• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Korozja

Nawigacja

KorozjaKorozja


KOROZJA METALI

I JEJ ZWALCZANIEKorozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopw, choć stosuje się je rwnież do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Przyczyną korozji są rżnorodne procesy chemiczne, elektrochemiczne, biologiczne i mechaniczne.

Korozja chemiczna polega na reakcjach z tlenem (atmosferycznym), chlorem, tlenkami siarki i azotu. Głwny typ zjawisk korozyjnych w przypadku metali i ich stopw stanowi korozja elektrochemiczna.

Produkt korozji żelaza i jego stopw nosi nazwę rdzy. Warunkiem koniecznym do powstania rdzy jest obecność tlenu i wody. Żelazo powstające w kontakcie z wodą i tlenem przechodzi powoli w trudno rozpuszczalny tlenek wodorotlenek żelaza (II),

ktry może utleniać się dalej do , a oba wodorotlenki przechodzą częściowo w tlenki lub węglany. Na powierzchni żelaza tworzy się rdza, będąca mieszaniną wodorotlenkw, tlenkw i węglanw.

Korozja czystego żelaza przebiega stosunkowo powoli, natomiast takie stopy żelaza, jak rżnorodne stale niszczeją znacznie szybciej, ponieważ procesy chemiczne przebiegają na ich powierzchni według mechanizmu elektrochemicznego.

Korozja elektrochemiczna polega na tworzeniu się ogniwa galwanicznego o schemacie:

gdzie – metal roztwarzający się, a więc niszczony, - metal, ktrego obecność powoduje korozję.

W przypadku gdy metalem niszczonym jest żelazo (głwny składnik stali), wwczas rolę metalu powodującego korozję spełnia węgiel zawarty w stali w postaci ziaren grafitu lub węglik żelazaSzybkość procesu korozji może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu pod wpływem rżnych czynnikw. Np. szybciej koroduje blacha w obecności chlorku sodu. Wyraźne zahamowanie reakcji następuje w obecności zasady, ponieważ jony , zgodnie z regułą Le Chateliera, przesuwają rwnowagę reakcji w lewo.

1. Korozja stali jest szybsza w roztworach o odczynie kwaśnym (pH=0), a wolniejsza w roztworach zasadowych (pH=14). Z tego też powodu, na przykład, płyny do napełniania chłodnic samochodowych mają odczyn lekko zasadowy. Z kolei kwaśne deszcze, spadające na drogi, przyspieszają korozję samochodw.

2. Korozja stali jest szybsza w wodnych roztworach soli, a powolna w czystej wodzie. Dlatego też stosowanie soli do posypywania jezdni zimą w celu zwalczania gołoledzi powoduje niestety, przyspieszoną korozję nadwozi samochodowych.Znajomość mechanizmu korozji i czynnikw wpływających na jej szybkość umożliwia stosowanie rżnorodnych czynnikw zabezpieczających wyroby stalowe przed korodującym działaniem środowiska. Do najważniejszych z nich należą:

Niemetaliczne powłoki ochronne. Zadaniem powłok niemetalicznych jest izolowanie powierzchni metali od dostępu tlenu i wilgoci. Konstrukcje stalowe (np. mosty) maluje się farbami olejnymi i lakierami, a niekiedy nakłada minię, smołę lub asfalt. Naczynia z blachy stalowej i żeliwa pokrywa się emaliami. Narzędzia i trące o siebie części maszyn można chronić jedynie przez nałożenie warstwy smaru. Skuteczną lecz drogą metodą jest pokrywanie wyrobw metalowych cienką warstewką tlenku. Niektre metale, wśrd nich glin, samorzutnie pokrywają się na powietrzu warstwą tlenku, ktry chroni metal przed dalszą korozją. Zjawisko to jest nazywane pasywacją.

Metaliczne powłoki ochronne z metali o niższym od żelaza potencjale standardowym. Przez zanurzenie w ciekłym metalu, natryskiwanie lub osadzanie elektrolityczne uzyskuje się powierzchnię ochronną, izolującą metal od wpływu wilgoci i powietrza. Nawet jeśli powłoka ulegnie uszkodzeniu, do roztworu nie będzie przechodziło żelazo, tylko metal tworzący powłokę.

Metaliczne powłoki ochronne z metali o wyższym od żelaza potencjale standardowym. Działanie powłoki wykonanej z miedzi, cyny lub niklu jest czysto mechaniczne i powłoka spełnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy jest zupełnie szczelna. Z chwilą jej uszkodzenia proces korozji staje się intensywniejszy niż bez powłoki.

Ochrona katodowa. Elementy konstrukcji narażone na korozję łączy się z ujemnym biegunem źrdła prądu stałego o napięciu rzędu 1-2 V. Dodatni biegun łączy się z grafitową płytką przylegającą do konstrukcji. Ponieważ elektrony doprowadzane do źrdła prądu zobojętniłyby powstające jony, proces nie zachodzi.

Ochrona protektorowa. Do chronionego rurociągu lub kadłuba okrętu przytwierdza się tzw. protektory – bloki z metalu o niższym od żelaza potencjale standardowym (np. z magnezu, cynku). Protektor stanowi anodę zwartego ogniwa i sam zużywa się, przechodząc do roztworu (wody gruntowej lub morskiej). Elementy ochronne muszą być co pewien czas wymieniane.

Dodawanie inhibitorw. W kotłach parowych (np. centralnego ogrzewania) i instalacjach chłodniczych (np. samochodowych) ciecz znajdująca się w zamkniętym obiegu stanowi środowisko sprzyjające korozji. Dodawanie niewielkich ilości substancji silnie absorbujących się na powierzchni metalu i blokujących dostęp jonw wodorowych opźnia znacznie procesy korozyjne.
Przykadowe prace

Zgubny wpływ reklam na człowieka

Zgubny wpływ reklam na człowieka Czy to prawda, że reklama ma zguby wpływ na człowieka? Odpowiedź na to pytanie postaram się znaleźć przy pomocy moich poniższych argumentw. Uważam, iż jednym ze złych skutkw oglądania reklam jest dezorientacja widz...

Poglądy Kartezjusza

Poglądy Kartezjusza METAFIZYKA - Metoda Zdaniem Kartezjusza przyczyna niezadowalającego stanu nauki tkwiła w braku odpowiedniej metody. Dopiero gdy znaleziona zostanie odpowiednia metoda, badania naukowe będą mogły być prowadzone pomyślnie. Głwnym więc zadaniem j...

Krtka recenzja Rękopisu znalezionego w Saragossie

Krtka recenzja Rękopisu znalezionego w Saragossie Ten magiczny i niepowtarzalny film jest uznawany za jeden z najlepszych w historii polskiej kinematografii. Widz przenosi się w baśniową scenerię i przeżywa fantastyczne przygody wraz z głwnym bohaterem – Alfonsem. Film ...

Minerały

Minerały Skorupa ziemska , cienka warstwa zajmująca około 6% objętości Ziemi ,jest żrudłem paliw ,metali minerałw , od ktrych zależy funkcjonowanie wysoko rozwiniętych społeczeństw. Ilość większości metali występujących w skorupie zie...

Charakterystyka stawonogw

Charakterystyka stawonogw CHARAKTERYSTYKA STAWONOGW Budowa morfologiczna i układ ruchu ? ciało otoczone sztywnym szkieletem zewnętrznym ? posiadanie mięsni przyczepionych do wewnętrznych części szkieletu pełniących funkcję prostownikw jak i zginaczy ? posiadanie w r&#...

Rozwj techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej

Rozwj techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej Rozwj techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej Pierwsza wojna światowa w porwnaniu z poprzedzającymi ją znanymi w dziejach ludzkości wojnami była największym konfliktem zbrojnym, ta...

Obywatelskie pouczenie poety z Czarnolasu

Obywatelskie pouczenie poety z Czarnolasu Obywatelskie pouczenie poety z Czarnolasu Pisarze epoki odrodzenia często wysuwali propozycje reformy Rzeczypospolitej. Problem odnowy kraju podjął Andrzej Frycz-Modrzewski w utworze O poprawie Rzeczypospolitej. Innym pisarzem, ktremu drogie były losy pań...

Biografia - Jan Sebastian Bach

Biografia - Jan Sebastian Bach Jan Sebastian Bach Urodził się 21 marca 1685 w Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 w Lipsku, niemiecki kompozytor i organista. Jest najwybitniejszym przedstawicielem rodu Bachw. Był najmłodszym synem Jana Ambrosiusa i Elizabeth. Do 10 roku życia przebywał w domu r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry