• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Korzysta...

Nawigacja

Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim?Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim?
"Dziadw" cz. II ma formę ludowego obrzedu, polegającego na wywaoływaniu duchw, z ktrych ciepień zebrani wyciągają nauki moralne.

Jako pierwsze wywaołane przez Guślarza są duchy lekkie - dwa Aniołki Rzia i Jzio"Kto nie doznał goryczy ni razu

Ten nie dozna słodyczy w niebie"Dzieci te nie zaznały nigdy w życiu ziemskim cierpienia ani goryczy. Były na ziemi zbyt szczęśliwe, więc po śmierci nie mogą wejść do nieba. Pełnię człowieczeństwa osiąga się przez doznanie goryczy i cierpienia za życia.

Jako drugi przybywa duch ciężki - Widmo Złego Pana. Cierpi on straszliwe męki głodu i pragnienia jak znany z mitologii greckiej Tantal. Jest on okrutny, pełen pychy i chciwości dziedzic. Swoim postępowaniem wobec własych poddanych zasłużył na wieczne potępienie. Sprawiedliwość wymierzają mu kruki, sowy i wrony - słudzy i poddani, ktrzy przez niego stracili swoje życie. Rozszarpują oni ciało pana na kawałki, zjadają jego posiłki. Podkreśla on iż w swoim życiu należy być "człowiekim", to znaczy należy wspłczuć i pomagać innym ludziom, nie wolno ich krzywdzić ani zabijać. Uznaje on karę za słuszną z zebranymi dzieli się przestrogą:"Tak muszę męczyć się wiek wiekiem

Sprawiedliwe zrządzenie Boże!

Bo kto nie był ni razu człowiekiem,

Temu człowiek nic nie pomoże."Jaki trzecie pojawiają się duchy pośrednie, takim duchem jest widmo Zosi. Była ona kiedyś najpiękniejszą dziewczyną we wsi, lecz żadnego chłopca nie pokochała, deptała ich uczucia. Przekazuje ona, że nie może być szcześliwy człowiek, ktry nigdy nie kochał prawdziwa miłością. Zosia pozostawia kilka słw nauki:"Bo słuchajmy i zważmy u siebie,

Że według Bozego rozkazu,

Kto nie dotknął ziemi ni razu,

Ten nigdy nie może być w niebie."Z wypowiedzi poszczeglnych duchw wynika, że pełnię człowieczeństwa osiągnąć może tylko ten kto nie uciekł od cierpienia, kto nie zadawał męki bliźniemu, kto potrafił obdarzyć kogoś miłoscią. Przy istotach tak bezgrzesznych jak dzieci i Zosia - ktra umarła tak młodo - można pokazać jakie obowiązki musi podjąć człowiek by nie sprzywniewierzyć się własnemu człowieczeństwu. Żyć bez cierpienia jak Dzieci, żyć bez miłości jak Zosia to łamać nakaz solidarności ludzkiej. Mino zrżnicowania duchw, oraz zrżnicowania reakcji gromady ludzi na ich prośmy i cierpienia - sens nauk jest podobny, człowiek nie może sprzywniewierzyć się własnemu człowieczeństwu, musi doświadczyć wszystkiego co ludzkie.


Przykadowe prace

Dlaczego Antygona bohaterka tragedii Sofoklesa jest postacią tragiczną?

Dlaczego Antygona bohaterka tragedii Sofoklesa jest postacią tragiczną? "Słownik terminw literackich" podaje, że bohater tragiczny to postać, ktrej każdy wybr jest złym wyborem, a każde rozwiązanie niesia niekorzystne dla niej rozwiązanie. Antygona z pewnością jest b...

Teatr Dionizosa

Teatr Dionizosa Jest to najsłynniejszy teatr grecki. Został wybudowany w Atenach u stp Akropolu. Kształt być może wywodzi się od miejsca pierwotnych spotkań koło świątyni Dionizosa w Atenach. Na początku V w. p.n.e. zainstalowano tu drewniane ławy, a skene była pr...

Beinah wr’s zu Tragdie gekommen

Beinah wr’s zu Tragdie gekommen Anna Bauer ist 30 und arbeitslos. Sie ist Hausfrau. Den ganzen Tag arbeitet sie zu Hause. Sie beschftigt sich mit Kochen, Aufrumen, Abwaschen und Bgeln. Sie hat immer viel zu tun. Mit ihrem Mann, dem Kaufmann Franz, hat sie zwei Kinder. Diesen Tag kam der Mann wie immer aus der Arbeit zu...

Norwida praca w języku.

Norwida praca w języku. Niewątpliwie należy do najwybitniejszych postaci polskiej i światowej literatury romantycznej. A jednak niezaprzeczalna oryginalność i nowatorstwo poezji Cypriana Kamila Norwida, jej bogactwo stylistyczne i językowe, nie pozwalają potraktować go jako kolejnego,...

Ariusz i sobr w Nicei

Ariusz i sobr w Nicei Obraz Kościoła ewoluował od początkw jego istnienia. Przykładowo, obecnie jesteśmy świadkami kształtowania się myśli teologicznej także u progu kolejnego III tysiąclecia. Jednak nie sposb pominąć zagadnień, ktre były powodem...

Dziecko jako bohater literacki.przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworw literackich.

Dziecko jako bohater literacki.przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworw literackich. Naturalnym biegiem rzeczy jest, że człowiek rodzi się, dorasta i starzeje. Na całej swej drodze doświadcza wielu przygd, ktrymi chce podzielić się ze wszystkimi. Jednak n...

Idealizacja miłości do kobiety, jako obiektu uczuć w literaturze romantyzmu.

Idealizacja miłości do kobiety, jako obiektu uczuć w literaturze romantyzmu. Idealizacja to nadawanie czemuś lub komuś cech idealnych, upiększanie świata rzeczywistego oraz jednoczesne uwypuklanie cech pozytywnych. Miłość była najważniejszą wartością w...

Prawo

Prawo Koncepcje państwa – prawa: Starożytność: • Grecki filozof Platon sformułował pogląd ze idealne czyli sprawiedliwe państwo to państwo rządzone przez filozofw • Arystoteles uważał ze człowiek powinien żyć zgodnie z natur&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry