• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ksi&#281...

Nawigacja

Księstwo Warszawskie i Krlestwo Polskie - państwa własne czy obce?Księstwo Warszawskie i Krlestwo Polskie - państwa własne czy obce?
Rok 1807 na mocy pokoju tylżyckiego z ziem polskich głwnie II i III zaboru pruskiego, a w 1809 roku powiększone o ziemie III zaboru austriackiego utworzone zostało Księstwo Warszawskie. Ściśle mwiąc zostało utworzone przez Napoleona Bonaparte i było w pełni uzależnione od Francji. Jednak Księstwo Warszawskie miało charakter polski, językiem urzędowym był polski, jednostką płatniczą został talar rwnowartości sześciu złotych polskich. Urzędy sprawować mogli tylko obywatele Księstwa. Jednakże znaczny wpływ na decyzje rządu miał rezydent francuski, ktry stale przebywał w Warszawie i miał prawo interpelacji. Bonaparte wprowadził do Księstwa ustrj opierający się na francuskim, konstytucję zawierającą prawa zaczerpnięte z Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i Kodeksu Cywilnego Napoleona. Do kraju sprowadził także oddziały swoich wojsk, nałożył na Polakw daninę na rzecz armii francuskiej oraz wybitnym dowdcą przydzielił ziemie w Księstwie Warszawskim. W 1809 roku wojska polskie wzięły udział w wojnie francusko-austriackiej. Następnie na sejmie nadzwyczajnym w Warszawie w 1812 roku zadecydowano o wystawieniu 100 tys. wojsk polskich do tzw. drugiej wojny polskiej (wojna francusko-rosyjska z 1812 roku), podczas ktrej zginęło 70% żołnierzy. Ostatni raz Polacy pomogli Napoleonowi w bitwie pod Lipskiem. Wraz z klęską Napoleona legły w gruzach plany Polakw na odzyskanie niepodległości z pomocą Francji.

Możemy, więc łatwo zrozumieć, że nard polski nie miał pełni władzy. Napoleon uczynił je terytorium zależnym od swej władzy. Uznał ten teren za swe wschodnie zaplecze gospodarcze, a przede wszystkim militarne. Mimo, że sprawa Polski i Polakw była ważna to jednak nigdy nie była priorytetowa. Często twierdzi się, że Bonapartemu nigdy nie zależało na Polakach. Uważam to jednak za mylne stwierdzenie, ponieważ jeszcze za czasw walki o władzę, jednym z jego najważniejszych adiutantw był Polak. Ponadto Napoleon często obserwował manewry polskich oddziałw, twierdząc, że w tych żołnierzach jest żywioł, a we francuskich drzemie jedynie wyszkolenie. Chociaż trzeba także przyzna, że Napoleonowi zależało na pozyskaniu dodatkowej siły militarnej w postaci wiernych, aż do przesady Polakw. Bonaparte traktował sprawę polską w sposb instrumentalny. Widział w niej narzędzie w rozgrywce z mocarstwami europejskimi.

W 1815 roku na kongresie w Wiedniu z ziem Księstwa Warszawskiego powstało Krlestwo Polskie (tzw. Krlestwo Kongresowe). Kraj ten związany był z cesarstwem rosyjskim. Car Aleksander I chciał mieć, przynajmniej z początku Polakw po swojej stronie. Dał księstwu najbardziej liberalną konstytucję w Europie pokongresowej, obiecywał rozszerzenie obszaru Krlestwa o ziemie zaboru rosyjskiego należące do Rzeczypospolitej. Konstytucja gwarantowała Polakom stosunkowo szerokie prawa obywatelskie takie jak: wolność wyznania, słowa, druku, zgromadzeń, nietykalność osobistą i rwność wobec prawa. Jednak liberalne prawa nie były realizowane w praktyce. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na: władzę ustawodawczą, ktrą był dwuizbowy sejm składający się z Senatu i Izby Poselskiej. Miał być zwoływany co najmniej co dwa lata. Mimo wszystko sejm miał niewielkie kompetencje, ktre sprowadzały się głwnie do uchwalenia budżetu, decydowania o systemie monetarnym, ustalaniu zasad prawa cywilnego karnego. Władzą wykonawczą był krl, ktry miał prawo inicjatywy ustawodawczej. Mimo wszystko car nie przestrzegał nadanej konstytucji. Wielu mwiło: Konstytucja na stole, a bat pod stołem. W nocy 29-30 listopada 1830 roku wybuchły w Warszawie walki. W 1832 roku podstawą ustroju był tzw. statut organiczny. Po powstaniu styczniowym rusyfikowano administracje i szkolnictwo. W 1874 roku zniesiono urząd namiestnika i wprowadzono urząd generalnego gubernatora, a Krlestwo Polski nazwano Krajem Nadwiślańskim.

Reasumując. Księstwo Warszawskie istniało zaledwie osiem lat. Było w swym istnieniu bardzo uzależnione od Francji napoleońskiej. To przez Napoleona zostało utworzone i to wraz z jego klęską przestało istnieć. Był to jednak okres znacznego ożywienia gospodarki. Przemysł sukienniczy i grniczo-hutniczy stał na dobrym poziomie. Było to jednak wynikiem zapotrzebowania rosnącej armii. Taki był więc cel utworzenia Księstwa. Napoleon potrzebował w Europie wschodniej swego rodzaju zaplecza i bazy wypadkowej w kierunku Rosji. Jednak Napoleon był jednym z wczesnych władcw europejskich, ktry mgł zapewnić Polakom własną państwowość, lub jej namiastkę. Natomiast w Krlestwie Polskim Polacy z początku wiązali wielkie nadzieje z Carem i jego liberalnymi rządami. Niestety postawa cara okazała się tylko grą polityczną. Polacy po upadku powstania ponieśli bardzo ciężkie konsekwencje. Zlikwidowano autonomie krlestwa, skonfiskowano majątki i dzieła sztuki, wprowadzono sta wojenny, represjonowano kościł i klasztory, jako ostoje Polskości, a także dalsze wypadki. Krlestwo Polskie zawsze miało czytelny klucz w pierwiastku jednoznacznie obcym (krl – car rosyjski, namiestnik).

Dążenie do niepodległości, to nic innego jak dążenie do własnego państwa.


Przykadowe prace

Zagrożenia wspłczesnego świata

Zagrożenia wspłczesnego świata W dzisiejszym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od naturalnych zagrożeń, zagrożeń skończywszy na atakach naszych pobratymcw. Natura od zawsze towarzyszyła ludzkości. Była jej największym ...

Komu przysluguja uprawnienia osoby bezrobotnej?

Komu przysluguja uprawnienia osoby bezrobotnej? W nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej państwo nie gwarantuje każdemu miejsca pracy. Może wspomagać ich starania w znalezieniu zatrudnienia a także w inny sposb stara się pomagać bezrobotnym. Jednakże bezrobotny to nie tylko same uprawnienia...

Liebes Brief - List Miłosny

Liebes Brief - List Miłosny Lieber Dawid, ich liebe dich ber alles. Dass kann ich nicht erklren oder begrnden. Gibt es berhaupt Worte, die diesen Gefhl gerecht werden? Es ist ja nicht ein Gefhl, es ist viel mehr - mein Denken, mein Handeln, mein Wachen und meine Trume. Ich esse kein zu Mittag, weil ich en dich denke. I...

Podstawy programowania w C++ - kilka programw z rozwiązaniami na tablice statyczne.

Podstawy programowania w C++ - kilka programw z rozwiązaniami na tablice statyczne. Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() { /* PROGR...

Biografia - Napoleon Bonaparte.

Biografia - Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte urodził się w roku 1769 w Ajaccio ma śrdziemnomorskiej wyspie Korsyka. Wykształcone we francuskich uczeniach wojskowych, młody Napoleon w roku 1785 zaczął karierę jako porucznik artylerii. Szansę na dalszą karierę otwar&#...

Społeczeństwo średniowieczne

Społeczeństwo średniowieczne Społeczeństwo średniowieczne nie było jednolite i dzieliło się na stany, czyli warstwy, ktre rżniły się między sobą pod względem praw i obowiązkw. W większości państw europejskich były to: ? Ry...

Adam Mickiewicz- Stepy akermańskie

Adam Mickiewicz- Stepy akermańskie Tekst dotyczy opisu krajobrazu romantycznego- stepu- wyrażenia tęsknoty. Występuje psychozacja przyrody, aby opowiedzieć o uczuciach podmiotu. Podmiotem lirycznym jest ktoś, kto widzi opisywany krajobraz, romantyk, podrżnik, artysta. Jest to sonet- ma śc...

Czy Hiob wynagrodzony za cierpienia jest rzeczywiście szczęśliwy?

Czy Hiob wynagrodzony za cierpienia jest rzeczywiście szczęśliwy? Łatwo jest czcić i wielebić Boga kiedy sie wiedzie beztroskie i szczęśliwe życie w bogactwie. W takiej właśnie sytuacji znajdował się Hiob ktry, przez Boga został wystawiony na prbę. Bg ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry