• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Kordian j...

Nawigacja

Kordian jako bohater romantyczny.Kordian jako bohater romantyczny.
Kordian - czary, wodzowie, dzieje Kordiana, wędrówka, Winkelried, spisek koronacyjny, Strach i Imaginacja, Kordian jako bohater romantyczny, rozmowa cara z KonstantymCZARY:Szatan zwołuje czarownice – gotują w kotle, z którego wyłaniają się wodzowie powstania listopadowego. Wodzowie ci mieli szatańskie zamiary – byli szatańskimi tworami, dlatego też na wstępie mieli wpisaną porażkę w swoje poczynania. Nie kierowali się wzniosłymi, moralnymi ideami. Powstanie zostało skazane na porażkę, gdyż kierowali nim nieudolni wodzowie, bez skutecznych motywów walki, boją się podejmować ryzyko, niektórzy nawet spiskują z Rosjanami.Wodzowie:Grzegorz Józef Chłopicki – stary, nieudolny, znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie; nie angażował do walki zwykłego ludu, chłopów, nie doceniał ich potencjału;Książę Adam Jerzy Czartoryski – pobożny, raczej pozytywny, nie wykazał się niczym haniebnym; pochodził ze szlacheckiego roduJan Zygmunt Skrzynecki – tchórzliwy, uciekał od odpowiedzialności, bał się walki; biernyJulian Ursyn Niemcewicz – człowiek oświecenia, stary, o konserwatywnych poglądach; walka to nie miejsce dla niegoJoachim Lelewel – myśliciel, naukowiec-filozof, zmęczony, o zmiennych poglądach, niezdecydowanyJan Krukowiecki – spiskował z Rosjanami, kierował się osobistymi interesami, zdrajca (Kraj przedany on wyda pod miecz).Na końcu pojawiają się aniołowie, którzy przepędzają szatańskie zgromadzenie. Archanioł w swojej modlitwie prosi Boga o wsparcie dla Polski.DZIEJE KORDIANAMłodzieniec nie wie, co ze sobą począć. Sługa Grzegorz kształtuje jego osobowość.Opowieści Grzegorza:

- o Janku, który szył psom buty – opowiada o praktyczności, że każdy może żyć zarabiając ciężką pracą,

- o egipskiej bitwie Napoleona pod piramidami 1783-1799,

- o Kazimierzu, młodym oficerze oddziałów polskich, które pod wodzą Napoleona brały udział w wyprawie moskiewskiej.Laura gardzi uczuciem Kordiana – jest dla niej za młody, niedojrzały. Młodzieniec nie potrafi wyznaczyć sobie celu, odczuwa wewnętrzny niepokój sto we mnie żądz, sto uwiędłych liści. Cierpi na chorobę wieku. Popełnia samobójstwo pistoletem, jednak, jak dowiadujemy się z kolejnej części – nieudane.Romantyczna wędrówka, zdobywanie życiowego doświadczenia:- Anglia – Londyn – park, od dozorcy dowiaduje się, że światem żądzą pieniądze (za miejsce na ławce trzeba zapłacić),- Włochy – Florencja – miłość do Wioletty, która, dowiadując się o utracie majątku przez Kordiana – opuszcza go. Nawet miłość można kupić.- Rzym – prośba Kordiana o błogosławieństwo papieża dla Polski – papież jednak umywa ręce w sprawie Polski, uważa, iż mamy być pobożni i ulegli carowi, być cicho. Nawet papież jest zaangażowany w sprawy polityczne. Posiada on papugę, która ma na niego negatywny wpływ – obniża jego autorytet jako osoby duchownej.


Przykładowe prace

Obróbka Elektronowa

Obróbka Elektronowa Ogólna charakterystyka obróbki elektronowej Obróbka elektronowa (ESE) jest to obróbka przez odparowanie za pomocą strumienia elektronów emitowanych przez odpowiednio podgrzana elektrodę – katodę w warunkach próżni. Za pomocą pola elektrycznego można emitować ele...

Więzi społeczne

Więzi społeczne Więzi społeczne to relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą, zbiorowością, ośrodkami kontroli społecznej lub inną jednostka. Czynnikiem łączącym jednostki jest świadomość przynależności do...

Konstytucja 3 Maja przebieg

Konstytucja 3 Maja przebieg Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą tego typu .Regulowała zarówno ustrój polityczny państwa , jak też wypowiadała się w sprawach społecznych . Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowsk...

Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych

Postacie biblijne i mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych Biblia i mitologia są niewyczerpanym skarbcem wciąż aktualnych postaw i wzorców osobowych. W swoim wystąpieniu postaram się udowodnić, że wiele postaci biblijnych i mitologicznych przeszło do naszych czasów jako wzor...

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie 1.Scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie. Czy w Polsce spełnione są warunki do jego funkcjonowania? Człowiek jest jedyną istotą w przyrodzie, której do prawidłowego rozwoju psychicznego niezbędne jest wychowanie w społeczeństwie...

Części mowy

Części mowy Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy ...

Jan Andrzej Morsztyn – polski marinista.

Jan Andrzej Morsztyn – polski marinista. Marynizm to jeden z najważniejszych nurtów poezji europejskiej XVII wieku. Nazwę wziął od swojego twórcy, Włocha Marina. Marynizm polegał na znajdowaniu ciągle nowych i zaskakujących konceptów oraz przedstawianiu ich w formie poetyckiej. ...

Spróbuj zinterpretować w świetle wiary chrześcijańskiej współczesne dążenie ludzi do zgody, jedności i pokoju oraz domaganie się sprawiedliwości spo&#

Spróbuj zinterpretować w świetle wiary chrześcijańskiej współczesne dążenie ludzi do zgody, jedności i pokoju oraz domaganie się sprawiedliwości społecznej, poszanowania prawdy, godności i wolności osoby W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszym...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry