły dotychczas obowiązujące przepisy.


Przykadowe prace

"Bić się czy nie bić? - spr o ocenę polskich powstań narodowych"

"Bić się czy nie bić? - spr o ocenę polskich powstań narodowych" Koniec wieku XVIII oraz wiek XIX to okres niewoli zabrcw na ziemiach polskich oraz walk narodowowyzwoleńczych, dążących do odzyskania niepodległości. Nasi rodacy pragnęli wolności, chcieli uniezale...

Odmiana trzech czasownikw, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche.

Odmiana trzech czasownikw, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche. etre - być avoir – mieć aller – iść, jechać je suis tu es il,elle est nous sommer

Jezuici

Jezuici Założyciel zakonu św. Ignacy Loyola (1491-1556), JEZUICI [Towarzystwo Jezusowe] -- skrt polski: TJ, łac.: SI [Societas Iesu] -- zakon w kościele katolickim, założony przez hiszpańskiego Baska, św. Ignacego Loyolę (1491-1556), a zatwierdzony przez papieża Paw ...

Wykaż podobieństwa i rżnice w unormowaniach prawnych cześci oglnej kodeksu karnego i wykroczeń

Wykaż podobieństwa i rżnice w unormowaniach prawnych cześci oglnej kodeksu karnego i wykroczeń Wykaż podobieństwa i rżnice w unormowaniach prawnych cześci oglnej kodeksu karnego i wykroczeń 1 zasada odpowiedzialnosci 2 formy popełnione 3 okolicznosci...

Cytaty

Cytaty Cytaty do wykorzystania: • - Młodości, ty nad poziomy Wylatuj! Adam Mickiewicz "Oda do młodości" • - Czucie i wiara silniej mwi do mnie, Niż mędrca szkiełko i oko Adam Mickiewicz "Romantyczność" • - My jesteśmy młod...

Powstanie państwa polskiego. Monarchia wczesnofeudalna w Polsce (X - XII w.)

Powstanie państwa polskiego. Monarchia wczesnofeudalna w Polsce (X - XII w.) Plemiona polskie, należące do Słowian zachodnich w VI - VII w. n. e. zajęły tereny pomiędzy Odrą a Wisłą: Dziadoszanie na Śląsku wokł Głogowa, Trzebowianie pod Legnicą, nad rzek...

Definition of "Beauty Today"

Definition of "Beauty Today" Definition of ?Beauty Today? What is perfect defined beauty today? Is it having the best body, perfect hair, coolest clothes, and best looks? Many women looking for magazines to new fashion and appearance, motivated to look and be like the women in the advertisements because it is what the world...

Ist das Bcher lesen reine Zeitverschwendung? -uere dich in Form einer Errterung.

Ist das Bcher lesen reine Zeitverschwendung? -uere dich in Form einer Errterung. Fr mich persnlich ist Bcher lesen keine reine Zeitverschwendung. Wir knnen sagen, dass Menschen vom lesen abhngig sind. Nicht um sonst haben wir lesen gelernt. Auerdem sind Bcher im Leben unentbehrlich. Gerade in Bchern gibt es sehr viel Inhalt....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry