• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Krlowie...

Nawigacja

Krlowie Elekcyjni na tronie Polski w XVII wiekuKrlowie Elekcyjni na tronie Polski w XVII wieku
Krlowie elekcyjni na tronie Polski w XVII wiekuPoczątki panowania Wazw w Polsce

Elekcja Zygmunta Wazy przebiegała bardzo burzliwie. Został obrany na krla polskiego w 1587 r. za sprawą Jana Zamoyskiego i jego stronnikw. Jednocześnie część szlachty wybrała na krla arcyksięcia Maksymiliana. W rok po podwjnej elekcji Maksymilian został pobity i wzięty do niewoli w bitwie pod Byczyną. W zamian za uwolnienie zrzekł się tronu polskiego, pozostawiając go w rękach Zygmunta.Za panowania Zygmunta III, w czasie od rozejmu w Deulinie (Dywilinie) do utraty Rygi, państwo polsko-litewskie osiągnęło swj najwięk-szy w historii rozmiar terytorialny. Jednak oprcz nietrwałych sukcesw panowanie Zygmunta III przyniosło stopniowy regres, widoczny niemal na wszystkich odcinkach życia społecznego i państwowego. Wygrywane wojny nie przynosiły wymiernych korzyści politycznych, zaprzepaszczano szanse polityczne okresu pokoju. Zdarzały się też dotkliwe w skutkach klęski. Monarcha zmarł w 1632 r., pozostawiając państwo osłabione, niezdolne do rozwiązywania żadnego ze swych istotnych problemw wewnętrznych i zagranicznych. Szlachta polska i litewska krytykowała go za ultrakatolicką postawę i prohabsburską politykę. Te same przyczyny stały się zasadniczym powodem krytyki ze strony szlachty szwedzkiej. Rwnież wsplne zdanie miała szlachta szwedzka i polska w sprawie tronu Szwecji, ktry uwikłał obydwa kraje w kilkudziesięcioletnie, wyczerpujące wojny.Rokosz Zebrzydowskiego (1606)

Krytykę polityki Zygmunta III w pierwszych kilkunastu latach rządw w Polsce szlachta wyrażała wielokrotnie. Do krla kierowano apele

0 zrozumienie realiw ustrojowych, rżnych od tych, w jakich panowali szwedzcy Wazowie. Nie na wiele się to zdało, a stronnictwo dworskie zaczęło realizować plany monarchy, dążącego do wzmocnienia swej władzy i zniesienia wolnej elekcji. Opozycja zawiązała więc w 1606 r. rokosz, na czele ktrego stanął wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Rokoszanie wysunęli nawet projekt detronizacji Zygmunta III, w efekcie czego nie tylko krl ogłosił amnestię dla organizatorw buntu, ale też ponownie zaprzysiągł Artykuły henrykowskie.

Jednak władca nie podejmował już dalszych działań zmierzających do zwiększenia swej władzy, tym bardziej, że w tym okresie rozpoczął się konflikt z Rosją i Szwecją. Państwo wplątane zostało w dwa konflikty, w ktrych czynny udział wzięła szlachta, widząc w nich możliwość uzyskania korzyści terytorialnych i finansowych (konflikt z Moskwą). Zygmunt III Waza sprawował władzę 45 lat, jednak przez cały ten okres Polska uwikłana była w wojny i konflikty wewnętrzne. Prby krla w dążeniu do władzy absolutnej zostały zahamowane, jednak to spowodowało osłabienie władzy krlewskiej, decentralizację rządw i wzrost znaczenia magnaterii (głwnie Koniecpolskich, Żłkiewskich i Sapiechw). W 1620 r.


Przykadowe prace

Krytyka życia zakonnego w "Monachomachii" Krasickiego.

Krytyka życia zakonnego w "Monachomachii" Krasickiego. "Monachomachia czyli wojna mnichw" jest poematem heroikomicznym. Krasicki był biskupem, dlatego dostrzegał złe postępowanie mnichw. Najbardziej niepokoiły go zakony żebrackie, żyjące z jałmużny ludzi. Do nich należ...

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności zakładw pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz wspłdziałanie w zwalczaniu klęsk ży...

Recenzja sztuki Wesele Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Recenzja sztuki Wesele Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Po dwudziestoletniej przerwie tak mieszkańcy Wrocławia ("Wesele" w reż. Igora Przegrodzkiego w Teatrze Polskim w 1981), jak i sam reżyser ("Wesele" w reż. Mikołaja Grabowskiego w 1981 w Teatrze...

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach.

Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach. Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzim...

Dwie racje w Antygonie Sofoklesa.

Dwie racje w Antygonie Sofoklesa. Autorem Antygony jest Sofokles – sławny tragediopisarz starożytnej Grecji. Żył w V wieku p.n.e. Wprowadził do dramatu wiele innowacji: dodał trzeciego aktora, ograniczył rolę bogw, na pierwszym planie ukazał bohatera świadomego odpowie...

Systemy gospodarcze

Systemy gospodarcze W zależności od tego jak zorganizowana jest gospodarka w danym kraju, czyli jaka własność dominuje, jaki jest wpływ państwa na gospodark, wyrżnia się 3 podstawowe formy organizacji gospodarki czyli SYSTEMY GOSPODARCZE: 1. GOSPODARKA TRADYCYJNA- mało rozwini&#...

Lokalizacja działalności handlowej

Lokalizacja działalności handlowej lokalizacja działalności handlowej Biznes plan. WSTĘP: Prawie każdy z nas marzy o tym, aby być właścicielem dobrze prosperującej firmy. Otż w dzisiejszych czasach, w tak dobrze rozwijającej się gospod...

Biorgrafia - Henryka Sienkiewicz

Biorgrafia - Henryka Sienkiewicz SIENKIEWICZ HENRYK (pseudonim Litwos), 1846–1916, pisarz, uznany za jednego z najwybitniejszych twrcw prozy polskiej i światowej; od 1869 publicysta „Tygodnika Ilustrowanego”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Gazety Polskiej”, 1874–78 wsp&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry